شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو فیلیپین / راند آفریقای جنوبی تقاضا

  • نرخ فعلی:0.3473
  • بالاترین قیمت روز:0.3484
  • پایین ترین قیمت روز:0.3446
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3465
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۲۳
  • نرخ روز گذشته:0.3459
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / راند آفریقای جنوبی تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / راند آفریقای جنوبی تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3473 ریال13:56:23
0.3472 ریال13:49:23
0.3473 ریال13:42:25
0.3482 ریال13:35:27
0.3482 ریال13:35:26
0.3473 ریال13:28:25
0.3471 ریال13:14:24
0.3481 ریال13:07:26
0.3477 ریال13:00:37
0.3477 ریال13:00:37
0.3476 ریال12:56:25
0.3479 ریال12:49:22
0.3481 ریال12:42:26
0.348 ریال12:35:27
0.348 ریال12:35:27
0.3484 ریال12:21:24
0.3477 ریال12:14:21
0.3478 ریال12:07:28
0.3479 ریال11:56:24
0.3474 ریال11:49:24
0.3466 ریال11:42:26
0.347 ریال11:35:26
0.347 ریال11:35:26
0.3468 ریال11:28:25
0.3464 ریال11:14:23
0.3462 ریال11:00:44
0.3462 ریال11:00:43
0.346 ریال10:56:23
0.3453 ریال10:49:22
0.3447 ریال10:35:23
0.3447 ریال10:35:22
0.3446 ریال10:21:23
0.3447 ریال10:07:23
0.3451 ریال10:00:43
0.3451 ریال10:00:41
0.345 ریال9:56:24
0.3455 ریال9:42:22
0.3453 ریال8:56:42
0.3455 ریال8:42:22
0.3458 ریال7:49:22
0.3456 ریال7:35:25
0.3456 ریال7:35:25
0.3454 ریال7:28:24
0.3456 ریال7:07:24
0.3455 ریال6:56:24
0.3458 ریال6:49:20
0.3456 ریال6:42:31
0.3459 ریال6:28:31
0.3462 ریال6:14:22
0.3464 ریال6:07:23
0.3461 ریال6:01:06
0.3461 ریال6:01:02
0.3462 ریال5:56:23
0.346 ریال5:42:24
0.3466 ریال5:35:25
0.3466 ریال5:35:25
0.3459 ریال5:28:23
0.3461 ریال5:21:22
0.3462 ریال5:07:23
0.3464 ریال4:56:22
0.3466 ریال4:49:20
0.3463 ریال4:35:22
0.3463 ریال4:35:21
0.3465 ریال4:21:20
0.3464 ریال4:00:40
0.3464 ریال4:00:39
0.3465 ریال3:42:20
0.3464 ریال3:00:30
0.3464 ریال3:00:30
0.3465 ریال2:42:23
0.3464 ریال1:42:23
0.3466 ریال1:35:23
0.3466 ریال1:35:22
0.3462 ریال1:28:20
0.3464 ریال1:21:21
0.3461 ریال1:14:20
0.3462 ریال1:07:21
0.3458 ریال1:00:36
0.3458 ریال1:00:34
0.3459 ریال0:56:21
0.346 ریال0:42:22
0.3461 ریال0:35:23
0.3461 ریال0:35:23
0.3465 ریال0:28:21
0.3461 ریال0:21:22
0.3464 ریال0:14:20
0.3465 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی