شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:1.2602
  • بالاترین قیمت روز:1.2662
  • پایین ترین قیمت روز:1.2602
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.262
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۱:۳۱
  • نرخ روز گذشته:1.2615
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک پوند / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2602 ریال23:21:31
1.2603 ریال22:42:27
1.2611 ریال22:21:30
1.261 ریال21:42:27
1.2609 ریال20:56:26
1.2618 ریال20:42:27
1.2614 ریال20:21:28
1.2612 ریال19:56:28
1.2619 ریال19:42:27
1.2624 ریال19:21:30
1.2626 ریال18:56:27
1.2621 ریال18:42:25
1.2627 ریال18:21:29
1.2636 ریال17:56:25
1.2644 ریال17:42:23
1.2637 ریال17:21:28
1.2621 ریال16:56:25
1.2613 ریال16:42:24
1.2622 ریال16:21:29
1.2603 ریال15:21:26
1.2611 ریال14:56:23
1.261 ریال14:42:26
1.2607 ریال14:21:28
1.2613 ریال13:56:27
1.2609 ریال13:42:27
1.2608 ریال13:21:31
1.2662 ریال12:56:25
1.2638 ریال12:42:28
1.2642 ریال12:21:29
1.264 ریال11:56:23
1.2642 ریال11:42:25
1.2633 ریال11:21:27
1.2626 ریال10:56:25
1.2635 ریال10:42:23
1.2627 ریال10:21:25
1.2625 ریال9:56:25
1.2624 ریال9:42:25
1.2618 ریال9:21:25
1.262 ریال8:42:22
1.2626 ریال8:21:22
1.2621 ریال7:56:21
1.263 ریال7:42:20
1.2624 ریال7:21:22
1.2626 ریال6:56:20
1.2624 ریال6:42:22
1.2618 ریال6:21:30
1.2617 ریال5:56:23
1.2616 ریال5:42:24
1.261 ریال5:21:23
1.2617 ریال4:56:23
1.2616 ریال4:42:22
1.262 ریال4:21:20
1.2623 ریال3:42:20
1.2622 ریال3:21:23
1.2625 ریال2:56:19
1.2626 ریال2:42:21
1.2622 ریال2:21:23
1.262 ریال1:56:19
1.2616 ریال1:42:21
1.262 ریال1:21:22
1.2617 ریال0:56:19
1.262 ریال0:42:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات