شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / بات تایلند

  • نرخ فعلی:39.791
  • بالاترین قیمت روز:39.791
  • پایین ترین قیمت روز:39.564
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:39.564
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۶:۲۲
  • نرخ روز گذشته:39.56
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.231

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / بات تایلند در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / بات تایلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
39.791 ریال12:56:22
39.775 ریال12:49:21
39.772 ریال12:42:20
39.75 ریال12:35:21
39.75 ریال12:35:20
39.725 ریال12:28:20
39.706 ریال12:21:21
39.74 ریال12:14:20
39.759 ریال12:07:23
39.769 ریال12:00:37
39.769 ریال12:00:37
39.778 ریال11:56:21
39.781 ریال11:49:20
39.785 ریال11:42:21
39.762 ریال11:35:20
39.762 ریال11:35:19
39.74 ریال11:28:19
39.762 ریال11:21:18
39.766 ریال11:14:15
39.762 ریال11:07:16
39.753 ریال11:00:24
39.753 ریال11:00:24
39.74 ریال10:56:15
39.753 ریال10:42:15
39.756 ریال10:35:15
39.756 ریال10:35:14
39.737 ریال10:28:14
39.762 ریال10:21:15
39.772 ریال10:14:15
39.762 ریال10:07:15
39.775 ریال10:00:25
39.775 ریال10:00:25
39.781 ریال9:56:15
39.769 ریال9:49:14
39.737 ریال9:42:15
39.734 ریال9:35:15
39.734 ریال9:35:14
39.731 ریال9:28:15
39.715 ریال9:21:17
39.721 ریال9:14:14
39.737 ریال9:07:15
39.721 ریال9:00:23
39.721 ریال9:00:23
39.743 ریال8:56:15
39.756 ریال8:49:14
39.709 ریال8:35:15
39.709 ریال8:35:14
39.687 ریال8:28:16
39.69 ریال8:21:15
39.687 ریال8:14:15
39.68 ریال7:56:15
39.658 ریال7:49:14
39.6 ریال7:35:17
39.6 ریال7:35:16
39.674 ریال7:14:15
39.6 ریال7:00:21
39.6 ریال7:00:18
39.687 ریال6:49:14
39.712 ریال6:35:16
39.712 ریال6:35:16
39.6 ریال6:21:14
39.706 ریال6:14:14
39.731 ریال6:00:29
39.731 ریال6:00:28
39.718 ریال5:49:14
39.706 ریال5:35:16
39.706 ریال5:35:16
39.699 ریال5:14:15
39.693 ریال5:00:22
39.693 ریال5:00:21
39.68 ریال4:49:14
39.731 ریال4:35:16
39.731 ریال4:35:15
39.706 ریال4:14:14
39.661 ریال4:00:26
39.661 ریال4:00:26
39.624 ریال3:49:14
39.611 ریال3:14:14
39.605 ریال3:00:23
39.605 ریال3:00:22
39.614 ریال2:49:13
39.624 ریال2:35:14
39.624 ریال2:35:14
39.633 ریال2:00:24
39.633 ریال2:00:23
39.627 ریال1:49:15
39.63 ریال1:35:14
39.63 ریال1:35:13
39.627 ریال1:21:14
39.608 ریال1:07:13
39.605 ریال0:49:12
39.6 ریال0:35:13
39.6 ریال0:35:12
39.586 ریال0:21:14
39.564 ریال0:07:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی