شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/GTQ Ask

  • نرخ فعلی:8.4564
  • بالاترین قیمت روز:8.468
  • پایین ترین قیمت روز:8.4488
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:8.4626
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۸:۲۷
  • نرخ روز گذشته:8.4634
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار کندل استیک EUR/GTQ Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/GTQ Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.4564 ریال21:28:27
8.4557 ریال21:07:29
8.4526 ریال20:49:30
8.4557 ریال20:28:28
8.4526 ریال20:01:58
8.4526 ریال20:01:58
8.4488 ریال19:28:34
8.4503 ریال19:01:50
8.4503 ریال19:01:42
8.4511 ریال18:43:41
8.4526 ریال18:23:01
8.4541 ریال18:08:58
8.4526 ریال17:51:55
8.4541 ریال17:23:20
8.4534 ریال16:57:17
8.4549 ریال16:42:53
8.4526 ریال16:21:46
8.4511 ریال15:56:40
8.4557 ریال15:42:43
8.4595 ریال15:01:57
8.4595 ریال15:01:57
8.4626 ریال14:21:48
8.4664 ریال14:01:55
8.4664 ریال14:01:50
8.4657 ریال13:49:40
8.4618 ریال13:42:39
8.4603 ریال13:21:59
8.4641 ریال12:56:50
8.4634 ریال12:42:55
8.4603 ریال12:22:35
8.4611 ریال11:56:53
8.4626 ریال11:42:55
8.4611 ریال11:21:50
8.4618 ریال11:03:25
8.4618 ریال11:03:07
8.4626 ریال10:42:51
8.4641 ریال10:21:53
8.4664 ریال9:56:49
8.4649 ریال9:21:44
8.4657 ریال9:01:20
8.4657 ریال9:01:19
8.4672 ریال8:42:28
8.4657 ریال8:21:31
8.4649 ریال8:01:03
8.4649 ریال8:00:47
8.4657 ریال7:42:21
8.4649 ریال7:22:10
8.4641 ریال6:56:27
8.4635 ریال6:42:22
8.4626 ریال5:56:26
8.4634 ریال5:42:23
8.4657 ریال5:21:26
8.468 ریال4:56:21
8.4657 ریال4:42:22
8.4618 ریال4:21:27
8.4626 ریال3:56:24
8.4649 ریال3:42:20
8.4634 ریال3:21:21
8.4626 ریال2:56:21
8.4634 ریال2:42:19
8.4626 ریال2:21:24
8.4649 ریال1:56:21
8.4634 ریال1:21:25
8.4641 ریال0:56:22
8.4612 ریال0:42:20
8.4626 ریال0:21:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات