شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:2.4671
  • بالاترین قیمت روز:2.4762
  • پایین ترین قیمت روز:2.4544
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.4695
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۶:۲۴
  • نرخ روز گذشته:2.4677
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.4679 ریال18:01:00
2.4679 ریال18:01:00
2.4701 ریال17:49:21
2.4658 ریال17:42:23
2.4669 ریال17:35:26
2.4669 ریال17:35:26
2.4652 ریال17:28:22
2.4676 ریال17:21:20
2.4665 ریال17:14:23
2.4697 ریال17:07:24
2.4691 ریال17:00:57
2.4691 ریال17:00:56
2.4632 ریال16:49:21
2.4631 ریال16:42:25
2.4651 ریال16:35:24
2.4651 ریال16:35:24
2.4617 ریال16:28:23
2.4629 ریال16:21:21
2.4611 ریال16:14:21
2.46 ریال16:07:22
2.4637 ریال16:00:52
2.4637 ریال16:00:52
2.4619 ریال15:56:23
2.4577 ریال15:49:22
2.4606 ریال15:42:23
2.457 ریال15:35:23
2.457 ریال15:35:22
2.4583 ریال15:28:22
2.4544 ریال15:21:22
2.4582 ریال15:14:21
2.4545 ریال15:07:22
2.4563 ریال15:00:43
2.4563 ریال15:00:43
2.4558 ریال14:56:22
2.4552 ریال14:49:21
2.4547 ریال14:42:23
2.4593 ریال14:28:23
2.4607 ریال14:21:21
2.4605 ریال14:14:20
2.4574 ریال14:07:24
2.4548 ریال14:00:52
2.4548 ریال14:00:52
2.4603 ریال13:56:23
2.4617 ریال13:49:20
2.4594 ریال13:42:23
2.4613 ریال13:35:22
2.4613 ریال13:35:22
2.4631 ریال13:28:23
2.4662 ریال13:21:22
2.4639 ریال13:14:20
2.4666 ریال13:07:22
2.4647 ریال13:00:40
2.4647 ریال13:00:40
2.4651 ریال12:56:21
2.4664 ریال12:49:20
2.4668 ریال12:42:21
2.4713 ریال12:35:21
2.4713 ریال12:35:20
2.4723 ریال12:28:23
2.4737 ریال12:21:21
2.4717 ریال12:14:21
2.4756 ریال12:07:26
2.4741 ریال12:00:56
2.4741 ریال12:00:54
2.475 ریال11:56:22
2.4762 ریال11:49:20
2.4739 ریال11:42:22
2.476 ریال11:35:22
2.476 ریال11:35:22
2.4754 ریال11:28:22
2.4739 ریال11:21:21
2.4743 ریال11:14:20
2.4745 ریال11:07:21
2.4743 ریال11:00:37
2.4743 ریال11:00:36
2.4747 ریال10:56:20
2.4745 ریال10:49:20
2.4746 ریال10:42:23
2.4761 ریال10:35:21
2.4761 ریال10:35:21
2.4723 ریال10:28:22
2.47 ریال10:21:20
2.4719 ریال10:14:19
2.4714 ریال10:07:21
2.4728 ریال10:00:41
2.4728 ریال10:00:41
2.473 ریال9:56:19
2.4706 ریال9:49:19
2.4716 ریال9:42:21
2.4718 ریال9:28:21
2.4713 ریال9:14:20
2.4703 ریال9:02:16
2.4703 ریال9:02:16
2.4709 ریال8:56:22
2.4717 ریال8:49:20
2.4721 ریال8:42:21
2.4691 ریال8:35:22
2.4691 ریال8:35:22
2.4715 ریال8:28:21
2.4684 ریال8:21:20
2.4687 ریال8:14:20
2.4682 ریال8:07:22
2.4681 ریال8:00:45
2.4681 ریال8:00:45
2.4682 ریال7:56:22
2.4677 ریال7:49:19
2.468 ریال7:42:20
2.4678 ریال7:28:21
2.4697 ریال7:21:19
2.4682 ریال7:14:19
2.4692 ریال7:07:20
2.4694 ریال7:00:41
2.4694 ریال7:00:40
2.4673 ریال6:56:21
2.4671 ریال6:49:21
2.4698 ریال6:42:27
2.4686 ریال6:35:22
2.4686 ریال6:35:21
2.4676 ریال6:28:22
2.4695 ریال6:21:21
2.47 ریال6:14:23
2.4675 ریال6:07:23
2.469 ریال6:00:54
2.469 ریال6:00:50
2.4686 ریال5:56:22
2.4698 ریال5:49:21
2.4701 ریال5:42:22
2.4697 ریال5:35:24
2.4697 ریال5:35:23
2.4705 ریال5:28:20
2.468 ریال5:21:20
2.4703 ریال5:07:19
2.4708 ریال5:00:31
2.4708 ریال5:00:31
2.4713 ریال4:56:20
2.4682 ریال4:49:19
2.47 ریال4:42:20
2.4702 ریال4:35:21
2.4702 ریال4:35:20
2.4678 ریال4:28:19
2.4674 ریال4:21:19
2.4696 ریال4:14:19
2.4699 ریال3:49:19
2.4673 ریال3:42:21
2.4668 ریال3:35:19
2.4668 ریال3:35:19
2.4689 ریال3:28:20
2.4692 ریال3:21:18
2.468 ریال3:14:20
2.4691 ریال3:00:39
2.4691 ریال3:00:39
2.4688 ریال2:42:20
2.4676 ریال2:35:18
2.4676 ریال2:35:18
2.4675 ریال2:28:20
2.4678 ریال2:21:18
2.4653 ریال2:14:19
2.467 ریال2:07:20
2.4673 ریال2:00:56
2.4673 ریال2:00:54
2.4663 ریال1:56:20
2.4665 ریال1:49:19
2.464 ریال1:42:24
2.4665 ریال1:28:21
2.4684 ریال1:14:21
2.4661 ریال1:07:20
2.4664 ریال1:00:37
2.4664 ریال1:00:37
2.4688 ریال0:56:19
2.4662 ریال0:49:19
2.4651 ریال0:42:23
2.4672 ریال0:35:21
2.4672 ریال0:35:21
2.4684 ریال0:28:19
2.4661 ریال0:14:20
2.4695 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی