شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / دلار برونئی

  • نرخ فعلی:1.5753
  • بالاترین قیمت روز:1.5864
  • پایین ترین قیمت روز:1.5685
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5858
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۶:۲۰
  • نرخ روز گذشته:1.5865
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0112

نمودار کندل استیک یورو / دلار برونئی در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار برونئی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5753 ریال19:56:20
1.5763 ریال19:49:18
1.5765 ریال19:42:22
1.5774 ریال19:35:20
1.5774 ریال19:35:20
1.5769 ریال19:28:19
1.5758 ریال19:21:19
1.5755 ریال19:14:19
1.5759 ریال19:07:21
1.5765 ریال19:00:33
1.5765 ریال19:00:32
1.5768 ریال18:56:19
1.5755 ریال18:49:18
1.5751 ریال18:42:19
1.5761 ریال18:35:22
1.5761 ریال18:35:21
1.5763 ریال18:28:19
1.5759 ریال18:14:18
1.5764 ریال18:07:22
1.5754 ریال18:00:44
1.5754 ریال18:00:44
1.5685 ریال17:56:11
1.575 ریال17:42:19
1.576 ریال17:35:21
1.576 ریال17:35:20
1.5759 ریال17:28:18
1.5685 ریال17:21:18
1.576 ریال17:14:18
1.5786 ریال17:07:20
1.5783 ریال17:00:40
1.5783 ریال17:00:39
1.5781 ریال16:56:18
1.5789 ریال16:49:17
1.5792 ریال16:42:21
1.5789 ریال16:35:19
1.5789 ریال16:35:19
1.5786 ریال16:21:18
1.5785 ریال16:14:17
1.5799 ریال16:00:40
1.5799 ریال16:00:40
1.5802 ریال15:56:19
1.5789 ریال15:49:18
1.5783 ریال15:42:20
1.5787 ریال15:35:19
1.5787 ریال15:35:18
1.5786 ریال15:28:18
1.579 ریال15:21:19
1.5787 ریال15:14:17
1.5784 ریال15:07:18
1.5788 ریال14:56:19
1.5783 ریال14:49:17
1.5793 ریال14:42:19
1.5796 ریال14:35:18
1.5796 ریال14:35:18
1.5794 ریال14:21:18
1.5788 ریال14:07:19
1.5787 ریال14:00:43
1.5787 ریال14:00:41
1.5793 ریال13:56:20
1.5796 ریال13:49:16
1.5798 ریال13:42:19
1.5797 ریال13:35:18
1.5797 ریال13:35:18
1.5805 ریال13:28:19
1.58 ریال13:14:16
1.5805 ریال13:07:18
1.5804 ریال13:00:29
1.5804 ریال13:00:29
1.5805 ریال12:56:18
1.5801 ریال12:49:16
1.5797 ریال12:28:18
1.581 ریال12:21:18
1.5814 ریال12:14:17
1.5807 ریال12:07:21
1.5817 ریال12:00:39
1.5817 ریال12:00:39
1.582 ریال11:56:18
1.5829 ریال11:49:16
1.5831 ریال11:42:18
1.5833 ریال11:35:18
1.5833 ریال11:35:18
1.5835 ریال11:28:18
1.583 ریال11:21:17
1.5839 ریال11:14:16
1.5827 ریال11:07:17
1.5823 ریال11:00:29
1.5823 ریال11:00:28
1.5827 ریال10:56:17
1.5829 ریال10:49:16
1.5833 ریال10:42:19
1.5834 ریال10:35:18
1.5834 ریال10:35:17
1.5827 ریال10:28:18
1.5811 ریال10:21:17
1.581 ریال10:14:16
1.5809 ریال10:07:18
1.5813 ریال9:56:16
1.5818 ریال9:42:17
1.582 ریال9:35:18
1.582 ریال9:35:17
1.5821 ریال9:28:17
1.5816 ریال9:21:17
1.5818 ریال9:14:16
1.5815 ریال9:07:18
1.5816 ریال9:02:10
1.5816 ریال9:02:10
1.5819 ریال8:56:19
1.5818 ریال8:49:17
1.5821 ریال8:42:17
1.5825 ریال8:35:19
1.5825 ریال8:35:18
1.5832 ریال8:28:17
1.5829 ریال8:21:17
1.583 ریال8:14:17
1.5827 ریال8:07:19
1.583 ریال8:00:37
1.583 ریال8:00:36
1.5832 ریال7:56:18
1.5833 ریال7:49:16
1.5832 ریال7:42:17
1.5824 ریال7:35:17
1.5824 ریال7:35:17
1.5832 ریال7:28:18
1.5835 ریال7:21:17
1.5831 ریال7:14:16
1.5837 ریال7:07:18
1.584 ریال7:00:34
1.584 ریال7:00:33
1.5843 ریال6:56:17
1.5838 ریال6:49:17
1.5837 ریال6:42:22
1.584 ریال6:28:19
1.5842 ریال6:21:18
1.5839 ریال6:14:19
1.5843 ریال6:07:19
1.584 ریال6:00:39
1.584 ریال6:00:36
1.5848 ریال5:56:18
1.5847 ریال5:49:17
1.5846 ریال5:42:18
1.5849 ریال5:35:20
1.5849 ریال5:35:18
1.5852 ریال5:28:17
1.5856 ریال5:21:18
1.5858 ریال5:14:16
1.5859 ریال5:07:17
1.5852 ریال5:00:25
1.5852 ریال5:00:25
1.5853 ریال4:56:17
1.5849 ریال4:49:16
1.5853 ریال4:35:18
1.5853 ریال4:35:17
1.5852 ریال4:14:16
1.5857 ریال3:56:17
1.5855 ریال3:42:18
1.5851 ریال3:28:17
1.5849 ریال3:21:15
1.5853 ریال3:14:17
1.5864 ریال3:07:16
1.5859 ریال3:00:33
1.5859 ریال3:00:33
1.5858 ریال2:56:17
1.5853 ریال2:49:16
1.5851 ریال2:42:17
1.5853 ریال2:35:16
1.5853 ریال2:35:16
1.5851 ریال2:28:18
1.5856 ریال2:21:15
1.586 ریال2:14:16
1.5858 ریال2:07:18
1.586 ریال2:00:41
1.586 ریال2:00:41
1.5858 ریال1:56:17
1.5856 ریال1:49:16
1.5861 ریال1:42:19
1.5856 ریال1:35:18
1.5856 ریال1:35:17
1.5854 ریال1:28:18
1.5846 ریال1:14:17
1.5849 ریال1:07:16
1.585 ریال1:00:29
1.585 ریال1:00:29
1.5851 ریال0:56:16
1.5857 ریال0:49:15
1.5851 ریال0:42:18
1.5856 ریال0:35:17
1.5856 ریال0:35:17
1.5858 ریال0:28:16
1.5856 ریال0:21:18
1.5855 ریال0:14:17
1.5858 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی