شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار هنگ کنگ / دلار

  • نرخ فعلی:0.1287
  • بالاترین قیمت روز:0.1287
  • پایین ترین قیمت روز:0.1286
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1286
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.1287
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1287 ریال19:53:10
0.1286 ریال19:51:15
0.1287 ریال18:36:12
0.1286 ریال18:35:35
0.1286 ریال18:35:34
0.1287 ریال18:29:14
0.1286 ریال18:28:21
0.1287 ریال18:22:12
0.1286 ریال18:21:36
0.1287 ریال18:14:27
0.1286 ریال18:11:13
0.1287 ریال12:36:09
0.1286 ریال12:35:32
0.1286 ریال12:35:32
0.1287 ریال12:33:11
0.1286 ریال12:31:50
0.1287 ریال12:29:28
0.1286 ریال12:28:45
0.1287 ریال12:22:27
0.1286 ریال12:21:49
0.1287 ریال12:14:39
0.1286 ریال12:13:26
0.1287 ریال10:50:24
0.1287 ریال10:50:22
0.1286 ریال10:49:30
0.1287 ریال10:43:15
0.1286 ریال10:42:31
0.1287 ریال10:39:14
0.1286 ریال10:37:13
0.1287 ریال10:36:13
0.1286 ریال6:50:08
0.1286 ریال6:50:07
0.1287 ریال6:49:19
0.1286 ریال6:47:06
0.1287 ریال5:36:06
0.1286 ریال5:35:20
0.1286 ریال5:35:19
0.1287 ریال5:31:08
0.1286 ریال4:53:04
0.1287 ریال4:51:06
0.1286 ریال4:25:06
0.1286 ریال4:25:05
0.1287 ریال4:23:05
0.1286 ریال4:15:06
0.1286 ریال4:15:05
0.1287 ریال4:14:15
0.1286 ریال4:13:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات