شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزوی مکزیک / روپیه پاکستان

  • نرخ فعلی:7.4936
  • بالاترین قیمت روز:7.6151
  • پایین ترین قیمت روز:7.4288
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.591
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۱:۰۱
  • نرخ روز گذشته:7.5915
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0979

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / روپیه پاکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / روپیه پاکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.4936 ریال23:01:01
7.4936 ریال23:01:00
7.5008 ریال22:56:30
7.4938 ریال22:49:29
7.4948 ریال22:42:31
7.4953 ریال22:35:33
7.4953 ریال22:35:32
7.4956 ریال22:28:32
7.4872 ریال22:21:28
7.4784 ریال22:14:28
7.4763 ریال22:07:30
7.4825 ریال22:00:54
7.4825 ریال22:00:52
7.4846 ریال21:56:30
7.4884 ریال21:49:30
7.4839 ریال21:42:31
7.4864 ریال21:35:33
7.4864 ریال21:35:31
7.4496 ریال21:28:30
7.4494 ریال21:21:29
7.4479 ریال21:14:28
7.4488 ریال21:07:34
7.4568 ریال21:00:47
7.4568 ریال21:00:47
7.4594 ریال20:56:32
7.4568 ریال20:49:29
7.4615 ریال20:42:36
7.4961 ریال20:35:36
7.4961 ریال20:35:36
7.491 ریال20:28:31
7.483 ریال20:21:30
7.4741 ریال20:14:30
7.4606 ریال20:07:35
7.4647 ریال20:01:18
7.4647 ریال20:01:16
7.4917 ریال19:56:33
7.5182 ریال19:49:29
7.5247 ریال19:42:35
7.536 ریال19:35:35
7.536 ریال19:35:34
7.5313 ریال19:28:32
7.5338 ریال19:21:34
7.5292 ریال19:14:30
7.5128 ریال19:07:31
7.5041 ریال19:00:57
7.5041 ریال19:00:56
7.5073 ریال18:56:32
7.4996 ریال18:49:29
7.4867 ریال18:35:33
7.4867 ریال18:35:31
7.4938 ریال18:28:31
7.5558 ریال18:21:33
7.5531 ریال18:14:31
7.5918 ریال18:07:41
7.59 ریال18:01:34
7.59 ریال18:01:32
7.5817 ریال17:56:30
7.5626 ریال17:49:29
7.5576 ریال17:42:34
7.5549 ریال17:35:36
7.5549 ریال17:35:36
7.5507 ریال17:28:31
7.5363 ریال17:21:29
7.5604 ریال17:14:32
7.5647 ریال17:07:32
7.5658 ریال17:00:57
7.5658 ریال17:00:56
7.5673 ریال16:56:31
7.6151 ریال16:49:27
7.6147 ریال16:42:33
7.615 ریال16:35:35
7.615 ریال16:35:34
7.6019 ریال16:28:30
7.5876 ریال16:21:30
7.5727 ریال16:14:30
7.5769 ریال16:07:32
7.5771 ریال16:01:02
7.5771 ریال16:01:00
7.4603 ریال15:56:30
7.4639 ریال15:49:28
7.4502 ریال15:42:29
7.4456 ریال15:35:36
7.4456 ریال15:35:36
7.4289 ریال15:28:28
7.4368 ریال15:21:28
7.4347 ریال15:14:26
7.451 ریال15:07:32
7.4552 ریال15:00:50
7.4552 ریال15:00:47
7.4542 ریال14:56:31
7.4545 ریال14:49:28
7.4503 ریال14:42:30
7.4484 ریال14:35:32
7.4441 ریال14:35:31
7.4447 ریال14:28:29
7.4381 ریال14:21:30
7.4421 ریال14:14:27
7.4412 ریال14:07:35
7.4457 ریال14:00:51
7.4457 ریال14:00:51
7.4491 ریال13:56:27
7.4583 ریال13:49:28
7.4559 ریال13:42:29
7.459 ریال13:35:32
7.459 ریال13:35:31
7.4559 ریال13:28:31
7.452 ریال13:21:29
7.4553 ریال13:14:27
7.4568 ریال13:07:29
7.4551 ریال13:00:47
7.4551 ریال13:00:47
7.4571 ریال12:56:26
7.4555 ریال12:49:26
7.4559 ریال12:42:28
7.4515 ریال12:35:30
7.4515 ریال12:35:30
7.4526 ریال12:28:27
7.4497 ریال12:21:26
7.458 ریال12:14:27
7.4505 ریال12:07:32
7.4365 ریال12:00:59
7.4365 ریال12:00:59
7.4288 ریال11:56:26
7.442 ریال11:49:24
7.4372 ریال11:42:27
7.4386 ریال11:35:29
7.4386 ریال11:35:28
7.4394 ریال11:28:26
7.4341 ریال11:21:23
7.4542 ریال11:14:21
7.4535 ریال11:07:22
7.456 ریال11:00:39
7.456 ریال11:00:39
7.5139 ریال10:56:21
7.5191 ریال10:49:20
7.525 ریال10:42:21
7.5186 ریال10:28:19
7.5188 ریال10:21:19
7.5186 ریال10:14:20
7.5244 ریال10:07:22
7.5224 ریال9:56:21
7.5428 ریال9:49:19
7.5447 ریال9:42:21
7.5384 ریال9:35:21
7.5384 ریال9:35:21
7.538 ریال9:28:21
7.5397 ریال9:21:19
7.5381 ریال9:14:20
7.5367 ریال9:07:18
7.537 ریال9:00:36
7.537 ریال9:00:36
7.5355 ریال8:56:21
7.5367 ریال8:49:19
7.5421 ریال8:42:20
7.5422 ریال8:35:20
7.5422 ریال8:35:20
7.5414 ریال8:28:20
7.5428 ریال8:21:20
7.5445 ریال8:07:24
7.5447 ریال7:56:20
7.5449 ریال7:49:19
7.5431 ریال7:42:21
7.5423 ریال7:28:20
7.5449 ریال7:21:23
7.5442 ریال7:14:19
7.5426 ریال7:07:21
7.5463 ریال7:00:33
7.5463 ریال7:00:32
7.5449 ریال6:49:18
7.5437 ریال6:42:22
7.5465 ریال6:35:23
7.5465 ریال6:35:22
7.5506 ریال6:28:21
7.5468 ریال6:21:19
7.5479 ریال6:14:55
7.5553 ریال6:09:30
7.5554 ریال6:00:52
7.5554 ریال6:00:52
7.5589 ریال5:58:13
7.5567 ریال5:49:20
7.5556 ریال5:42:21
7.5487 ریال5:35:20
7.5487 ریال5:35:20
7.5446 ریال5:28:20
7.5515 ریال5:21:20
7.5509 ریال5:14:20
7.5539 ریال5:07:19
7.5532 ریال5:00:38
7.5532 ریال5:00:38
7.5555 ریال4:49:19
7.5613 ریال4:42:20
7.5683 ریال4:35:20
7.5683 ریال4:35:19
7.5688 ریال4:28:18
7.5717 ریال4:21:19
7.5724 ریال4:14:18
7.5719 ریال4:07:21
7.5712 ریال4:00:50
7.5712 ریال4:00:47
7.571 ریال3:56:19
7.5683 ریال3:49:19
7.567 ریال3:42:19
7.5652 ریال3:21:17
7.566 ریال3:14:18
7.555 ریال3:07:17
7.5546 ریال3:00:32
7.5546 ریال3:00:32
7.5555 ریال2:56:20
7.5553 ریال2:49:18
7.5488 ریال2:42:23
7.5508 ریال2:35:23
7.5508 ریال2:35:23
7.6119 ریال2:21:19
7.6121 ریال2:07:20
7.6039 ریال2:00:44
7.6039 ریال2:00:44
7.5447 ریال1:49:19
7.5501 ریال1:42:20
7.5863 ریال1:35:20
7.5863 ریال1:35:19
7.5858 ریال1:28:19
7.5852 ریال1:21:20
7.5887 ریال1:14:19
7.5896 ریال1:07:19
7.5875 ریال1:00:30
7.5875 ریال1:00:29
7.5957 ریال0:56:20
7.6001 ریال0:49:18
7.6 ریال0:42:21
7.6015 ریال0:35:22
7.6015 ریال0:35:21
7.6001 ریال0:28:20
7.5978 ریال0:21:22
7.5942 ریال0:14:18
7.591 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی