شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / شیلینگ کنیا تقاضا

  • نرخ فعلی:133.262
  • بالاترین قیمت روز:133.368
  • پایین ترین قیمت روز:129.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.85
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.83%
  • نرخ بازگشایی بازار:131.808
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:131.786
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.476

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / شیلینگ کنیا تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / شیلینگ کنیا تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
133.262 ریال21:22:08
133.283 ریال21:08:14
133.294 ریال20:57:09
133.347 ریال20:43:19
133.272 ریال20:36:28
133.272 ریال20:36:28
133.262 ریال20:22:10
133.23 ریال20:08:25
133.304 ریال19:57:29
133.358 ریال19:43:11
133.347 ریال19:36:26
133.347 ریال19:36:25
133.368 ریال19:22:09
133.326 ریال19:08:11
133.155 ریال18:57:19
133.005 ریال18:43:08
132.791 ریال18:36:20
132.791 ریال18:36:17
132.663 ریال18:22:08
132.748 ریال18:08:18
132.492 ریال17:57:05
132.567 ریال17:36:19
132.567 ریال17:36:19
132.428 ریال17:22:07
129.6 ریال16:49:57
132.449 ریال16:36:09
132.449 ریال16:36:00
132.471 ریال16:21:58
132.353 ریال16:08:00
132.406 ریال15:56:58
132.428 ریال15:42:57
132.417 ریال15:36:06
132.417 ریال15:36:01
132.503 ریال15:21:54
132.428 ریال15:07:49
132.417 ریال14:56:58
132.492 ریال14:36:01
132.492 ریال14:35:57
132.577 ریال14:21:52
132.642 ریال14:07:54
132.706 ریال13:56:54
132.695 ریال13:42:50
132.727 ریال13:35:54
132.727 ریال13:35:54
132.62 ریال13:21:48
132.556 ریال13:07:48
132.471 ریال12:56:49
132.748 ریال12:42:43
132.706 ریال12:35:52
132.706 ریال12:35:47
132.684 ریال12:21:41
132.631 ریال12:07:47
132.588 ریال11:56:47
132.62 ریال11:42:43
132.417 ریال11:35:49
132.417 ریال11:35:49
132.503 ریال11:21:20
132.599 ریال11:07:19
132.62 ریال10:56:19
132.449 ریال10:42:20
132.406 ریال10:35:19
132.406 ریال10:35:19
132.46 ریال10:21:19
132.406 ریال10:07:19
132.396 ریال9:56:18
132.342 ریال9:42:18
132.417 ریال9:21:21
132.503 ریال9:07:16
132.46 ریال8:57:15
132.471 ریال8:42:18
132.406 ریال8:35:20
132.406 ریال8:35:19
132.438 ریال8:21:18
132.428 ریال8:07:19
132.513 ریال7:56:18
132.545 ریال7:42:18
132.642 ریال7:35:19
132.642 ریال7:35:18
132.695 ریال7:21:19
132.663 ریال7:07:18
132.642 ریال6:42:19
132.62 ریال6:35:23
132.62 ریال6:35:22
132.61 ریال6:21:19
132.652 ریال6:07:19
132.438 ریال5:56:18
132.321 ریال5:42:18
132.342 ریال5:21:18
132.353 ریال5:07:16
132.385 ریال4:56:17
132.118 ریال4:42:18
132.011 ریال4:35:18
132.011 ریال4:35:17
131.968 ریال4:21:17
131.979 ریال4:07:18
131.968 ریال3:56:17
131.979 ریال3:42:17
132.011 ریال3:35:18
132.011 ریال3:35:17
132.022 ریال3:21:19
132.043 ریال3:07:16
131.893 ریال2:56:17
131.851 ریال2:42:17
131.979 ریال2:21:17
132.011 ریال2:07:19
132.043 ریال1:56:17
131.915 ریال1:42:17
131.808 ریال1:21:15
131.829 ریال1:07:16
131.818 ریال0:28:14
131.829 ریال0:21:16
131.808 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی