شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزوی مکزیک / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:4.9918
  • بالاترین قیمت روز:5.0253
  • پایین ترین قیمت روز:4.9514
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.0078
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۶:۲۴
  • نرخ روز گذشته:5.0063
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0145

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.9918 ریال22:56:24
4.9909 ریال22:49:25
4.9954 ریال22:42:26
4.9859 ریال22:35:27
4.9859 ریال22:35:26
4.9895 ریال22:28:27
4.9798 ریال22:21:24
4.9733 ریال22:14:24
4.9776 ریال22:07:26
4.9783 ریال22:00:42
4.9783 ریال22:00:39
4.981 ریال21:56:25
4.977 ریال21:49:25
4.9792 ریال21:42:25
4.9785 ریال21:35:27
4.9785 ریال21:35:26
4.9767 ریال21:28:25
4.9744 ریال21:21:24
4.9713 ریال21:14:24
4.9715 ریال21:07:28
4.9799 ریال21:00:38
4.9799 ریال21:00:37
4.9822 ریال20:56:27
4.9817 ریال20:49:24
4.987 ریال20:42:29
4.989 ریال20:35:29
4.989 ریال20:35:29
4.9854 ریال20:28:26
4.98 ریال20:21:25
4.9774 ریال20:14:24
4.9679 ریال20:07:29
4.9701 ریال20:00:55
4.9701 ریال20:00:52
4.9911 ریال19:56:27
5.0076 ریال19:49:24
5.0129 ریال19:42:29
5.0199 ریال19:35:28
5.0199 ریال19:35:27
5.0108 ریال19:28:26
5.0113 ریال19:21:28
5.003 ریال19:14:24
4.997 ریال19:07:27
4.9911 ریال19:00:40
4.9911 ریال19:00:39
4.9929 ریال18:56:25
4.9847 ریال18:49:24
4.9741 ریال18:35:26
4.9741 ریال18:35:25
4.9746 ریال18:28:25
4.9739 ریال18:21:27
4.9778 ریال18:14:25
4.9844 ریال18:07:32
4.9829 ریال18:00:55
4.9829 ریال18:00:55
4.9842 ریال17:56:25
4.97 ریال17:49:23
4.9612 ریال17:42:28
4.9605 ریال17:35:29
4.9605 ریال17:35:28
4.9556 ریال17:28:25
4.9514 ریال17:21:24
4.9643 ریال17:14:26
4.9746 ریال17:07:28
4.976 ریال17:00:44
4.976 ریال17:00:44
4.9735 ریال16:56:26
5.0046 ریال16:49:22
5.0091 ریال16:42:27
5.0087 ریال16:35:28
5.0087 ریال16:35:27
4.9973 ریال16:28:24
4.9924 ریال16:21:25
4.9758 ریال16:14:26
4.9798 ریال16:07:26
4.9792 ریال16:00:51
4.9792 ریال16:00:44
4.9787 ریال15:56:25
4.9837 ریال15:49:24
4.9742 ریال15:42:25
4.9695 ریال15:35:31
4.9695 ریال15:35:31
4.9609 ریال15:28:23
4.9667 ریال15:21:24
4.9681 ریال15:14:22
4.9775 ریال15:07:28
4.9774 ریال15:00:43
4.9774 ریال15:00:38
4.9796 ریال14:56:26
4.975 ریال14:49:23
4.9773 ریال14:42:25
4.9744 ریال14:35:27
4.9751 ریال14:35:27
4.9731 ریال14:28:24
4.974 ریال14:21:24
4.9729 ریال14:14:23
4.9713 ریال14:07:29
4.9769 ریال14:00:40
4.9769 ریال14:00:39
4.9816 ریال13:56:23
4.9895 ریال13:49:23
4.9858 ریال13:42:24
4.9865 ریال13:35:26
4.9865 ریال13:35:25
4.9862 ریال13:28:25
4.9874 ریال13:21:23
4.9893 ریال13:14:22
4.9929 ریال13:07:25
4.9909 ریال13:00:37
4.9909 ریال13:00:37
4.9901 ریال12:56:22
4.9904 ریال12:49:21
4.9865 ریال12:42:24
4.9874 ریال12:35:24
4.9874 ریال12:35:24
4.9836 ریال12:28:22
4.9812 ریال12:21:21
4.9867 ریال12:14:22
4.9765 ریال12:07:26
4.9742 ریال12:00:40
4.9742 ریال12:00:39
4.9699 ریال11:56:21
4.9795 ریال11:49:19
4.9726 ریال11:42:22
4.9758 ریال11:35:22
4.9758 ریال11:35:22
4.9767 ریال11:28:21
4.9763 ریال11:21:19
4.9877 ریال11:14:16
4.987 ریال11:00:28
4.987 ریال11:00:28
5.0003 ریال10:56:16
5.005 ریال10:49:16
5.0035 ریال10:42:17
5.0021 ریال10:28:15
5.0024 ریال10:21:16
5.0036 ریال10:14:15
5.0067 ریال10:07:17
5.0055 ریال10:00:32
5.0055 ریال10:00:31
5.0069 ریال9:56:16
5.0075 ریال9:49:15
5.0072 ریال9:42:16
5.0007 ریال9:35:17
5.0007 ریال9:35:16
5.0002 ریال9:28:17
5.0025 ریال9:21:15
5.0021 ریال9:14:15
5.001 ریال9:07:15
5.0016 ریال9:00:25
5.0016 ریال9:00:24
4.9983 ریال8:56:16
4.9965 ریال8:49:14
4.9994 ریال8:42:16
4.9992 ریال8:35:16
4.9992 ریال8:35:16
4.9977 ریال8:28:16
4.998 ریال8:21:16
4.9995 ریال8:14:15
4.9981 ریال8:07:18
5.0005 ریال7:56:15
4.9974 ریال7:49:15
4.9972 ریال7:42:17
4.9965 ریال7:35:16
4.9965 ریال7:35:16
4.997 ریال7:28:16
5.0011 ریال7:21:18
5.0018 ریال7:14:15
4.9988 ریال7:07:15
5.0021 ریال7:00:27
5.0021 ریال7:00:25
4.998 ریال6:56:16
5.0021 ریال6:49:14
4.9997 ریال6:42:17
5.0041 ریال6:35:18
5.0041 ریال6:35:17
5.0053 ریال6:28:17
5.0039 ریال6:21:16
5.0046 ریال6:14:42
5.0092 ریال6:08:47
5.0082 ریال6:00:37
5.0082 ریال6:00:37
5.0085 ریال5:57:38
5.0099 ریال5:49:15
5.0076 ریال5:42:16
5.0037 ریال5:35:16
5.0037 ریال5:35:15
4.9974 ریال5:28:16
5.0066 ریال5:21:16
5.0063 ریال5:14:15
5.0053 ریال5:07:16
5.0032 ریال5:00:29
5.0032 ریال5:00:29
5.0075 ریال4:49:16
5.0135 ریال4:42:16
5.0206 ریال4:35:16
5.0206 ریال4:35:15
5.0215 ریال4:28:15
5.0244 ریال4:14:15
5.0253 ریال4:07:17
5.0223 ریال4:00:32
5.0223 ریال4:00:27
5.0221 ریال3:56:16
5.0206 ریال3:49:15
5.02 ریال3:42:15
5.0196 ریال3:28:15
5.0182 ریال3:21:15
5.0177 ریال3:14:15
5.0097 ریال3:00:26
5.0097 ریال3:00:26
5.008 ریال2:56:16
5.0074 ریال2:49:14
5.0042 ریال2:42:18
5.0073 ریال2:35:18
5.0073 ریال2:35:17
5.0082 ریال2:21:16
5.0087 ریال2:14:16
5.0088 ریال2:07:17
5.0007 ریال2:00:30
5.0007 ریال2:00:29
5.0011 ریال1:56:16
5.0009 ریال1:49:16
5.0057 ریال1:35:15
5.0057 ریال1:35:15
5.0053 ریال1:28:16
5.0028 ریال1:21:16
5.008 ریال1:14:15
5.0061 ریال1:07:15
5.009 ریال1:00:23
5.009 ریال1:00:21
5.0101 ریال0:56:16
5.0134 ریال0:49:14
5.0128 ریال0:42:16
5.0133 ریال0:35:17
5.0133 ریال0:35:16
5.0143 ریال0:28:15
5.011 ریال0:21:17
5.0074 ریال0:14:14
5.0078 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی