شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روپیه پاکستان / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:0.4189
  • بالاترین قیمت روز:0.4249
  • پایین ترین قیمت روز:0.4173
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4234
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۲:۲۶
  • نرخ روز گذشته:0.4233
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0044

نمودار کندل استیک روپیه پاکستان / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک روپیه پاکستان / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4189 ریال20:42:26
0.4188 ریال20:28:24
0.4187 ریال20:14:23
0.4186 ریال20:07:27
0.4187 ریال20:00:58
0.4187 ریال20:00:57
0.4189 ریال19:56:25
0.4181 ریال19:49:23
0.4182 ریال19:42:27
0.4185 ریال19:35:27
0.4185 ریال19:35:26
0.419 ریال19:21:23
0.4192 ریال19:14:24
0.4193 ریال19:07:26
0.4192 ریال19:00:44
0.4192 ریال19:00:44
0.4193 ریال18:56:25
0.4186 ریال18:49:23
0.4183 ریال18:42:25
0.4178 ریال18:35:27
0.4178 ریال18:35:27
0.4179 ریال18:28:25
0.4177 ریال18:14:23
0.4183 ریال18:07:29
0.4174 ریال18:01:01
0.4174 ریال18:01:01
0.4181 ریال17:49:22
0.4178 ریال17:42:24
0.4183 ریال17:35:27
0.4183 ریال17:35:27
0.4178 ریال17:28:22
0.4173 ریال17:21:19
0.4179 ریال17:14:23
0.4184 ریال17:07:25
0.419 ریال17:00:58
0.419 ریال17:00:58
0.4196 ریال16:49:21
0.4197 ریال16:42:26
0.4194 ریال16:35:25
0.4194 ریال16:35:25
0.4195 ریال16:28:24
0.4197 ریال16:21:21
0.4198 ریال16:14:22
0.4199 ریال16:07:23
0.42 ریال16:00:53
0.42 ریال16:00:53
0.4198 ریال15:56:24
0.4197 ریال15:49:23
0.4211 ریال15:42:24
0.4212 ریال15:35:24
0.4212 ریال15:35:23
0.421 ریال15:28:22
0.4214 ریال15:21:22
0.4212 ریال15:14:21
0.4216 ریال15:07:23
0.4214 ریال14:56:23
0.4215 ریال14:49:22
0.4213 ریال14:42:23
0.4209 ریال14:35:22
0.4209 ریال14:35:21
0.421 ریال14:14:21
0.4208 ریال14:07:24
0.4205 ریال14:00:54
0.4205 ریال14:00:53
0.4203 ریال13:56:24
0.4202 ریال13:49:20
0.4204 ریال13:42:24
0.4205 ریال13:35:23
0.4205 ریال13:35:22
0.4208 ریال13:28:24
0.4203 ریال13:21:22
0.4204 ریال13:14:21
0.4202 ریال13:07:23
0.4204 ریال13:00:43
0.4204 ریال13:00:43
0.4205 ریال12:56:22
0.4203 ریال12:49:21
0.4198 ریال12:42:21
0.4197 ریال12:35:21
0.4197 ریال12:35:21
0.4196 ریال12:28:24
0.4202 ریال12:21:21
0.4203 ریال12:14:22
0.4207 ریال12:07:27
0.4204 ریال11:56:23
0.4207 ریال11:49:21
0.4204 ریال11:42:23
0.4209 ریال11:35:23
0.4209 ریال11:35:23
0.4235 ریال11:28:23
0.4233 ریال11:21:22
0.4249 ریال10:00:42
0.4249 ریال10:00:42
0.4231 ریال3:07:20
0.4249 ریال1:42:24
0.4229 ریال1:14:22
0.423 ریال0:49:19
0.4231 ریال0:42:24
0.4234 ریال0:35:22
0.4234 ریال0:35:22
0.4232 ریال0:28:20
0.4234 ریال0:14:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی