شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو فیلیپین / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:1.3743
  • بالاترین قیمت روز:1.376
  • پایین ترین قیمت روز:1.3664
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3712
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۱:۳۰
  • نرخ روز گذشته:1.3706
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0037

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3743 ریال15:21:30
1.3751 ریال15:14:30
1.3742 ریال15:07:28
1.3741 ریال15:00:53
1.3741 ریال15:00:53
1.3756 ریال14:56:32
1.3732 ریال14:49:29
1.3699 ریال14:35:35
1.3699 ریال14:35:34
1.3709 ریال14:28:30
1.3711 ریال14:21:30
1.3705 ریال14:14:27
1.3698 ریال13:56:28
1.3688 ریال13:49:29
1.3699 ریال13:42:28
1.3696 ریال13:35:29
1.3696 ریال13:35:27
1.3708 ریال13:28:30
1.3701 ریال13:21:29
1.3699 ریال13:14:27
1.37 ریال13:07:27
1.3697 ریال13:00:52
1.3697 ریال13:00:52
1.3686 ریال12:56:29
1.3679 ریال12:49:29
1.3664 ریال12:42:27
1.3676 ریال12:35:29
1.3676 ریال12:35:28
1.369 ریال12:28:28
1.3701 ریال12:21:28
1.3711 ریال12:07:30
1.3721 ریال12:01:17
1.3721 ریال12:01:17
1.3703 ریال11:56:28
1.3699 ریال11:49:26
1.3703 ریال11:42:28
1.376 ریال11:21:23
1.3754 ریال11:14:22
1.3727 ریال11:00:37
1.3727 ریال11:00:37
1.3724 ریال10:56:22
1.3719 ریال10:49:21
1.3708 ریال10:42:22
1.3702 ریال10:35:23
1.3702 ریال10:35:22
1.3704 ریال10:28:20
1.3708 ریال10:14:21
1.3698 ریال10:00:41
1.3698 ریال10:00:41
1.3697 ریال9:56:22
1.3683 ریال9:49:20
1.3686 ریال9:42:21
1.3689 ریال9:28:21
1.3691 ریال8:56:21
1.3689 ریال8:42:22
1.3691 ریال8:35:22
1.3691 ریال8:35:21
1.3684 ریال8:28:21
1.3685 ریال8:21:19
1.3694 ریال8:14:21
1.3689 ریال7:49:21
1.3687 ریال7:35:23
1.3687 ریال7:35:23
1.3678 ریال7:14:21
1.3675 ریال7:00:32
1.3675 ریال7:00:32
1.3673 ریال6:49:21
1.3679 ریال6:35:24
1.3679 ریال6:35:24
1.368 ریال6:21:20
1.3686 ریال6:14:20
1.3687 ریال5:49:22
1.3683 ریال4:35:23
1.3683 ریال4:35:22
1.3686 ریال1:21:20
1.3698 ریال1:07:20
1.3697 ریال0:49:17
1.3695 ریال0:21:20
1.3712 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی