شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / لک آلبانی تقاضا

  • نرخ فعلی:140.397
  • بالاترین قیمت روز:140.42
  • پایین ترین قیمت روز:139.189
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.56
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:139.304
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۹:۵۵
  • نرخ روز گذشته:139.326
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.77%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.071

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / لک آلبانی تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / لک آلبانی تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
140.397 ریال17:49:55
140.42 ریال17:43:16
140.408 ریال17:36:12
140.408 ریال17:36:09
140.385 ریال17:29:11
140.39 ریال17:22:01
140.249 ریال17:14:54
140.402 ریال17:08:20
140.34 ریال17:01:47
140.34 ریال17:01:47
140.262 ریال16:56:57
140.373 ریال16:49:56
140.239 ریال16:43:00
140.289 ریال16:36:00
140.289 ریال16:35:58
140.277 ریال16:29:01
140.184 ریال16:21:59
140.075 ریال16:14:58
140.195 ریال16:08:09
140.145 ریال15:57:07
140.158 ریال15:49:54
139.965 ریال15:42:57
140.156 ریال15:36:01
140.156 ریال15:36:01
140.348 ریال15:28:58
140.138 ریال15:21:59
140.154 ریال15:14:49
139.981 ریال15:08:01
140.218 ریال15:01:30
140.218 ریال15:01:30
140.153 ریال14:56:59
140.218 ریال14:49:49
139.661 ریال14:43:00
140.133 ریال14:35:58
140.133 ریال14:35:57
139.905 ریال14:28:50
139.916 ریال14:21:55
140.014 ریال14:14:50
140.179 ریال14:07:58
139.912 ریال13:56:52
140.151 ریال13:49:49
140.156 ریال13:42:52
140.07 ریال13:35:56
140.07 ریال13:35:54
139.771 ریال13:28:46
139.942 ریال13:21:51
139.583 ریال13:14:45
139.932 ریال13:07:48
139.767 ریال13:01:26
139.767 ریال13:01:25
139.691 ریال12:56:47
139.764 ریال12:49:47
139.435 ریال12:42:46
139.759 ریال12:35:52
139.759 ریال12:35:51
139.63 ریال12:28:49
139.676 ریال12:21:47
139.698 ریال12:14:48
139.737 ریال12:07:50
139.71 ریال12:02:18
139.71 ریال12:02:16
139.737 ریال11:56:48
139.733 ریال11:49:39
139.754 ریال11:42:50
139.542 ریال11:35:48
139.542 ریال11:35:48
139.498 ریال11:28:24
139.84 ریال11:21:23
139.909 ریال11:14:19
139.898 ریال11:07:24
139.818 ریال10:56:20
139.738 ریال10:49:18
139.795 ریال10:42:20
139.612 ریال10:35:20
139.612 ریال10:35:20
139.578 ریال10:28:19
139.601 ریال10:21:19
139.578 ریال10:14:18
139.589 ریال10:07:18
139.612 ریال10:00:31
139.612 ریال10:00:31
139.589 ریال9:49:16
139.578 ریال9:35:17
139.578 ریال9:35:17
139.566 ریال9:28:19
139.623 ریال9:21:19
139.612 ریال9:14:17
139.578 ریال9:07:18
139.521 ریال8:56:16
139.578 ریال8:49:15
139.566 ریال8:43:09
139.555 ریال8:28:15
139.521 ریال8:21:17
139.498 ریال8:14:15
139.475 ریال8:07:16
139.463 ریال7:56:16
139.486 ریال7:49:14
139.521 ریال7:42:17
139.475 ریال7:35:17
139.475 ریال7:35:16
139.452 ریال7:28:17
139.429 ریال7:21:18
139.463 ریال7:07:18
139.475 ریال6:56:17
139.543 ریال6:49:16
139.498 ریال6:42:17
139.486 ریال6:35:18
139.486 ریال6:35:17
139.498 ریال6:28:17
139.521 ریال6:21:18
139.475 ریال6:14:16
139.566 ریال6:00:40
139.566 ریال6:00:39
139.555 ریال5:56:16
139.578 ریال5:49:16
139.589 ریال5:42:17
139.543 ریال5:35:17
139.543 ریال5:35:16
139.566 ریال5:28:16
139.452 ریال5:21:17
139.372 ریال5:14:16
139.361 ریال5:07:16
139.395 ریال5:00:24
139.395 ریال5:00:24
139.383 ریال4:42:16
139.349 ریال4:35:16
139.349 ریال4:35:15
139.338 ریال4:21:15
139.326 ریال4:07:16
139.269 ریال3:49:14
139.281 ریال3:42:15
139.258 ریال3:35:16
139.258 ریال3:35:15
139.246 ریال3:28:14
139.258 ریال3:21:16
139.235 ریال3:14:14
139.258 ریال2:56:15
139.246 ریال2:49:14
139.235 ریال2:42:16
139.349 ریال2:35:16
139.349 ریال2:35:15
139.315 ریال2:28:15
139.338 ریال2:21:16
139.349 ریال2:07:17
139.292 ریال1:56:15
139.338 ریال1:49:16
139.361 ریال1:42:16
139.189 ریال1:35:16
139.189 ریال1:35:16
139.269 ریال1:28:14
139.304 ریال1:07:15
139.292 ریال1:00:24
139.292 ریال1:00:23
139.304 ریال0:42:16
139.315 ریال0:28:14
139.281 ریال0:21:14
139.315 ریال0:14:14
139.304 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی