شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / دلار نامبیا تقاضا

  • نرخ فعلی:4.3812
  • بالاترین قیمت روز:4.3902
  • پایین ترین قیمت روز:4.3471
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.3563
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۲:۲۷
  • نرخ روز گذشته:4.3527
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0285

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار نامبیا تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار نامبیا تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.3812 ریال15:42:27
4.3846 ریال15:35:27
4.3846 ریال15:35:26
4.3837 ریال15:28:22
4.383 ریال15:21:24
4.3826 ریال15:14:21
4.382 ریال15:07:22
4.3806 ریال15:00:44
4.3806 ریال15:00:43
4.3785 ریال14:56:24
4.3814 ریال14:49:22
4.3793 ریال14:42:26
4.3749 ریال14:35:25
4.3749 ریال14:35:25
4.3765 ریال14:28:25
4.3791 ریال14:21:24
4.3819 ریال14:14:21
4.3827 ریال14:07:27
4.3799 ریال13:56:23
4.3832 ریال13:49:23
4.3839 ریال13:42:24
4.389 ریال13:35:27
4.389 ریال13:35:26
4.3783 ریال13:28:25
4.3735 ریال13:21:25
4.3691 ریال13:14:23
4.3763 ریال13:07:26
4.379 ریال13:00:36
4.379 ریال13:00:36
4.3817 ریال12:56:25
4.383 ریال12:49:21
4.3902 ریال12:42:25
4.3896 ریال12:35:26
4.3896 ریال12:35:26
4.3883 ریال12:28:24
4.3817 ریال12:21:24
4.3794 ریال12:14:21
4.3825 ریال12:07:28
4.3856 ریال11:56:24
4.3783 ریال11:49:23
4.373 ریال11:42:25
4.3756 ریال11:35:26
4.3756 ریال11:35:25
4.3688 ریال11:28:24
4.3632 ریال11:21:22
4.3636 ریال11:14:23
4.3632 ریال11:07:25
4.3599 ریال11:00:43
4.3599 ریال11:00:43
4.3558 ریال10:56:23
4.3551 ریال10:49:22
4.3482 ریال10:42:22
4.3492 ریال10:35:23
4.3492 ریال10:35:22
4.3499 ریال10:28:23
4.3498 ریال10:21:23
4.3478 ریال10:14:20
4.3505 ریال10:07:22
4.349 ریال10:00:42
4.349 ریال10:00:40
4.3492 ریال9:56:23
4.3544 ریال9:49:20
4.3548 ریال9:42:21
4.3544 ریال9:35:23
4.3544 ریال9:35:22
4.3546 ریال9:28:21
4.3547 ریال9:21:21
4.3532 ریال9:14:19
4.3531 ریال9:07:24
4.3534 ریال8:56:42
4.355 ریال8:49:22
4.3544 ریال8:35:26
4.3544 ریال8:35:26
4.3539 ریال8:28:23
4.3542 ریال8:21:21
4.3534 ریال8:14:21
4.3537 ریال8:07:23
4.353 ریال8:00:45
4.353 ریال8:00:45
4.3526 ریال7:56:23
4.352 ریال7:49:21
4.3503 ریال7:42:22
4.3519 ریال7:35:25
4.3519 ریال7:35:25
4.3511 ریال7:28:24
4.3508 ریال7:21:23
4.3505 ریال7:14:20
4.3509 ریال7:07:24
4.3493 ریال6:56:24
4.3514 ریال6:49:19
4.3502 ریال6:42:26
4.3547 ریال6:35:26
4.3547 ریال6:35:26
4.3544 ریال6:28:30
4.3565 ریال6:14:22
4.3579 ریال6:07:23
4.3576 ریال6:01:02
4.3576 ریال6:01:00
4.3582 ریال5:56:23
4.3564 ریال5:49:21
4.3573 ریال5:42:24
4.3557 ریال5:35:25
4.3557 ریال5:35:25
4.3471 ریال5:28:23
4.3511 ریال5:21:22
4.3512 ریال5:14:21
4.3519 ریال5:07:23
4.3533 ریال4:56:22
4.3537 ریال4:49:20
4.3521 ریال4:42:22
4.3516 ریال4:35:21
4.3516 ریال4:35:21
4.3543 ریال4:28:20
4.3535 ریال4:21:20
4.3525 ریال4:14:19
4.3532 ریال4:07:20
4.3535 ریال4:00:39
4.3535 ریال4:00:38
4.3537 ریال3:56:19
4.354 ریال3:49:19
4.3534 ریال3:42:20
4.3535 ریال3:35:21
4.3535 ریال3:35:20
4.3541 ریال3:28:20
4.3537 ریال3:21:20
4.3542 ریال3:14:18
4.3543 ریال3:07:22
4.3546 ریال3:00:30
4.3546 ریال3:00:30
4.3551 ریال2:56:20
4.3544 ریال2:49:18
4.3549 ریال2:42:23
4.3548 ریال2:35:22
4.3548 ریال2:35:22
4.356 ریال2:28:21
4.3538 ریال2:21:21
4.353 ریال2:14:18
4.354 ریال2:07:21
4.3538 ریال1:56:20
4.3521 ریال1:49:19
4.357 ریال1:42:23
4.3588 ریال1:35:23
4.3588 ریال1:35:22
4.3606 ریال1:28:19
4.36 ریال1:21:21
4.3556 ریال1:14:19
4.3544 ریال1:07:21
4.3526 ریال1:00:35
4.3526 ریال1:00:34
4.3527 ریال0:56:21
4.3534 ریال0:49:18
4.3526 ریال0:42:21
4.3547 ریال0:35:22
4.3547 ریال0:35:22
4.3572 ریال0:28:21
4.3542 ریال0:21:21
4.3566 ریال0:14:20
4.3563 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی