شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / کولن کاستا ریکا

  • نرخ فعلی:718.381
  • بالاترین قیمت روز:726.176
  • پایین ترین قیمت روز:709.92
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:716.211
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۰:۴۵
  • نرخ روز گذشته:715.868
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.513

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / کولن کاستا ریکا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / کولن کاستا ریکا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
718.381 ریال14:00:45
718.381 ریال14:00:45
718.666 ریال13:56:25
718.895 ریال13:49:24
718.666 ریال13:42:24
718.724 ریال13:35:24
718.724 ریال13:35:22
719.18 ریال13:28:26
718.324 ریال13:21:26
718.438 ریال13:14:23
718.609 ریال13:07:24
718.666 ریال13:00:42
718.666 ریال13:00:42
718.495 ریال12:56:24
718.609 ریال12:49:24
718.838 ریال12:42:22
718.724 ریال12:35:24
718.724 ریال12:35:23
718.609 ریال12:28:23
718.21 ریال12:21:24
718.838 ریال12:14:22
719.237 ریال12:07:25
719.637 ریال12:00:47
719.637 ریال12:00:47
719.751 ریال11:49:22
719.637 ریال11:42:24
719.409 ریال11:35:23
719.409 ریال11:35:22
719.18 ریال11:28:21
719.123 ریال11:21:20
719.237 ریال11:14:18
718.838 ریال11:00:30
718.838 ریال11:00:30
718.724 ریال10:56:18
718.952 ریال10:49:17
718.895 ریال10:42:18
718.781 ریال10:35:18
718.781 ریال10:35:17
718.609 ریال10:28:17
718.895 ریال10:21:18
718.952 ریال10:14:17
718.781 ریال10:07:18
718.952 ریال10:00:32
718.952 ریال10:00:32
719.009 ریال9:49:16
718.666 ریال9:28:17
718.495 ریال9:21:19
718.609 ریال9:07:17
718.438 ریال9:00:30
718.438 ریال9:00:29
718.724 ریال8:56:18
718.838 ریال8:49:16
718.724 ریال8:42:18
718.781 ریال8:35:18
718.781 ریال8:35:17
718.895 ریال8:28:18
718.781 ریال8:14:17
718.438 ریال7:56:18
717.924 ریال7:49:17
726.176 ریال7:35:20
726.176 ریال7:35:19
718.152 ریال7:21:18
718.324 ریال7:14:17
709.92 ریال7:00:27
709.92 ریال7:00:27
718.381 ریال6:49:17
718.895 ریال6:35:20
718.895 ریال6:35:19
709.92 ریال6:21:17
719.066 ریال6:14:16
719.866 ریال6:00:43
719.866 ریال6:00:43
719.694 ریال5:49:17
719.523 ریال5:35:20
719.523 ریال5:35:19
719.009 ریال5:14:18
718.895 ریال5:00:28
718.895 ریال5:00:28
718.152 ریال4:49:17
718.495 ریال4:35:19
718.495 ریال4:35:18
718.095 ریال4:14:17
716.896 ریال4:00:35
716.896 ریال4:00:35
716.668 ریال3:49:16
724.732 ریال3:35:17
724.732 ریال3:35:16
716.782 ریال3:14:16
716.668 ریال2:49:16
716.725 ریال2:35:17
716.725 ریال2:35:16
716.896 ریال2:21:17
716.953 ریال2:00:36
716.953 ریال2:00:36
716.839 ریال1:49:17
716.725 ریال1:35:16
716.725 ریال1:35:16
716.839 ریال1:21:17
716.668 ریال1:07:16
716.268 ریال0:49:14
716.325 ریال0:35:15
716.325 ریال0:35:15
715.925 ریال0:21:16
716.211 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی