شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / روپیه سیشل

  • نرخ فعلی:22.456
  • بالاترین قیمت روز:22.525
  • پایین ترین قیمت روز:21.079
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:22.3144
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۵:۱۸
  • نرخ روز گذشته:22.3109
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1451

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22.456 ریال21:35:18
22.456 ریال21:35:18
22.4631 ریال21:28:18
22.4719 ریال21:21:18
22.4772 ریال21:14:17
22.4525 ریال21:00:28
22.4525 ریال21:00:26
22.4613 ریال20:56:18
22.4702 ریال20:49:17
22.4879 ریال20:42:19
22.4843 ریال20:28:17
22.479 ریال20:21:17
22.4879 ریال20:14:16
22.5056 ریال20:07:17
22.502 ریال20:00:32
22.502 ریال20:00:32
22.4932 ریال19:56:17
22.4879 ریال19:49:16
22.525 ریال19:42:19
22.5179 ریال19:35:17
22.5179 ریال19:35:17
22.5038 ریال19:28:16
22.4994 ریال19:21:17
22.4914 ریال19:14:16
22.4755 ریال19:07:19
22.4808 ریال19:00:28
22.4808 ریال19:00:26
22.4578 ریال18:56:17
22.4418 ریال18:49:16
22.456 ریال18:42:16
22.4383 ریال18:35:19
22.4383 ریال18:35:18
21.3551 ریال18:28:16
22.4896 ریال18:14:15
22.479 ریال18:07:19
22.4772 ریال18:00:35
22.4772 ریال18:00:35
21.079 ریال17:56:09
22.4542 ریال17:49:15
22.4153 ریال17:42:17
22.4047 ریال17:21:15
22.4082 ریال17:14:15
22.4401 ریال17:07:17
22.4383 ریال17:00:32
22.4383 ریال17:00:29
22.433 ریال16:56:16
22.4401 ریال16:49:15
22.4206 ریال16:42:18
22.4091 ریال16:35:17
22.4091 ریال16:35:17
22.387 ریال16:28:17
22.3852 ریال16:21:16
22.387 ریال16:14:15
22.3693 ریال16:07:18
22.371 ریال16:00:27
22.371 ریال16:00:27
22.3604 ریال15:56:17
22.371 ریال15:49:16
22.3781 ریال15:42:17
22.3604 ریال15:35:17
22.3604 ریال15:35:16
22.3516 ریال15:28:16
22.3463 ریال15:21:17
22.348 ریال15:14:15
22.3516 ریال15:07:16
22.3551 ریال15:00:27
22.3551 ریال15:00:27
22.348 ریال14:56:16
22.3569 ریال14:42:17
22.364 ریال14:35:16
22.364 ریال14:35:16
22.3586 ریال14:28:17
22.3622 ریال14:14:14
22.3463 ریال14:07:17
22.3427 ریال14:00:34
22.3427 ریال14:00:32
22.3781 ریال13:56:17
22.387 ریال13:49:14
22.3781 ریال13:42:17
22.364 ریال13:35:16
22.364 ریال13:35:15
22.3586 ریال13:28:17
22.3923 ریال13:21:16
22.3905 ریال13:14:14
22.4047 ریال13:07:16
22.4082 ریال13:00:25
22.4082 ریال13:00:24
22.4241 ریال12:56:15
22.4348 ریال12:49:14
22.433 ریال12:42:15
22.4241 ریال12:35:16
22.4241 ریال12:35:15
22.4259 ریال12:28:16
22.4348 ریال12:21:16
22.4401 ریال12:14:15
22.41 ریال12:07:17
22.4259 ریال12:00:29
22.4259 ریال12:00:28
22.4224 ریال11:56:16
22.3994 ریال11:49:14
22.3923 ریال11:42:16
21.3045 ریال11:35:16
21.3045 ریال11:35:15
22.3905 ریال11:28:15
22.3958 ریال11:21:15
22.3994 ریال11:14:15
21.6576 ریال11:07:15
22.3958 ریال11:00:24
22.3958 ریال11:00:22
22.4117 ریال10:56:15
22.3958 ریال10:42:17
22.3781 ریال10:35:15
22.3781 ریال10:35:15
22.3746 ریال10:28:16
22.3197 ریال10:21:15
22.3179 ریال10:14:14
22.3232 ریال10:07:16
22.325 ریال10:00:30
22.325 ریال10:00:30
22.3286 ریال9:56:15
22.3303 ریال9:49:14
22.325 ریال9:42:15
22.3286 ریال9:35:16
22.3286 ریال9:35:15
22.3321 ریال9:28:15
22.3356 ریال9:21:15
22.3321 ریال9:14:14
22.3215 ریال9:01:18
22.3215 ریال9:01:12
22.3055 ریال8:56:17
22.3038 ریال8:49:15
22.302 ریال8:42:15
22.2985 ریال8:35:16
22.2985 ریال8:35:15
22.2967 ریال8:21:15
22.2914 ریال8:14:15
21.2018 ریال8:07:16
22.2825 ریال8:00:31
22.2825 ریال8:00:30
22.2843 ریال7:56:16
22.2896 ریال7:49:15
22.2914 ریال7:35:16
22.2914 ریال7:35:15
22.2896 ریال7:21:15
22.2914 ریال7:14:15
22.2825 ریال7:00:29
22.2825 ریال7:00:27
22.2843 ریال6:56:15
22.2755 ریال6:49:15
22.2825 ریال6:35:16
22.2825 ریال6:35:15
22.2878 ریال6:28:17
22.2808 ریال6:21:16
22.279 ریال6:14:17
22.2949 ریال6:07:16
22.2808 ریال6:00:31
22.2808 ریال6:00:25
22.2772 ریال5:56:16
22.2896 ریال5:49:15
22.3055 ریال5:42:16
22.302 ریال5:35:17
22.302 ریال5:35:15
22.3055 ریال5:28:16
22.3038 ریال5:14:15
22.3073 ریال5:07:15
22.3055 ریال5:00:21
22.3055 ریال5:00:19
22.3197 ریال4:56:15
22.3179 ریال4:49:14
22.3109 ریال4:42:15
22.3232 ریال4:35:16
22.3232 ریال4:35:15
22.3215 ریال4:28:15
22.3232 ریال4:00:26
22.3232 ریال4:00:22
22.3215 ریال3:56:15
22.3144 ریال3:49:14
22.3073 ریال3:42:16
22.302 ریال3:28:15
22.3073 ریال3:21:14
22.3055 ریال3:14:15
22.3091 ریال3:07:14
22.3126 ریال3:00:24
22.3126 ریال3:00:24
22.3038 ریال2:56:15
22.302 ریال2:49:14
22.2932 ریال2:14:15
22.3109 ریال2:00:33
22.3109 ریال2:00:33
22.3144 ریال1:56:16
22.3091 ریال1:42:17
22.2967 ریال1:35:16
22.2967 ریال1:35:15
22.2914 ریال1:28:16
22.2949 ریال1:21:15
22.2914 ریال1:14:15
22.2825 ریال1:07:15
22.2861 ریال1:00:24
22.2861 ریال1:00:23
22.2878 ریال0:56:15
22.2896 ریال0:49:14
22.2878 ریال0:42:16
22.3002 ریال0:35:16
22.3002 ریال0:35:15
22.3073 ریال0:14:15
22.3144 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی