شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روپیه هند / ین ژاپن تقاضا

  • نرخ فعلی:1.4187
  • بالاترین قیمت روز:1.4233
  • پایین ترین قیمت روز:1.4164
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4229
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۲:۲۲
  • نرخ روز گذشته:1.423
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0043

نمودار کندل استیک روپیه هند / ین ژاپن تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک روپیه هند / ین ژاپن تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4187 ریال15:42:22
1.4184 ریال15:35:22
1.4184 ریال15:35:21
1.419 ریال15:28:18
1.4192 ریال15:21:20
1.4184 ریال15:14:18
1.4186 ریال15:07:19
1.4191 ریال15:00:36
1.4191 ریال15:00:36
1.4187 ریال14:56:20
1.4192 ریال14:49:19
1.4193 ریال14:42:21
1.4199 ریال14:35:20
1.4199 ریال14:35:20
1.4194 ریال14:28:21
1.4203 ریال14:21:19
1.4209 ریال14:14:18
1.4208 ریال13:56:18
1.4209 ریال13:49:18
1.4206 ریال13:42:20
1.4198 ریال13:28:20
1.4205 ریال13:21:20
1.4214 ریال13:14:18
1.4188 ریال13:07:21
1.4193 ریال13:00:29
1.4193 ریال13:00:27
1.4178 ریال12:56:20
1.4189 ریال12:49:18
1.4194 ریال12:42:20
1.4205 ریال12:28:20
1.4201 ریال12:21:19
1.4198 ریال12:14:17
1.4195 ریال12:07:23
1.4188 ریال11:56:19
1.4181 ریال11:49:18
1.4172 ریال11:42:20
1.4169 ریال11:35:20
1.4169 ریال11:35:19
1.4172 ریال11:28:19
1.4173 ریال11:21:18
1.4176 ریال11:14:18
1.4178 ریال11:07:20
1.4169 ریال11:00:34
1.4169 ریال11:00:33
1.4174 ریال10:56:18
1.4164 ریال10:49:18
1.4165 ریال10:35:18
1.4165 ریال10:35:17
1.4173 ریال10:28:19
1.4174 ریال10:21:18
1.4178 ریال10:14:17
1.4177 ریال10:00:33
1.4177 ریال10:00:31
1.4178 ریال9:56:19
1.4174 ریال9:49:16
1.4171 ریال9:42:17
1.4167 ریال9:35:18
1.4167 ریال9:35:18
1.4175 ریال9:28:17
1.4179 ریال9:21:17
1.4177 ریال9:14:17
1.4173 ریال9:07:20
1.4174 ریال8:56:38
1.4183 ریال8:49:19
1.4191 ریال8:35:22
1.4191 ریال8:35:21
1.4195 ریال8:28:20
1.419 ریال8:21:18
1.4191 ریال8:14:17
1.4192 ریال8:07:20
1.4191 ریال7:56:19
1.419 ریال7:49:18
1.4191 ریال7:42:18
1.4188 ریال7:35:21
1.4188 ریال7:35:21
1.4186 ریال7:28:20
1.4189 ریال7:21:19
1.4185 ریال7:14:17
1.4186 ریال7:07:19
1.4185 ریال6:56:19
1.4183 ریال6:49:16
1.4182 ریال6:42:21
1.4186 ریال6:35:22
1.4186 ریال6:35:21
1.4187 ریال6:28:21
1.4191 ریال6:21:20
1.4196 ریال6:14:18
1.4193 ریال6:07:19
1.4195 ریال5:56:19
1.4199 ریال5:49:17
1.4197 ریال5:42:20
1.4193 ریال5:35:20
1.4193 ریال5:35:19
1.4206 ریال5:28:19
1.4217 ریال5:07:18
1.4218 ریال4:56:18
1.4221 ریال4:49:16
1.4217 ریال4:42:18
1.4222 ریال4:35:18
1.4222 ریال4:35:17
1.4224 ریال4:28:17
1.4225 ریال4:21:17
1.4228 ریال4:14:16
1.4229 ریال4:07:17
1.4228 ریال4:00:34
1.4228 ریال4:00:33
1.4232 ریال3:56:16
1.4233 ریال3:49:17
1.423 ریال3:42:16
1.4228 ریال3:35:17
1.4228 ریال3:35:17
1.4225 ریال3:14:15
1.4229 ریال2:56:16
1.4226 ریال2:49:16
1.4224 ریال2:42:19
1.4221 ریال2:35:18
1.4221 ریال2:35:18
1.423 ریال2:21:18
1.4229 ریال2:07:17
1.423 ریال1:56:16
1.4229 ریال1:49:15
1.4231 ریال1:42:18
1.4233 ریال1:35:19
1.4233 ریال1:35:17
1.4229 ریال1:28:16
1.4223 ریال1:21:17
1.4227 ریال1:14:16
1.4226 ریال1:07:17
1.4225 ریال1:00:28
1.4225 ریال1:00:27
1.4226 ریال0:56:17
1.4229 ریال0:42:17
1.423 ریال0:35:18
1.423 ریال0:35:18
1.4231 ریال0:28:17
1.4229 ریال0:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی