شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:2.4664
  • بالاترین قیمت روز:2.4762
  • پایین ترین قیمت روز:2.446
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.4726
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۰:۵۶
  • نرخ روز گذشته:2.4719
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0055

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.4664 ریال19:00:56
2.4664 ریال19:00:56
2.4677 ریال18:56:32
2.4654 ریال18:49:29
2.4645 ریال18:35:32
2.4645 ریال18:35:31
2.466 ریال18:28:31
2.4642 ریال18:21:33
2.4693 ریال18:14:31
2.4668 ریال18:07:41
2.4638 ریال18:01:33
2.4638 ریال18:01:31
2.4611 ریال17:56:30
2.4609 ریال17:49:29
2.461 ریال17:42:34
2.4591 ریال17:35:35
2.4591 ریال17:35:35
2.4563 ریال17:28:31
2.458 ریال17:21:29
2.4548 ریال17:14:32
2.4606 ریال17:07:32
2.4594 ریال17:00:56
2.4594 ریال17:00:56
2.4605 ریال16:56:31
2.4607 ریال16:49:27
2.4643 ریال16:42:33
2.4642 ریال16:35:35
2.4642 ریال16:35:34
2.4581 ریال16:28:30
2.4557 ریال16:21:30
2.4515 ریال16:14:30
2.4509 ریال16:07:31
2.452 ریال16:01:01
2.452 ریال16:01:00
2.4518 ریال15:56:30
2.448 ریال15:49:28
2.4469 ریال15:42:29
2.4473 ریال15:35:36
2.4473 ریال15:35:35
2.4466 ریال15:28:28
2.4465 ریال15:21:28
2.4485 ریال15:14:26
2.446 ریال15:07:32
2.4482 ریال15:00:50
2.4482 ریال15:00:47
2.4463 ریال14:56:31
2.4473 ریال14:49:28
2.4489 ریال14:42:30
2.4461 ریال14:35:32
2.4464 ریال14:35:31
2.4482 ریال14:28:29
2.4496 ریال14:21:30
2.4529 ریال14:14:27
2.4516 ریال14:07:35
2.452 ریال14:00:51
2.452 ریال14:00:51
2.4522 ریال13:56:27
2.4548 ریال13:49:28
2.4539 ریال13:42:29
2.4574 ریال13:35:32
2.4574 ریال13:35:31
2.4583 ریال13:28:31
2.4575 ریال13:21:29
2.459 ریال13:14:27
2.4578 ریال13:07:29
2.458 ریال13:00:47
2.458 ریال13:00:47
2.4574 ریال12:56:26
2.4564 ریال12:49:26
2.4579 ریال12:42:28
2.459 ریال12:35:30
2.459 ریال12:35:30
2.4585 ریال12:28:27
2.4588 ریال12:21:26
2.4568 ریال12:14:27
2.4566 ریال12:07:32
2.4558 ریال12:00:59
2.4558 ریال12:00:58
2.455 ریال11:56:26
2.4555 ریال11:49:24
2.4584 ریال11:42:27
2.4572 ریال11:35:29
2.4572 ریال11:35:28
2.4555 ریال11:28:26
2.458 ریال11:21:23
2.4656 ریال11:14:21
2.4648 ریال11:07:21
2.4672 ریال11:00:39
2.4672 ریال11:00:39
2.4692 ریال10:56:21
2.4705 ریال10:49:20
2.4689 ریال10:42:21
2.4684 ریال10:35:23
2.4684 ریال10:35:23
2.4707 ریال10:28:19
2.4674 ریال10:21:19
2.4707 ریال10:14:19
2.471 ریال10:07:22
2.4664 ریال10:00:44
2.4664 ریال10:00:44
2.47 ریال9:56:21
2.4688 ریال9:49:19
2.4689 ریال9:42:20
2.4681 ریال9:35:21
2.4681 ریال9:35:21
2.4691 ریال9:28:21
2.4693 ریال9:21:19
2.4697 ریال9:14:19
2.4689 ریال9:07:18
2.4695 ریال9:00:36
2.4695 ریال9:00:36
2.4668 ریال8:56:21
2.4669 ریال8:49:19
2.4705 ریال8:42:20
2.4695 ریال8:28:20
2.4693 ریال8:21:20
2.4695 ریال8:14:19
2.4686 ریال8:07:24
2.4711 ریال7:56:20
2.4699 ریال7:49:19
2.4701 ریال7:42:21
2.4698 ریال7:35:21
2.4698 ریال7:35:20
2.4719 ریال7:28:19
2.4703 ریال7:21:23
2.4693 ریال7:14:19
2.4698 ریال7:07:20
2.4706 ریال7:00:33
2.4706 ریال7:00:32
2.4711 ریال6:56:20
2.4719 ریال6:49:18
2.4711 ریال6:42:22
2.471 ریال6:35:23
2.471 ریال6:35:22
2.4709 ریال6:28:21
2.4717 ریال6:21:19
2.4718 ریال6:14:55
2.4709 ریال6:09:29
2.4713 ریال6:00:52
2.4713 ریال6:00:52
2.471 ریال5:58:12
2.4714 ریال5:49:20
2.4712 ریال5:42:20
2.4702 ریال5:35:20
2.4702 ریال5:35:20
2.4715 ریال5:28:20
2.4731 ریال5:21:20
2.4724 ریال5:14:20
2.4735 ریال5:00:38
2.4735 ریال5:00:38
2.4733 ریال4:49:19
2.4732 ریال4:42:20
2.4736 ریال4:35:20
2.4736 ریال4:35:19
2.4732 ریال4:21:19
2.4723 ریال4:14:18
2.4717 ریال4:07:21
2.4744 ریال4:00:49
2.4744 ریال4:00:46
2.4726 ریال3:56:19
2.4728 ریال3:49:18
2.4739 ریال3:42:19
2.4713 ریال3:35:21
2.4713 ریال3:35:20
2.4726 ریال3:28:19
2.4707 ریال3:14:18
2.4728 ریال3:07:17
2.471 ریال3:00:31
2.471 ریال3:00:31
2.4728 ریال2:56:19
2.471 ریال2:49:18
2.4716 ریال2:42:23
2.471 ریال2:35:23
2.471 ریال2:35:23
2.4737 ریال2:28:18
2.4731 ریال2:21:19
2.4715 ریال2:14:20
2.47 ریال2:07:20
2.4698 ریال2:00:44
2.4698 ریال2:00:44
2.4706 ریال1:49:19
2.4728 ریال1:42:20
2.474 ریال1:35:20
2.474 ریال1:35:19
2.4744 ریال1:28:19
2.4725 ریال1:21:20
2.4747 ریال1:07:19
2.4755 ریال1:00:30
2.4755 ریال1:00:29
2.4746 ریال0:56:20
2.4762 ریال0:49:18
2.4739 ریال0:42:20
2.4741 ریال0:35:22
2.4741 ریال0:35:21
2.4755 ریال0:28:20
2.4719 ریال0:21:22
2.4722 ریال0:14:18
2.4726 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی