شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روپیه هند / روپیه پاکستان

  • نرخ فعلی:2.2
  • بالاترین قیمت روز:2.211
  • پایین ترین قیمت روز:2.127
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.4%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.127
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۹:۲۳
  • نرخ روز گذشته:2.2071
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0071

نمودار کندل استیک روپیه هند / روپیه پاکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک روپیه هند / روپیه پاکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.2 ریال12:49:23
2.1991 ریال12:42:21
2.2018 ریال12:35:23
2.2018 ریال12:35:22
2.2006 ریال12:28:22
2.2004 ریال12:21:23
2.2035 ریال12:14:22
2.2026 ریال12:07:24
2.2023 ریال12:00:43
2.2023 ریال12:00:43
2.202 ریال11:56:23
2.2031 ریال11:49:21
2.2022 ریال11:42:23
2.2028 ریال11:35:22
2.2028 ریال11:35:21
2.2041 ریال11:28:20
2.2038 ریال11:21:19
2.2046 ریال11:14:17
2.2054 ریال11:07:18
2.2063 ریال11:00:27
2.2063 ریال11:00:27
2.2062 ریال10:56:17
2.2058 ریال10:49:16
2.2064 ریال10:42:17
2.2071 ریال10:35:17
2.2071 ریال10:35:16
2.1908 ریال10:28:16
2.1917 ریال10:21:17
2.1916 ریال10:14:16
2.1942 ریال10:07:17
2.1896 ریال10:00:31
2.1896 ریال10:00:30
2.1907 ریال9:56:17
2.204 ریال9:49:16
2.2035 ریال9:42:16
2.204 ریال9:35:17
2.204 ریال9:35:16
2.2061 ریال9:28:17
2.2066 ریال9:21:18
2.2069 ریال9:14:16
2.2106 ریال9:07:16
2.2093 ریال9:00:28
2.2093 ریال9:00:28
2.2087 ریال8:56:17
2.2078 ریال8:49:16
2.2089 ریال8:42:17
2.2088 ریال8:35:16
2.2088 ریال8:35:16
2.2093 ریال8:28:17
2.2097 ریال8:14:16
2.2107 ریال8:00:31
2.2107 ریال8:00:31
2.211 ریال7:56:17
2.2106 ریال7:49:16
2.2101 ریال7:14:16
2.2098 ریال7:00:25
2.2098 ریال7:00:24
2.2102 ریال6:49:16
2.2107 ریال6:35:18
2.2107 ریال6:35:18
2.2105 ریال5:35:18
2.2105 ریال5:35:18
2.2099 ریال4:49:16
2.2087 ریال0:49:14
2.127 ریال0:35:14
2.127 ریال0:35:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی