شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / تاکا بنگلادش

  • نرخ فعلی:96.135
  • بالاترین قیمت روز:96.245
  • پایین ترین قیمت روز:94.898
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.36
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.91%
  • نرخ بازگشایی بازار:95.296
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۴۹:۲۶
  • نرخ روز گذشته:95.245
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.93%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.89

نمودار کندل استیک یورو / تاکا بنگلادش در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / تاکا بنگلادش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
96.135 ریال23:49:26
96.126 ریال23:42:30
96.177 ریال23:35:36
96.177 ریال23:35:36
96.186 ریال23:28:31
96.169 ریال23:21:29
96.177 ریال23:14:28
96.236 ریال23:00:52
96.236 ریال23:00:49
96.202 ریال22:56:25
96.152 ریال22:49:25
96.109 ریال22:42:27
96.084 ریال22:35:28
96.084 ریال22:35:27
96.101 ریال22:28:28
96.067 ریال22:21:24
96.033 ریال22:14:25
96.025 ریال22:07:27
96.042 ریال22:00:44
96.042 ریال22:00:42
96.058 ریال21:49:26
95.999 ریال21:42:26
95.982 ریال21:28:26
95.957 ریال21:21:25
95.991 ریال21:07:29
95.965 ریال21:00:39
95.965 ریال21:00:38
95.931 ریال20:49:25
95.94 ریال20:42:30
95.906 ریال20:35:30
95.906 ریال20:35:30
95.855 ریال20:28:26
95.889 ریال20:21:26
95.906 ریال20:14:25
95.855 ریال20:07:30
95.957 ریال20:00:58
95.957 ریال20:00:57
95.991 ریال19:56:29
96.245 ریال19:49:25
96.118 ریال19:42:30
96.025 ریال19:35:29
96.025 ریال19:35:28
95.923 ریال19:28:27
95.864 ریال19:21:29
95.779 ریال19:14:25
95.643 ریال19:00:43
95.643 ریال19:00:42
95.601 ریال18:56:27
95.457 ریال18:49:25
95.423 ریال18:35:27
95.423 ریال18:35:26
95.415 ریال18:28:26
95.44 ریال18:21:28
95.499 ریال18:14:26
95.364 ریال18:07:33
95.423 ریال18:01:00
95.423 ریال18:01:00
95.347 ریال17:56:26
95.237 ریال17:49:24
95.152 ریال17:42:29
95.16 ریال17:35:30
95.16 ریال17:35:30
95.186 ریال17:28:26
95.143 ریال17:21:25
95.118 ریال17:14:27
95.254 ریال17:07:28
95.237 ریال17:00:47
95.237 ریال17:00:47
95.27 ریال16:56:27
95.347 ریال16:49:23
95.381 ریال16:42:28
95.474 ریال16:35:30
95.474 ریال16:35:29
95.27 ریال16:28:25
94.906 ریال16:21:26
94.898 ریال16:14:27
94.925 ریال16:07:27
94.909 ریال16:00:54
94.909 ریال16:00:50
95.15 ریال15:56:26
95.133 ریال15:49:25
95.158 ریال15:42:26
95.15 ریال15:35:32
95.15 ریال15:35:32
95.124 ریال15:28:24
95.15 ریال15:21:25
95.158 ریال15:14:23
95.15 ریال15:07:29
95.141 ریال15:00:44
95.141 ریال15:00:39
95.175 ریال14:56:27
95.201 ریال14:49:24
95.15 ریال14:42:26
95.099 ریال14:35:28
95.124 ریال14:35:27
95.107 ریال14:28:25
95.116 ریال14:21:26
95.107 ریال14:07:30
95.124 ریال14:00:42
95.124 ریال14:00:42
95.15 ریال13:56:24
95.167 ریال13:42:24
95.201 ریال13:35:27
95.201 ریال13:35:26
95.158 ریال13:28:26
95.107 ریال13:21:24
95.124 ریال13:14:23
95.082 ریال13:07:26
95.133 ریال13:00:40
95.133 ریال13:00:39
95.15 ریال12:56:23
95.09 ریال12:49:22
95.124 ریال12:42:25
95.158 ریال12:35:26
95.158 ریال12:35:25
95.175 ریال12:28:23
95.184 ریال12:21:22
95.167 ریال12:14:23
95.133 ریال12:07:28
95.124 ریال12:00:44
95.124 ریال12:00:41
95.167 ریال11:56:22
95.141 ریال11:49:20
95.192 ریال11:42:23
95.175 ریال11:35:23
95.175 ریال11:35:23
95.158 ریال11:28:22
95.192 ریال11:21:20
95.158 ریال11:14:17
95.175 ریال11:07:17
95.192 ریال11:00:30
95.192 ریال11:00:30
95.252 ریال10:56:17
95.294 ریال10:49:16
95.26 ریال10:42:18
95.252 ریال10:35:19
95.252 ریال10:35:19
95.269 ریال10:28:16
95.286 ریال10:14:16
95.277 ریال10:07:18
95.269 ریال10:00:35
95.269 ریال10:00:35
95.277 ریال9:49:16
95.269 ریال9:42:17
95.226 ریال9:35:18
95.226 ریال9:35:17
95.243 ریال9:28:18
95.277 ریال9:21:16
95.269 ریال9:14:16
95.235 ریال9:07:15
95.243 ریال9:00:28
95.243 ریال9:00:28
95.226 ریال8:56:17
95.269 ریال8:42:17
95.016 ریال8:35:17
95.016 ریال8:35:16
95.033 ریال8:21:17
95.042 ریال8:14:16
95.016 ریال8:07:20
95.025 ریال7:56:16
95.016 ریال7:49:16
94.999 ریال7:42:18
95.016 ریال7:35:17
95.016 ریال7:35:17
95.025 ریال7:28:17
95.033 ریال7:21:20
95.042 ریال7:14:16
95.059 ریال7:07:16
95.067 ریال7:00:28
95.067 ریال7:00:27
95.05 ریال6:56:17
95.067 ریال6:49:15
95.05 ریال6:42:18
95.059 ریال6:35:19
95.059 ریال6:35:18
95.033 ریال6:14:45
95.059 ریال6:08:55
95.076 ریال6:00:39
95.076 ریال6:00:39
95.084 ریال5:57:47
95.093 ریال5:49:16
95.076 ریال5:42:17
95.05 ریال5:28:17
95.067 ریال5:14:16
95.101 ریال5:07:17
95.093 ریال5:00:32
95.093 ریال5:00:32
95.143 ریال4:49:16
95.16 ریال4:42:17
95.186 ریال4:28:15
95.194 ریال4:21:16
95.186 ریال4:14:16
95.169 ریال4:07:18
95.152 ریال4:00:35
95.152 ریال4:00:32
95.16 ریال3:56:17
95.152 ریال3:49:16
95.169 ریال3:42:16
95.152 ریال3:35:18
95.152 ریال3:35:17
95.16 ریال3:28:16
95.143 ریال3:21:16
95.152 ریال3:14:15
95.16 ریال3:07:16
95.143 ریال2:56:16
95.16 ریال2:49:15
95.186 ریال2:42:19
95.203 ریال2:35:19
95.203 ریال2:35:19
95.211 ریال2:28:15
95.194 ریال2:14:17
95.177 ریال2:00:34
95.177 ریال2:00:34
95.169 ریال1:56:17
95.186 ریال1:49:16
95.169 ریال1:42:16
95.16 ریال1:35:16
95.16 ریال1:35:16
95.186 ریال1:28:16
95.177 ریال1:21:17
95.186 ریال1:14:16
95.194 ریال1:07:16
95.177 ریال1:00:24
95.177 ریال1:00:23
95.194 ریال0:56:16
95.203 ریال0:49:15
95.22 ریال0:42:17
95.245 ریال0:35:17
95.245 ریال0:35:17
95.296 ریال0:28:16
95.262 ریال0:21:18
95.254 ریال0:14:15
95.296 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی