iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2541
  • بالاترین قیمت روز:0.2549
  • پایین ترین قیمت روز:0.252
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2549
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۳:۳۹
  • نرخ روز گذشته:0.2523
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2541 ریال15:43:39
0.2549 ریال15:42:51
0.2542 ریال15:40:55
0.2542 ریال15:40:51
0.2541 ریال15:36:43
0.2549 ریال15:35:57
0.2549 ریال15:35:55
0.2541 ریال15:31:46
0.254 ریال15:29:40
0.2549 ریال15:28:56
0.2541 ریال15:22:41
0.2549 ریال15:21:49
0.2542 ریال15:16:45
0.254 ریال15:15:42
0.254 ریال15:15:40
0.2549 ریال15:14:51
0.254 ریال15:13:36
0.2538 ریال15:10:49
0.2538 ریال15:10:49
0.2539 ریال15:08:42
0.2549 ریال15:07:47
0.2539 ریال15:04:40
0.2537 ریال15:01:56
0.2549 ریال15:01:29
0.2549 ریال15:01:27
0.2537 ریال14:57:37
0.2549 ریال14:56:49
0.2537 ریال14:52:39
0.2538 ریال14:50:46
0.2538 ریال14:50:45
0.2549 ریال14:49:49
0.2538 ریال14:46:38
0.2539 ریال14:43:39
0.2549 ریال14:42:45
0.2538 ریال14:36:39
0.2549 ریال14:35:53
0.2549 ریال14:35:53
0.2538 ریال14:31:48
0.2539 ریال14:29:37
0.2549 ریال14:28:45
0.2539 ریال14:25:41
0.2539 ریال14:25:41
0.254 ریال14:22:36
0.2549 ریال14:21:50
0.2541 ریال14:15:42
0.2541 ریال14:15:39
0.2549 ریال14:14:49
0.2541 ریال14:13:35
0.254 ریال14:08:41
0.2549 ریال14:07:46
0.254 ریال14:04:36
0.2539 ریال14:01:54
0.2549 ریال14:01:22
0.2549 ریال14:01:21
0.2539 ریال13:58:38
0.254 ریال13:57:35
0.2549 ریال13:56:49
0.254 ریال13:51:43
0.2541 ریال13:50:49
0.2549 ریال13:49:48
0.2539 ریال13:43:37
0.2549 ریال13:42:48
0.2539 ریال13:37:36
0.2538 ریال13:36:40
0.2549 ریال13:36:00
0.2549 ریال13:35:56
0.2538 ریال13:33:39
0.2537 ریال13:29:37
0.2549 ریال13:28:45
0.2536 ریال13:22:33
0.2549 ریال13:21:48
0.2535 ریال13:15:37
0.2549 ریال13:14:45
0.2535 ریال13:13:29
0.2536 ریال13:08:34
0.2549 ریال13:07:46
0.2536 ریال13:01:37
0.2549 ریال13:01:11
0.2549 ریال13:01:10
0.2537 ریال12:57:30
0.2549 ریال12:56:40
0.2537 ریال12:50:40
0.2537 ریال12:50:36
0.2549 ریال12:49:40
0.2537 ریال12:48:32
0.2538 ریال12:43:32
0.2549 ریال12:42:37
0.2538 ریال12:36:29
0.2549 ریال12:35:38
0.2549 ریال12:35:38
0.2538 ریال12:31:31
0.2537 ریال12:29:32
0.2549 ریال12:28:39
0.2537 ریال12:22:10
0.2549 ریال12:21:19
0.2536 ریال12:19:10
0.2537 ریال12:16:08
0.2538 ریال12:15:13
0.2538 ریال12:15:12
0.2549 ریال12:14:18
0.2538 ریال12:13:08
0.2537 ریال12:10:08
0.2537 ریال12:10:08
0.2538 ریال12:08:06
0.2549 ریال12:07:15
0.2537 ریال12:04:05
0.2534 ریال12:01:08
0.2549 ریال12:00:25
0.2549 ریال12:00:24
0.2534 ریال11:57:06
0.2549 ریال11:56:15
0.2534 ریال11:55:05
0.2534 ریال11:55:05
0.2532 ریال11:52:05
0.2531 ریال11:50:07
0.2549 ریال11:49:14
0.2533 ریال11:46:05
0.2532 ریال11:43:06
0.2549 ریال11:42:14
0.2532 ریال11:40:06
0.2532 ریال11:40:05
0.2529 ریال11:36:06
0.2549 ریال11:35:16
0.2549 ریال11:35:16
0.2529 ریال11:31:06
0.2528 ریال11:29:05
0.2549 ریال11:28:14
0.2528 ریال11:22:06
0.2549 ریال11:21:15
0.2528 ریال11:15:06
0.2528 ریال11:15:06
0.2549 ریال11:14:13
0.2528 ریال11:13:05
0.2527 ریال11:10:05
0.2527 ریال11:10:05
0.2528 ریال11:08:06
0.2549 ریال11:07:14
0.2528 ریال11:01:08
0.2549 ریال11:00:22
0.2549 ریال11:00:21
0.2529 ریال10:58:04
0.2528 ریال10:57:06
0.2549 ریال10:56:14
0.2528 ریال10:52:05
0.2529 ریال10:50:06
0.2529 ریال10:50:06
0.2549 ریال10:49:14
0.2528 ریال10:43:05
0.2549 ریال10:42:14
0.2528 ریال10:37:04
0.2527 ریال10:36:06
0.2549 ریال10:35:14
0.2549 ریال10:35:13
0.2527 ریال10:29:05
0.2549 ریال10:28:14
0.2529 ریال10:25:05
0.2529 ریال10:25:04
0.2528 ریال10:22:05
0.2549 ریال10:21:14
0.2528 ریال10:19:04
0.2527 ریال10:15:06
0.2527 ریال10:15:05
0.2549 ریال10:14:13
0.2527 ریال10:13:05
0.2528 ریال10:10:10
0.2528 ریال10:10:10
0.2527 ریال10:08:05
0.2549 ریال10:07:13
0.2527 ریال10:04:05
0.2526 ریال10:01:07
0.2549 ریال10:00:23
0.2549 ریال10:00:17
0.2526 ریال9:58:04
0.2525 ریال9:57:06
0.2549 ریال9:56:13
0.2525 ریال9:55:04
0.2526 ریال9:50:05
0.2526 ریال9:50:05
0.2549 ریال9:49:13
0.2526 ریال9:43:05
0.2549 ریال9:42:13
0.2526 ریال9:36:05
0.2549 ریال9:35:14
0.2549 ریال9:35:14
0.2526 ریال9:29:06
0.2549 ریال9:28:13
0.2527 ریال9:25:04
0.2526 ریال9:22:05
0.2549 ریال9:21:15
0.2527 ریال9:19:04
0.2526 ریال9:15:05
0.2526 ریال9:15:05
0.2549 ریال9:14:13
0.2526 ریال9:08:05
0.2549 ریال9:07:13
0.2526 ریال9:01:07
0.2549 ریال9:00:21
0.2549 ریال9:00:20
0.2526 ریال8:57:05
0.2549 ریال8:56:14
0.2526 ریال8:50:06
0.2526 ریال8:50:05
0.2549 ریال8:49:14
0.2526 ریال8:43:05
0.2549 ریال8:42:14
0.2527 ریال8:37:04
0.2526 ریال8:36:05
0.2549 ریال8:35:15
0.2549 ریال8:35:14
0.2526 ریال8:33:09
0.2527 ریال8:31:04
0.2526 ریال8:29:05
0.2549 ریال8:28:13
0.2526 ریال8:22:05
0.2549 ریال8:21:14
0.2526 ریال8:15:05
0.2526 ریال8:15:05
0.2549 ریال8:14:14
0.2526 ریال8:08:05
0.2549 ریال8:07:13
0.2526 ریال8:04:04
0.2525 ریال8:01:06
0.2549 ریال8:00:23
0.2549 ریال8:00:17
0.2526 ریال7:58:04
0.2525 ریال7:57:05
0.2549 ریال7:56:13
0.2525 ریال7:50:05
0.2549 ریال7:49:13
0.2525 ریال7:43:05
0.2549 ریال7:42:13
0.2525 ریال7:36:05
0.2549 ریال7:35:15
0.2549 ریال7:35:14
0.2525 ریال7:31:05
0.2526 ریال7:29:05
0.2549 ریال7:28:13
0.2525 ریال7:23:39
0.2549 ریال7:22:56
0.2525 ریال7:19:04
0.2526 ریال7:15:06
0.2526 ریال7:15:06
0.2549 ریال7:14:15
0.2526 ریال7:08:05
0.2549 ریال7:07:14
0.2525 ریال7:01:09
0.2549 ریال7:00:30
0.2549 ریال7:00:26
0.2526 ریال6:57:06
0.2549 ریال6:56:15
0.2526 ریال6:50:04
0.2549 ریال6:49:14
0.2526 ریال6:43:05
0.2549 ریال6:42:15
0.2526 ریال6:36:06
0.2549 ریال6:35:16
0.2549 ریال6:35:15
0.2526 ریال6:34:06
0.2527 ریال6:29:05
0.2549 ریال6:28:14
0.2527 ریال6:22:07
0.2549 ریال6:21:19
0.2527 ریال6:19:05
0.2526 ریال6:15:07
0.2526 ریال6:15:06
0.2549 ریال6:14:16
0.2526 ریال6:08:06
0.2549 ریال6:07:15
0.2526 ریال6:04:06
0.2527 ریال6:01:15
0.2549 ریال6:00:28
0.2549 ریال6:00:28
0.2526 ریال5:58:04
0.2525 ریال5:57:05
0.2549 ریال5:56:15
0.2525 ریال5:50:09
0.2525 ریال5:50:09
0.2549 ریال5:49:17
0.2525 ریال5:43:05
0.2549 ریال5:42:15
0.2525 ریال5:36:06
0.2549 ریال5:35:16
0.2549 ریال5:35:15
0.2525 ریال5:34:05
0.2524 ریال5:29:06
0.2549 ریال5:28:14
0.2524 ریال5:22:05
0.2549 ریال5:21:16
0.2524 ریال5:15:07
0.2524 ریال5:15:06
0.2549 ریال5:14:15
0.2524 ریال5:08:05
0.2549 ریال5:07:13
0.2523 ریال5:01:08
0.2549 ریال5:00:23
0.2549 ریال5:00:22
0.2523 ریال4:58:05
0.2524 ریال4:57:06
0.2549 ریال4:56:14
0.2524 ریال4:55:04
0.2524 ریال4:55:04
0.2523 ریال4:50:06
0.2523 ریال4:50:06
0.2549 ریال4:49:13
0.2523 ریال4:43:05
0.2549 ریال4:42:14
0.2524 ریال4:40:05
0.2524 ریال4:40:04
0.2525 ریال4:37:04
0.2523 ریال4:36:06
0.2549 ریال4:35:17
0.2549 ریال4:35:16
0.2523 ریال4:34:04
0.2524 ریال4:29:05
0.2549 ریال4:28:13
0.2524 ریال4:22:06
0.2549 ریال4:21:15
0.2524 ریال4:19:04
0.2525 ریال4:16:04
0.2524 ریال4:15:04
0.2549 ریال4:14:14
0.2524 ریال4:10:04
0.2525 ریال4:08:05
0.2549 ریال4:07:14
0.2525 ریال4:01:07
0.2549 ریال4:00:23
0.2549 ریال4:00:22
0.2526 ریال3:58:04
0.2525 ریال3:57:05
0.2549 ریال3:56:14
0.2525 ریال3:50:08
0.2525 ریال3:50:07
0.2549 ریال3:49:13
0.2525 ریال3:46:05
0.2526 ریال3:43:05
0.2549 ریال3:42:13
0.2526 ریال3:40:05
0.2526 ریال3:40:05
0.2523 ریال3:37:04
0.2521 ریال3:36:05
0.2549 ریال3:35:17
0.2549 ریال3:35:16
0.2521 ریال3:29:05
0.2549 ریال3:28:13
0.252 ریال3:22:05
0.2549 ریال3:21:15
0.252 ریال3:15:06
0.252 ریال3:15:06
0.2549 ریال3:14:14
0.252 ریال3:08:05
0.2549 ریال3:07:14
0.252 ریال3:01:07
0.2549 ریال3:00:22
0.2549 ریال3:00:21
0.252 ریال2:57:06
0.2549 ریال2:56:14
0.252 ریال2:50:07
0.252 ریال2:50:06
0.2549 ریال2:49:13
0.252 ریال2:43:05
0.2549 ریال2:42:14
0.252 ریال2:36:06
0.2549 ریال2:35:16
0.2549 ریال2:35:15
0.252 ریال2:29:05
0.2549 ریال2:28:13
0.252 ریال2:22:05
0.2549 ریال2:21:15
0.252 ریال2:15:06
0.252 ریال2:15:05
0.2549 ریال2:14:14
0.252 ریال2:13:04
0.2521 ریال2:10:05
0.2521 ریال2:10:05
0.252 ریال2:08:05
0.2549 ریال2:07:14
0.2521 ریال2:01:08
0.2549 ریال2:00:26
0.2549 ریال2:00:23
0.2521 ریال1:57:05
0.2549 ریال1:56:14
0.2521 ریال1:50:04
0.2549 ریال1:49:14
0.2521 ریال1:46:04
0.252 ریال1:43:05
0.2549 ریال1:42:14
0.2522 ریال1:36:05
0.2549 ریال1:35:15
0.2549 ریال1:35:14
0.2522 ریال1:34:04
0.252 ریال1:29:06
0.2549 ریال1:28:13
0.252 ریال1:25:04
0.2521 ریال1:22:05
0.2549 ریال1:21:15
0.2521 ریال1:15:06
0.2521 ریال1:15:06
0.2549 ریال1:14:14
0.2521 ریال1:08:05
0.2549 ریال1:07:13
0.2521 ریال1:04:05
0.2522 ریال1:01:07
0.2549 ریال1:00:24
0.2549 ریال1:00:23
0.2521 ریال0:58:04
0.2522 ریال0:57:05
0.2549 ریال0:56:14
0.2522 ریال0:50:06
0.2522 ریال0:50:06
0.2549 ریال0:49:13
0.2522 ریال0:46:04
0.2521 ریال0:43:04
0.2549 ریال0:42:14
0.2521 ریال0:40:04
0.2522 ریال0:37:04
0.252 ریال0:36:06
0.2549 ریال0:35:15
0.2549 ریال0:35:15
0.252 ریال0:34:05
0.2522 ریال0:29:05
0.2549 ریال0:28:17
0.2522 ریال0:22:06
0.2549 ریال0:21:16
0.2521 ریال0:19:04
0.2522 ریال0:15:06
0.2522 ریال0:15:05
0.2549 ریال0:14:14
0.2522 ریال0:10:06
0.2522 ریال0:10:05
0.2523 ریال0:08:06
0.2549 ریال0:07:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات