شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو فیلیپین / روپیه پاکستان

  • نرخ فعلی:3.2833
  • بالاترین قیمت روز:3.323
  • پایین ترین قیمت روز:3.261
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2962
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۱:۳۵
  • نرخ روز گذشته:3.3113
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.028

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / روپیه پاکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / روپیه پاکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2833 ریال23:21:35
3.2846 ریال23:01:04
3.2846 ریال23:01:01
3.2839 ریال22:35:33
3.2839 ریال22:35:33
3.2826 ریال21:42:31
3.2838 ریال21:35:33
3.2838 ریال21:35:32
3.2689 ریال21:07:34
3.2695 ریال21:00:48
3.2695 ریال21:00:47
3.2688 ریال20:49:30
3.2685 ریال20:42:37
3.2825 ریال20:35:37
3.2825 ریال20:35:37
3.2829 ریال20:21:30
3.2783 ریال20:07:36
3.2826 ریال20:01:19
3.2826 ریال20:01:17
3.2823 ریال19:56:34
3.2829 ریال19:49:30
3.2835 ریال19:42:35
3.2829 ریال19:35:35
3.2829 ریال19:35:34
3.2818 ریال19:14:31
3.2822 ریال19:07:32
3.2819 ریال19:00:57
3.2819 ریال19:00:57
3.281 ریال18:56:32
3.2799 ریال18:49:30
3.2802 ریال18:28:32
3.3082 ریال18:21:33
3.3092 ریال18:14:31
3.3198 ریال18:07:41
3.3199 ریال18:01:36
3.3199 ریال18:01:33
3.3197 ریال17:56:31
3.3194 ریال17:49:30
3.3186 ریال17:35:36
3.3186 ریال17:35:36
3.3182 ریال17:28:31
3.3199 ریال17:21:30
3.3201 ریال17:14:32
3.3224 ریال17:07:32
3.3204 ریال17:00:58
3.3204 ریال17:00:57
3.3221 ریال16:49:27
3.3222 ریال16:42:34
3.3224 ریال16:35:36
3.3224 ریال16:35:35
3.3218 ریال16:28:30
3.323 ریال16:21:30
3.3204 ریال16:01:05
3.3204 ریال16:01:00
3.2695 ریال15:56:30
3.2689 ریال15:28:29
3.2695 ریال15:21:29
3.2702 ریال15:14:27
3.2695 ریال14:56:31
3.2702 ریال14:49:29
3.2689 ریال14:42:30
3.2682 ریال14:35:33
3.2676 ریال14:28:29
3.2675 ریال14:21:30
3.2682 ریال14:07:36
3.2689 ریال13:56:28
3.2682 ریال13:49:28
3.272 ریال13:42:29
3.2676 ریال13:35:33
3.2676 ریال13:35:32
3.2669 ریال13:21:29
3.2676 ریال13:14:27
3.2689 ریال13:00:48
3.2689 ریال13:00:48
3.2676 ریال12:49:26
3.265 ریال12:42:29
3.2656 ریال12:28:28
3.265 ریال12:21:27
3.2663 ریال12:14:27
3.265 ریال12:07:33
3.2643 ریال12:01:00
3.2643 ریال12:00:59
3.2656 ریال11:49:25
3.2669 ریال11:42:27
3.2663 ریال11:35:30
3.2663 ریال11:35:29
3.265 ریال11:28:27
3.263 ریال11:14:21
3.261 ریال11:07:22
3.263 ریال11:00:40
3.263 ریال11:00:39
3.282 ریال10:56:21
3.2813 ریال10:49:21
3.2833 ریال10:42:22
3.2813 ریال10:35:23
3.2813 ریال10:35:23
3.2826 ریال10:28:20
3.2833 ریال10:21:20
3.2839 ریال10:00:46
3.2839 ریال10:00:46
3.2831 ریال9:56:21
3.2916 ریال9:49:19
3.288 ریال9:42:21
3.2873 ریال9:35:22
3.2873 ریال9:35:21
3.288 ریال9:14:20
3.2873 ریال8:56:22
3.2887 ریال8:49:19
3.2926 ریال8:42:21
3.288 ریال8:35:21
3.288 ریال8:35:20
3.2883 ریال8:28:21
3.288 ریال8:14:20
3.2877 ریال8:07:25
3.288 ریال7:49:19
3.2875 ریال7:42:21
3.2883 ریال7:35:21
3.2883 ریال7:35:21
3.2887 ریال7:28:20
3.286 ریال7:21:23
3.2893 ریال7:14:20
3.29 ریال7:07:21
3.2893 ریال7:00:33
3.2893 ریال7:00:32
3.2906 ریال6:49:19
3.2893 ریال6:42:22
3.2877 ریال6:35:23
3.2877 ریال6:35:23
3.2887 ریال6:21:19
3.2873 ریال6:14:56
3.2906 ریال6:09:35
3.2896 ریال6:00:57
3.2896 ریال6:00:56
3.2893 ریال5:58:19
3.289 ریال5:49:20
3.2887 ریال5:42:21
3.2962 ریال2:35:24
3.2962 ریال2:35:24
3.3221 ریال2:00:44
3.3221 ریال2:00:44
3.2962 ریال1:42:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی