شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / کواچا مالاوی

  • نرخ فعلی:838.125
  • بالاترین قیمت روز:840.493
  • پایین ترین قیمت روز:828.289
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.39
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.57%
  • نرخ بازگشایی بازار:832.208
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۷:۲۸
  • نرخ روز گذشته:831.838
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6.287

نمودار کندل استیک یورو / کواچا مالاوی در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / کواچا مالاوی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
838.125 ریال21:07:28
838.051 ریال21:00:39
838.051 ریال21:00:38
837.682 ریال20:56:28
837.756 ریال20:49:25
837.608 ریال20:42:30
837.46 ریال20:35:30
837.46 ریال20:35:30
837.09 ریال20:28:26
837.46 ریال20:21:25
837.608 ریال20:14:24
837.09 ریال20:07:29
837.756 ریال20:00:57
837.756 ریال20:00:56
838.717 ریال19:56:28
840.493 ریال19:49:24
836.007 ریال19:42:29
835.713 ریال19:35:29
835.713 ریال19:35:28
835.123 ریال19:28:26
834.607 ریال19:21:28
833.87 ریال19:14:24
832.396 ریال19:07:27
832.249 ریال19:00:41
832.249 ریال19:00:41
831.88 ریال18:56:26
828.289 ریال18:49:24
833.391 ریال18:35:27
833.391 ریال18:35:26
838.783 ریال18:28:26
839.155 ریال18:21:27
838.783 ریال18:14:25
838.708 ریال18:07:32
838.485 ریال18:00:59
838.485 ریال18:00:58
838.708 ریال17:56:25
837.367 ریال17:49:24
836.399 ریال17:42:28
836.623 ریال17:35:30
836.623 ریال17:35:29
836.901 ریال17:28:26
836.529 ریال17:21:25
836.678 ریال17:14:26
837.199 ریال17:07:28
837.273 ریال17:00:45
837.273 ریال17:00:45
837.199 ریال16:56:26
837.775 ریال16:49:22
838.499 ریال16:42:28
838.797 ریال16:35:29
838.797 ریال16:35:28
836.713 ریال16:28:25
834.554 ریال16:21:25
833.642 ریال16:14:26
833.474 ریال16:07:27
833.325 ریال16:00:53
833.325 ریال16:00:46
833.454 ریال15:56:25
833.306 ریال15:49:24
833.454 ریال15:42:25
833.231 ریال15:28:24
833.529 ریال15:21:24
833.603 ریال15:14:23
833.529 ریال15:07:28
833.678 ریال14:56:27
833.975 ریال14:49:24
833.603 ریال14:42:25
833.157 ریال14:35:27
833.306 ریال14:35:27
833.231 ریال14:28:24
833.306 ریال14:21:25
833.157 ریال14:14:23
833.008 ریال14:07:29
833.454 ریال14:00:41
833.454 ریال14:00:41
833.306 ریال13:56:23
833.38 ریال13:49:23
833.678 ریال13:42:24
833.826 ریال13:35:27
833.826 ریال13:35:26
833.529 ریال13:28:26
833.157 ریال13:21:24
833.082 ریال13:14:23
833.157 ریال13:07:25
833.231 ریال13:00:38
833.231 ریال13:00:37
833.529 ریال12:56:22
833.38 ریال12:42:24
833.454 ریال12:35:25
833.454 ریال12:35:24
833.826 ریال12:28:22
829.027 ریال12:14:22
828.953 ریال12:07:27
828.879 ریال12:00:41
828.879 ریال12:00:40
829.027 ریال11:49:20
829.323 ریال11:35:23
829.323 ریال11:35:22
829.027 ریال11:28:21
829.175 ریال11:14:17
829.249 ریال11:07:18
829.027 ریال11:00:31
829.027 ریال11:00:30
829.692 ریال10:56:17
829.988 ریال10:42:18
829.84 ریال10:35:19
829.84 ریال10:35:19
829.914 ریال10:21:17
829.988 ریال10:00:36
829.988 ریال10:00:36
829.914 ریال9:56:18
829.988 ریال9:42:17
829.692 ریال9:28:18
829.988 ریال9:14:16
829.692 ریال9:07:16
829.618 ریال9:00:29
829.618 ریال9:00:29
829.397 ریال8:56:17
829.618 ریال8:49:15
829.988 ریال8:42:17
829.914 ریال8:35:17
829.914 ریال8:35:17
829.988 ریال8:28:17
829.914 ریال8:14:16
829.766 ریال7:49:16
829.618 ریال7:42:18
829.766 ریال7:35:18
829.766 ریال7:35:17
829.914 ریال7:28:17
829.84 ریال7:21:20
829.914 ریال7:07:17
830.136 ریال7:00:28
830.136 ریال7:00:27
829.988 ریال6:56:17
830.136 ریال6:49:15
830.21 ریال6:42:18
830.062 ریال6:35:19
830.062 ریال6:35:19
830.136 ریال6:28:18
829.988 ریال6:14:45
829.914 ریال6:08:57
830.21 ریال6:00:40
830.21 ریال6:00:40
830.284 ریال5:57:48
830.432 ریال5:49:17
830.21 ریال5:42:17
830.062 ریال5:14:17
830.432 ریال5:07:17
830.506 ریال5:00:32
830.506 ریال5:00:32
830.95 ریال4:42:17
831.32 ریال4:35:17
831.32 ریال4:35:16
831.246 ریال4:21:17
831.172 ریال4:14:16
831.098 ریال4:07:18
831.024 ریال4:00:37
831.024 ریال4:00:33
831.098 ریال3:56:17
830.95 ریال3:49:16
831.098 ریال3:42:16
830.95 ریال3:21:16
830.802 ریال3:07:16
830.95 ریال3:00:27
830.95 ریال3:00:27
830.876 ریال2:56:17
831.098 ریال2:49:15
831.172 ریال2:42:19
831.468 ریال2:35:20
831.468 ریال2:35:19
831.394 ریال2:28:16
831.32 ریال2:21:17
831.394 ریال2:14:17
831.172 ریال2:07:18
831.34 ریال2:00:35
831.34 ریال2:00:34
831.172 ریال1:49:17
831.098 ریال1:35:16
831.098 ریال1:35:16
831.172 ریال1:21:17
831.098 ریال1:14:16
831.32 ریال1:00:24
831.32 ریال1:00:23
831.468 ریال0:56:17
831.394 ریال0:49:15
831.468 ریال0:42:17
831.764 ریال0:35:18
831.764 ریال0:35:17
832.134 ریال0:28:16
831.912 ریال0:21:19
831.838 ریال0:14:15
832.208 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی