شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لئو مولداوی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0581
  • بالاترین قیمت روز:0.0581
  • پایین ترین قیمت روز:0.0573
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0573
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۸:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.0577
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.69%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک لئو مولداوی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک لئو مولداوی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0581 ریال21:08:04
0.0577 ریال21:07:17
0.0581 ریال21:01:05
0.0577 ریال21:00:26
0.0577 ریال21:00:24
0.0581 ریال20:57:05
0.0577 ریال20:56:17
0.0581 ریال20:50:06
0.0581 ریال20:50:05
0.0577 ریال20:49:16
0.0581 ریال20:43:06
0.0577 ریال20:42:18
0.0581 ریال20:36:06
0.0577 ریال20:35:16
0.0577 ریال20:35:16
0.0581 ریال20:29:04
0.0577 ریال20:28:16
0.0581 ریال20:22:06
0.0577 ریال20:21:16
0.0581 ریال20:15:04
0.0581 ریال20:15:04
0.0577 ریال20:14:15
0.0581 ریال20:08:06
0.0577 ریال20:07:16
0.0581 ریال20:01:06
0.0577 ریال20:00:29
0.0577 ریال20:00:27
0.0581 ریال19:57:05
0.0577 ریال19:56:16
0.0581 ریال19:50:06
0.0581 ریال19:50:04
0.0577 ریال19:49:15
0.0581 ریال19:43:05
0.0577 ریال19:42:18
0.0581 ریال19:36:05
0.0577 ریال19:35:16
0.0577 ریال19:35:16
0.0581 ریال19:29:04
0.0577 ریال19:28:16
0.0581 ریال19:22:06
0.0577 ریال19:21:16
0.0581 ریال19:15:06
0.0581 ریال19:15:04
0.0577 ریال19:14:15
0.0581 ریال19:08:05
0.0577 ریال19:07:18
0.0581 ریال19:01:06
0.0577 ریال19:00:25
0.0577 ریال19:00:23
0.0581 ریال18:57:04
0.0577 ریال18:56:16
0.0581 ریال18:50:05
0.0581 ریال18:50:05
0.0577 ریال18:49:15
0.0581 ریال18:43:05
0.0577 ریال18:42:16
0.0581 ریال18:36:05
0.0577 ریال18:35:18
0.0577 ریال18:35:17
0.0581 ریال18:29:04
0.0577 ریال18:28:16
0.0581 ریال18:22:04
0.0577 ریال18:21:16
0.0581 ریال18:15:05
0.0581 ریال18:15:04
0.0577 ریال18:14:15
0.0581 ریال18:08:05
0.0577 ریال18:07:18
0.0581 ریال18:01:08
0.0577 ریال18:00:29
0.0577 ریال18:00:29
0.0581 ریال17:57:04
0.0577 ریال17:56:08
0.0581 ریال17:50:06
0.0581 ریال17:50:05
0.0577 ریال17:49:14
0.0581 ریال17:43:05
0.0577 ریال17:42:16
0.0581 ریال17:36:05
0.0577 ریال17:35:17
0.0577 ریال17:35:16
0.0581 ریال17:29:04
0.0577 ریال17:28:15
0.0581 ریال17:22:06
0.0577 ریال17:21:14
0.0581 ریال17:15:05
0.0581 ریال17:15:04
0.0577 ریال17:14:15
0.0581 ریال17:08:06
0.0577 ریال17:07:16
0.0581 ریال17:01:06
0.0577 ریال17:00:28
0.0577 ریال17:00:25
0.0581 ریال16:57:06
0.0577 ریال16:56:15
0.0581 ریال16:50:06
0.0581 ریال16:50:05
0.0577 ریال16:49:14
0.0581 ریال16:43:06
0.0577 ریال16:42:17
0.0581 ریال16:36:06
0.0577 ریال16:35:16
0.0577 ریال16:35:16
0.0581 ریال16:29:05
0.0577 ریال16:28:16
0.0581 ریال16:22:05
0.0577 ریال16:21:16
0.0581 ریال16:15:05
0.0581 ریال16:15:04
0.0577 ریال16:14:15
0.0581 ریال16:08:05
0.0577 ریال16:07:17
0.0581 ریال16:01:06
0.0577 ریال16:00:24
0.0577 ریال16:00:24
0.0581 ریال15:57:05
0.0577 ریال15:56:16
0.0581 ریال15:50:06
0.0581 ریال15:50:05
0.0577 ریال15:49:15
0.0581 ریال15:48:06
0.0577 ریال13:50:05
0.0577 ریال13:50:04
0.0573 ریال13:49:14
0.0577 ریال13:43:04
0.0573 ریال13:42:16
0.0577 ریال13:36:04
0.0573 ریال13:35:15
0.0573 ریال13:35:15
0.0577 ریال13:29:04
0.0573 ریال13:28:16
0.0577 ریال13:22:04
0.0573 ریال13:21:15
0.0577 ریال13:15:05
0.0577 ریال13:15:05
0.0573 ریال13:14:14
0.0577 ریال13:08:05
0.0573 ریال13:07:15
0.0577 ریال13:01:06
0.0573 ریال13:00:22
0.0573 ریال13:00:21
0.0577 ریال12:57:04
0.0573 ریال12:56:15
0.0577 ریال12:50:05
0.0577 ریال12:50:05
0.0573 ریال12:49:14
0.0577 ریال12:43:04
0.0573 ریال12:42:14
0.0577 ریال12:36:05
0.0573 ریال12:35:15
0.0573 ریال12:35:15
0.0577 ریال12:29:04
0.0573 ریال12:28:16
0.0577 ریال12:22:05
0.0573 ریال12:21:15
0.0577 ریال12:15:04
0.0577 ریال12:15:04
0.0573 ریال12:14:14
0.0577 ریال12:08:04
0.0573 ریال12:07:16
0.0577 ریال12:01:08
0.0573 ریال12:00:25
0.0573 ریال12:00:23
0.0577 ریال11:57:05
0.0573 ریال11:56:15
0.0577 ریال11:50:05
0.0577 ریال11:50:05
0.0573 ریال11:49:14
0.0577 ریال11:43:06
0.0573 ریال11:42:15
0.0577 ریال11:36:05
0.0573 ریال11:35:15
0.0573 ریال11:35:15
0.0577 ریال11:29:04
0.0573 ریال11:28:15
0.0577 ریال11:22:05
0.0573 ریال11:21:15
0.0577 ریال11:15:05
0.0577 ریال11:15:04
0.0573 ریال11:14:14
0.0577 ریال11:08:04
0.0573 ریال11:07:15
0.0577 ریال11:01:05
0.0573 ریال11:00:22
0.0573 ریال11:00:20
0.0577 ریال10:57:05
0.0573 ریال10:56:14
0.0577 ریال10:50:06
0.0577 ریال10:50:05
0.0573 ریال10:49:13
0.0577 ریال10:43:04
0.0573 ریال10:42:16
0.0577 ریال10:36:05
0.0573 ریال10:35:15
0.0573 ریال10:35:14
0.0577 ریال10:29:05
0.0573 ریال10:28:15
0.0577 ریال10:22:05
0.0573 ریال10:21:15
0.0577 ریال10:15:05
0.0577 ریال10:15:04
0.0573 ریال10:14:14
0.0577 ریال10:08:05
0.0573 ریال10:07:15
0.0577 ریال10:01:06
0.0573 ریال10:00:27
0.0573 ریال10:00:27
0.0577 ریال9:57:04
0.0573 ریال9:56:14
0.0577 ریال9:50:05
0.0577 ریال9:50:04
0.0573 ریال9:49:13
0.0577 ریال9:43:05
0.0573 ریال9:42:15
0.0577 ریال9:36:04
0.0573 ریال9:35:15
0.0573 ریال9:35:14
0.0577 ریال9:29:04
0.0573 ریال9:28:15
0.0577 ریال9:22:04
0.0573 ریال9:21:15
0.0577 ریال9:15:05
0.0577 ریال9:15:04
0.0573 ریال9:14:13
0.0577 ریال9:08:04
0.0573 ریال9:07:16
0.0577 ریال9:01:10
0.0573 ریال9:00:24
0.0573 ریال9:00:24
0.0577 ریال8:57:05
0.0573 ریال8:56:16
0.0577 ریال8:50:05
0.0577 ریال8:50:04
0.0573 ریال8:49:14
0.0577 ریال8:43:05
0.0573 ریال8:42:15
0.0577 ریال8:36:05
0.0573 ریال8:35:15
0.0573 ریال8:35:15
0.0577 ریال8:29:05
0.0573 ریال8:28:14
0.0577 ریال8:22:05
0.0573 ریال8:21:15
0.0577 ریال8:15:05
0.0577 ریال8:15:04
0.0573 ریال8:14:14
0.0577 ریال8:08:06
0.0573 ریال8:07:15
0.0577 ریال8:01:06
0.0573 ریال8:00:27
0.0573 ریال8:00:25
0.0577 ریال7:57:06
0.0573 ریال7:56:15
0.0577 ریال7:50:05
0.0577 ریال7:50:04
0.0573 ریال7:49:14
0.0577 ریال7:43:04
0.0573 ریال7:42:15
0.0577 ریال7:36:05
0.0573 ریال7:35:15
0.0573 ریال7:35:15
0.0577 ریال7:29:05
0.0573 ریال7:28:15
0.0577 ریال7:22:05
0.0573 ریال7:21:15
0.0577 ریال7:15:05
0.0577 ریال7:15:04
0.0573 ریال7:14:14
0.0577 ریال7:08:04
0.0573 ریال7:07:15
0.0577 ریال7:01:06
0.0573 ریال7:00:27
0.0573 ریال7:00:22
0.0577 ریال6:57:05
0.0573 ریال6:56:15
0.0577 ریال6:50:05
0.0577 ریال6:50:04
0.0573 ریال6:49:15
0.0577 ریال6:43:05
0.0573 ریال6:42:18
0.0577 ریال6:36:05
0.0573 ریال6:35:16
0.0573 ریال6:35:15
0.0577 ریال6:29:05
0.0573 ریال6:28:17
0.0577 ریال6:22:05
0.0573 ریال6:21:15
0.0577 ریال6:15:05
0.0577 ریال6:15:04
0.0573 ریال6:14:14
0.0577 ریال6:08:05
0.0573 ریال6:07:15
0.0577 ریال6:01:07
0.0573 ریال6:00:25
0.0573 ریال6:00:22
0.0577 ریال5:57:05
0.0573 ریال5:56:15
0.0577 ریال5:50:06
0.0577 ریال5:50:04
0.0573 ریال5:49:14
0.0577 ریال5:43:05
0.0573 ریال5:42:15
0.0577 ریال5:36:05
0.0573 ریال5:35:16
0.0573 ریال5:35:14
0.0577 ریال5:29:04
0.0573 ریال5:28:15
0.0577 ریال5:22:05
0.0573 ریال5:21:15
0.0577 ریال5:15:05
0.0577 ریال5:15:04
0.0573 ریال5:14:14
0.0577 ریال5:08:04
0.0573 ریال5:07:15
0.0577 ریال5:01:05
0.0573 ریال5:00:19
0.0573 ریال5:00:17
0.0577 ریال4:57:05
0.0573 ریال4:56:14
0.0577 ریال4:50:05
0.0577 ریال4:50:04
0.0573 ریال4:49:14
0.0577 ریال4:43:04
0.0573 ریال4:42:14
0.0577 ریال4:36:04
0.0573 ریال4:35:16
0.0573 ریال4:35:15
0.0577 ریال4:29:04
0.0573 ریال4:28:14
0.0577 ریال4:22:04
0.0573 ریال4:21:14
0.0577 ریال4:15:05
0.0577 ریال4:15:04
0.0573 ریال4:14:13
0.0577 ریال4:08:05
0.0573 ریال4:07:14
0.0577 ریال4:01:06
0.0573 ریال4:00:24
0.0573 ریال4:00:21
0.0577 ریال3:57:05
0.0573 ریال3:56:14
0.0577 ریال3:50:06
0.0577 ریال3:50:05
0.0573 ریال3:49:14
0.0577 ریال3:43:04
0.0573 ریال3:42:15
0.0577 ریال3:36:04
0.0573 ریال3:35:15
0.0573 ریال3:35:15
0.0577 ریال3:29:04
0.0573 ریال3:28:14
0.0577 ریال3:22:04
0.0573 ریال3:21:14
0.0577 ریال3:15:04
0.0577 ریال3:15:04
0.0573 ریال3:14:14
0.0577 ریال3:08:05
0.0573 ریال3:07:14
0.0577 ریال3:01:05
0.0573 ریال3:00:20
0.0573 ریال3:00:20
0.0577 ریال2:57:04
0.0573 ریال2:56:15
0.0577 ریال2:50:05
0.0577 ریال2:50:05
0.0573 ریال2:49:13
0.0577 ریال2:43:04
0.0573 ریال2:42:14
0.0577 ریال2:36:05
0.0573 ریال2:35:15
0.0573 ریال2:35:14
0.0577 ریال2:29:04
0.0573 ریال2:28:15
0.0577 ریال2:22:05
0.0573 ریال2:21:14
0.0577 ریال2:15:04
0.0577 ریال2:15:04
0.0573 ریال2:14:14
0.0577 ریال2:08:04
0.0573 ریال2:07:15
0.0577 ریال2:01:07
0.0573 ریال2:00:29
0.0573 ریال2:00:29
0.0577 ریال1:57:05
0.0573 ریال1:56:15
0.0577 ریال1:50:05
0.0577 ریال1:50:04
0.0573 ریال1:49:14
0.0577 ریال1:43:05
0.0573 ریال1:42:16
0.0577 ریال1:36:04
0.0573 ریال1:35:16
0.0573 ریال1:35:14
0.0577 ریال1:29:04
0.0573 ریال1:28:15
0.0577 ریال1:22:05
0.0573 ریال1:21:15
0.0577 ریال1:15:06
0.0577 ریال1:15:05
0.0573 ریال1:14:14
0.0577 ریال1:08:05
0.0573 ریال1:07:14
0.0577 ریال1:01:06
0.0573 ریال1:00:21
0.0573 ریال1:00:19
0.0577 ریال0:57:05
0.0573 ریال0:56:14
0.0577 ریال0:50:06
0.0577 ریال0:50:05
0.0573 ریال0:49:13
0.0577 ریال0:43:04
0.0573 ریال0:42:15
0.0577 ریال0:36:04
0.0573 ریال0:35:14
0.0573 ریال0:35:14
0.0577 ریال0:29:04
0.0573 ریال0:28:13
0.0577 ریال0:22:05
0.0573 ریال0:21:16
0.0577 ریال0:15:04
0.0577 ریال0:15:03
0.0573 ریال0:14:14
0.0577 ریال0:08:06
0.0573 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی