شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / بیر اتیوپی

  • نرخ فعلی:39.134
  • بالاترین قیمت روز:39.176
  • پایین ترین قیمت روز:38.286
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.99%
  • نرخ بازگشایی بازار:38.723
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۱:۲۴
  • نرخ روز گذشته:38.706
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.428

نمودار کندل استیک یورو / بیر اتیوپی در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / بیر اتیوپی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
39.134 ریال22:21:24
39.117 ریال22:14:25
39.12 ریال22:07:27
39.127 ریال21:56:26
39.131 ریال21:49:26
39.103 ریال21:42:26
39.095 ریال21:35:28
39.095 ریال21:35:27
39.085 ریال21:21:25
39.066 ریال21:14:24
39.062 ریال21:07:29
39.059 ریال21:00:39
39.059 ریال21:00:38
39.042 ریال20:56:28
39.049 ریال20:49:25
39.035 ریال20:42:30
39.028 ریال20:35:30
39.028 ریال20:35:30
39.014 ریال20:28:26
39.035 ریال20:21:26
39.038 ریال20:14:25
39.035 ریال20:07:30
39.062 ریال20:00:58
39.062 ریال20:00:57
39.093 ریال19:56:28
39.176 ریال19:49:25
39.111 ریال19:42:30
39.086 ریال19:35:29
39.086 ریال19:35:28
39.066 ریال19:28:27
39.018 ریال19:21:29
39.011 ریال19:14:25
38.945 ریال19:07:27
38.931 ریال19:00:43
38.931 ریال19:00:42
38.911 ریال18:56:26
38.851 ریال18:49:25
38.83 ریال18:35:27
38.83 ریال18:35:26
38.82 ریال18:28:26
38.837 ریال18:21:28
38.624 ریال18:14:26
38.61 ریال18:07:33
38.627 ریال18:01:00
38.627 ریال18:01:00
38.61 ریال17:56:26
38.552 ریال17:49:24
38.517 ریال17:42:29
38.524 ریال17:35:30
38.524 ریال17:35:30
38.523 ریال17:28:26
38.513 ریال17:21:25
38.489 ریال17:14:27
38.544 ریال17:07:28
38.547 ریال17:00:47
38.547 ریال17:00:46
38.54 ریال16:56:26
38.567 ریال16:49:22
38.611 ریال16:42:28
38.621 ریال16:35:30
38.621 ریال16:35:29
38.518 ریال16:28:25
38.408 ریال16:21:26
38.383 ریال16:14:26
38.369 ریال16:07:27
38.365 ریال16:00:53
38.365 ریال16:00:49
38.306 ریال15:56:26
38.303 ریال15:49:24
38.306 ریال15:42:25
38.3 ریال15:28:24
38.31 ریال15:21:25
38.317 ریال15:14:23
38.313 ریال15:07:29
38.31 ریال15:00:44
38.31 ریال15:00:39
38.32 ریال14:56:27
38.33 ریال14:49:24
38.31 ریال14:42:26
38.293 ریال14:28:25
38.303 ریال14:21:25
38.296 ریال14:14:23
38.286 ریال14:07:30
38.31 ریال14:00:42
38.31 ریال14:00:41
38.3 ریال13:56:24
38.306 ریال13:49:24
38.313 ریال13:42:24
38.324 ریال13:35:27
38.324 ریال13:35:26
38.31 ریال13:28:26
38.286 ریال13:21:24
38.296 ریال13:14:23
38.289 ریال13:07:26
38.296 ریال13:00:40
38.296 ریال13:00:39
38.313 ریال12:56:23
38.286 ریال12:49:22
38.3 ریال12:42:24
38.31 ریال12:35:26
38.31 ریال12:35:25
38.317 ریال12:21:22
38.313 ریال12:07:27
38.303 ریال12:00:43
38.303 ریال12:00:41
38.32 ریال11:56:22
38.317 ریال11:49:20
38.327 ریال11:35:23
38.327 ریال11:35:23
38.317 ریال11:28:22
38.324 ریال11:21:20
38.317 ریال11:14:17
38.324 ریال11:07:17
38.327 ریال11:00:30
38.327 ریال11:00:29
38.348 ریال10:56:17
38.368 ریال10:49:16
38.361 ریال10:42:18
38.351 ریال10:35:19
38.351 ریال10:35:19
38.354 ریال10:28:16
38.365 ریال10:21:17
38.358 ریال10:14:16
38.365 ریال10:07:18
38.361 ریال9:49:15
38.358 ریال9:42:17
38.348 ریال9:35:17
38.348 ریال9:35:17
38.351 ریال9:28:18
38.358 ریال9:21:16
38.361 ریال9:14:16
38.351 ریال9:00:28
38.351 ریال9:00:28
38.337 ریال8:56:17
38.344 ریال8:49:15
38.361 ریال8:42:17
38.354 ریال8:35:17
38.354 ریال8:35:16
38.361 ریال8:28:17
38.354 ریال8:21:17
38.361 ریال8:14:16
38.351 ریال7:56:16
38.354 ریال7:49:16
38.348 ریال7:35:17
38.348 ریال7:35:16
38.358 ریال7:28:16
38.354 ریال7:21:19
38.361 ریال7:07:16
38.368 ریال7:00:27
38.368 ریال7:00:27
38.361 ریال6:56:17
38.368 ریال6:49:15
38.371 ریال6:42:18
38.368 ریال6:28:18
38.358 ریال6:14:45
38.365 ریال6:08:55
38.371 ریال6:00:39
38.371 ریال6:00:39
38.375 ریال5:49:16
38.371 ریال5:42:17
38.668 ریال5:28:17
38.664 ریال5:21:17
38.671 ریال5:14:16
38.685 ریال5:07:17
38.681 ریال5:00:32
38.681 ریال5:00:32
38.705 ریال4:49:16
38.709 ریال4:42:17
38.723 ریال4:35:17
38.723 ریال4:35:16
38.719 ریال4:14:16
38.712 ریال4:07:18
38.709 ریال4:00:34
38.709 ریال4:00:32
38.712 ریال3:56:17
38.709 ریال3:42:16
38.705 ریال3:35:18
38.705 ریال3:35:17
38.699 ریال3:28:16
38.702 ریال3:21:15
38.699 ریال3:07:15
38.702 ریال3:00:27
38.702 ریال3:00:27
38.699 ریال2:56:16
38.712 ریال2:49:15
38.719 ریال2:42:19
38.726 ریال2:28:15
38.719 ریال2:21:16
38.723 ریال2:14:17
38.716 ریال2:07:17
38.708 ریال1:56:17
38.701 ریال1:49:16
38.705 ریال1:35:16
38.705 ریال1:35:15
38.734 ریال1:28:16
38.73 ریال1:21:17
38.727 ریال1:14:16
38.682 ریال1:07:16
38.675 ریال1:00:24
38.675 ریال1:00:23
38.685 ریال0:56:16
38.682 ریال0:49:15
38.685 ریال0:42:17
38.699 ریال0:35:17
38.699 ریال0:35:17
38.716 ریال0:28:16
38.71 ریال0:14:15
38.723 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی