شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / دلار ترینیداد

  • نرخ فعلی:8.6595
  • بالاترین قیمت روز:8.6875
  • پایین ترین قیمت روز:8.473
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.6055
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۷:۱۷
  • نرخ روز گذشته:8.6042
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0553

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / دلار ترینیداد در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / دلار ترینیداد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.6595 ریال21:07:17
8.6622 ریال21:00:27
8.6622 ریال21:00:26
8.5994 ریال20:56:18
8.6656 ریال20:49:16
8.6724 ریال20:42:18
8.6711 ریال20:28:16
8.669 ریال20:21:17
8.6718 ریال20:14:16
8.6793 ریال20:07:17
8.6772 ریال20:00:31
8.6772 ریال20:00:30
8.6745 ریال19:56:17
8.6724 ریال19:49:16
8.6875 ریال19:42:19
8.684 ریال19:35:17
8.684 ریال19:35:16
8.6799 ریال19:28:16
8.6776 ریال19:14:16
8.6677 ریال19:07:18
8.669 ریال19:00:27
8.669 ریال19:00:24
8.6608 ریال18:56:16
8.6554 ریال18:49:16
8.6608 ریال18:42:16
8.654 ریال18:35:18
8.654 ریال18:35:17
8.6561 ریال18:28:16
8.6731 ریال18:14:15
8.669 ریال18:07:18
8.6683 ریال18:00:33
8.6683 ریال18:00:33
8.473 ریال17:56:08
8.6601 ریال17:49:15
8.6444 ریال17:42:16
8.641 ریال17:35:18
8.641 ریال17:35:16
8.6404 ریال17:21:14
8.6417 ریال17:14:15
8.6547 ریال17:07:17
8.6554 ریال17:00:30
8.6554 ریال17:00:28
8.6513 ریال16:56:16
8.652 ریال16:49:14
8.6465 ریال16:42:17
8.6421 ریال16:35:16
8.6421 ریال16:35:16
8.6335 ریال16:28:17
8.6328 ریال16:21:16
8.6335 ریال16:14:15
8.6267 ریال16:07:17
8.626 ریال16:00:25
8.626 ریال16:00:25
8.6233 ریال15:56:16
8.6274 ریال15:49:15
8.6315 ریال15:42:17
8.6233 ریال15:35:17
8.6233 ریال15:35:15
8.6206 ریال15:28:16
8.6178 ریال15:21:17
8.6185 ریال15:14:15
8.6199 ریال15:07:16
8.6212 ریال15:00:26
8.6212 ریال15:00:26
8.6185 ریال14:56:16
8.6212 ریال14:49:15
8.6206 ریال14:42:17
8.6247 ریال14:35:16
8.6247 ریال14:35:16
8.6212 ریال14:28:16
8.624 ریال14:21:16
8.6233 ریال14:14:14
8.6178 ریال14:07:17
8.6171 ریال14:00:32
8.6171 ریال14:00:29
8.6301 ریال13:56:17
8.6328 ریال13:49:14
8.6301 ریال13:42:16
8.6247 ریال13:35:15
8.6247 ریال13:35:15
8.6219 ریال13:28:16
8.6356 ریال13:21:16
8.6363 ریال13:14:14
8.6404 ریال13:07:16
8.6417 ریال13:00:24
8.6417 ریال13:00:23
8.6479 ریال12:56:15
8.652 ریال12:49:14
8.6513 ریال12:42:14
8.6479 ریال12:35:16
8.6479 ریال12:35:15
8.6506 ریال12:28:16
8.652 ریال12:21:15
8.6526 ریال12:14:15
8.6424 ریال12:07:17
8.6465 ریال12:00:28
8.6465 ریال12:00:26
8.6472 ریال11:56:15
8.6383 ریال11:49:14
8.6356 ریال11:42:16
8.6349 ریال11:35:16
8.6349 ریال11:35:15
8.6369 ریال11:28:15
8.6363 ریال11:21:15
8.6383 ریال11:14:14
8.639 ریال11:07:15
8.6369 ریال11:00:23
8.6369 ریال11:00:21
8.6444 ریال10:56:14
8.6369 ریال10:42:16
8.6301 ریال10:35:15
8.6301 ریال10:35:14
8.6287 ریال10:28:16
8.6076 ریال10:21:15
8.6083 ریال10:14:14
8.609 ریال10:07:15
8.6096 ریال10:00:29
8.6096 ریال10:00:29
8.611 ریال9:56:14
8.6103 ریال9:49:14
8.6096 ریال9:42:15
8.611 ریال9:35:16
8.611 ریال9:35:15
8.6124 ریال9:28:15
8.6137 ریال9:21:15
8.6117 ریال9:14:14
8.6083 ریال9:07:16
8.6076 ریال9:00:49
8.6076 ریال9:00:49
8.6021 ریال8:56:17
8.6014 ریال8:49:15
8.6008 ریال8:42:15
8.5994 ریال8:35:16
8.5994 ریال8:35:15
8.6001 ریال8:28:15
8.5987 ریال8:21:15
8.598 ریال8:14:14
8.5939 ریال8:07:16
8.5933 ریال8:00:30
8.5933 ریال8:00:28
8.5939 ریال7:56:16
8.596 ریال7:49:14
8.5967 ریال7:35:16
8.5967 ریال7:35:15
8.596 ریال7:28:16
8.5953 ریال7:14:14
8.5939 ریال7:07:16
8.5926 ریال7:00:28
8.5926 ریال7:00:24
8.5953 ریال6:56:15
8.5919 ریال6:49:15
8.5933 ریال6:35:16
8.5933 ریال6:35:15
8.5946 ریال6:28:17
8.5933 ریال6:21:16
8.5919 ریال6:14:15
8.598 ریال6:07:16
8.5912 ریال5:56:16
8.5967 ریال5:49:15
8.6021 ریال5:42:16
8.6008 ریال5:35:16
8.6008 ریال5:35:15
8.6021 ریال5:14:14
8.6035 ریال5:07:15
8.6021 ریال5:00:20
8.6021 ریال5:00:19
8.6076 ریال4:49:14
8.493 ریال4:42:15
8.6103 ریال4:35:16
8.6103 ریال4:35:15
8.609 ریال4:21:14
8.6096 ریال4:14:13
8.609 ریال4:00:25
8.609 ریال4:00:22
8.6083 ریال3:56:14
8.6062 ریال3:49:14
8.6028 ریال3:42:15
8.6008 ریال3:28:14
8.6021 ریال3:21:14
8.6028 ریال3:07:14
8.6035 ریال3:00:22
8.6035 ریال3:00:22
8.6014 ریال2:49:14
8.5973 ریال2:35:15
8.5973 ریال2:35:14
8.5953 ریال2:28:16
8.5973 ریال2:21:14
8.5967 ریال2:14:14
8.6042 ریال2:07:15
8.6055 ریال1:56:15
8.6035 ریال1:49:14
8.6042 ریال1:42:16
8.5987 ریال1:35:16
8.5987 ریال1:35:15
8.5967 ریال1:28:15
8.598 ریال1:21:15
8.5967 ریال1:14:15
8.5926 ریال1:07:14
8.5946 ریال0:56:14
8.596 ریال0:49:13
8.5953 ریال0:42:15
8.6001 ریال0:35:15
8.6001 ریال0:35:15
8.6035 ریال0:28:14
8.6028 ریال0:21:16
8.6014 ریال0:14:15
8.6055 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی