شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / راند آفریقای جنوبی

  • نرخ فعلی:2.5545
  • بالاترین قیمت روز:2.5748
  • پایین ترین قیمت روز:2.5492
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5729
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۷:۱۶
  • نرخ روز گذشته:2.5737
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.75%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0192

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5545 ریال13:07:16
2.5542 ریال13:00:25
2.5542 ریال13:00:25
2.5548 ریال12:56:16
2.5534 ریال12:49:15
2.5492 ریال12:42:15
2.5502 ریال12:35:16
2.5502 ریال12:35:15
2.55 ریال12:28:17
2.5528 ریال12:21:16
2.554 ریال12:14:15
2.558 ریال12:00:30
2.558 ریال12:00:29
2.5639 ریال11:56:16
2.5651 ریال11:49:15
2.5688 ریال11:42:16
2.5685 ریال11:35:16
2.5685 ریال11:35:15
2.5703 ریال11:28:16
2.567 ریال11:21:16
2.5676 ریال11:14:15
2.5657 ریال11:07:16
2.5667 ریال11:00:25
2.5667 ریال11:00:23
2.5683 ریال10:42:17
2.5715 ریال10:35:16
2.5715 ریال10:35:15
2.57 ریال10:28:16
2.5661 ریال10:07:16
2.5663 ریال10:00:31
2.5663 ریال10:00:31
2.5666 ریال9:56:15
2.5662 ریال9:49:14
2.5661 ریال9:42:16
2.5672 ریال9:35:16
2.5672 ریال9:35:15
2.5671 ریال9:28:16
2.5681 ریال9:21:16
2.5687 ریال9:14:14
2.5668 ریال9:07:17
2.5671 ریال9:01:34
2.5671 ریال9:01:33
2.5664 ریال8:56:17
2.5691 ریال8:49:15
2.5692 ریال8:42:16
2.5695 ریال8:28:16
2.5707 ریال8:21:15
2.5711 ریال8:14:15
2.5706 ریال8:07:17
2.5709 ریال7:56:16
2.5703 ریال7:49:15
2.5705 ریال7:42:16
2.5703 ریال7:35:16
2.5703 ریال7:35:16
2.5705 ریال7:28:16
2.5701 ریال7:14:15
2.5698 ریال7:00:30
2.5698 ریال7:00:28
2.5709 ریال6:56:15
2.5724 ریال6:49:16
2.573 ریال6:42:20
2.5733 ریال6:28:17
2.5735 ریال6:21:16
2.5729 ریال6:14:17
2.5736 ریال6:07:17
2.5733 ریال6:00:32
2.5733 ریال6:00:26
2.5734 ریال5:56:16
2.5739 ریال5:49:15
2.5737 ریال5:42:16
2.5742 ریال5:35:17
2.5742 ریال5:35:15
2.5745 ریال5:28:16
2.5741 ریال5:21:16
2.5742 ریال5:14:15
2.5748 ریال5:00:22
2.5748 ریال5:00:20
2.574 ریال4:56:15
2.5744 ریال4:49:14
2.5733 ریال4:42:15
2.5742 ریال4:35:16
2.5742 ریال4:35:15
2.5744 ریال4:28:15
2.5738 ریال4:21:14
2.5745 ریال4:14:14
2.5739 ریال4:00:27
2.5739 ریال4:00:24
2.5745 ریال3:56:15
2.5732 ریال3:49:14
2.5703 ریال3:42:16
2.5694 ریال3:35:16
2.5694 ریال3:35:15
2.5701 ریال3:28:15
2.5704 ریال3:14:15
2.5709 ریال3:07:14
2.5708 ریال3:00:26
2.5708 ریال3:00:26
2.5703 ریال2:56:15
2.5698 ریال2:49:14
2.571 ریال2:28:16
2.5701 ریال2:21:14
2.5711 ریال2:14:15
2.5704 ریال2:07:16
2.5708 ریال2:00:35
2.5708 ریال2:00:35
2.5701 ریال1:56:16
2.5725 ریال1:49:14
2.5731 ریال1:42:17
2.573 ریال1:35:17
2.573 ریال1:35:15
2.5729 ریال1:28:16
2.5707 ریال1:21:15
2.5706 ریال1:14:16
2.5714 ریال1:07:15
2.5719 ریال1:00:25
2.5719 ریال1:00:25
2.5704 ریال0:56:15
2.5708 ریال0:42:16
2.5705 ریال0:35:16
2.5705 ریال0:35:15
2.5718 ریال0:28:14
2.5712 ریال0:21:16
2.5735 ریال0:14:15
2.5729 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی