شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / راند آفریقای جنوبی تقاضا

  • نرخ فعلی:2.5596
  • بالاترین قیمت روز:2.5821
  • پایین ترین قیمت روز:2.5542
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5817
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۶:۰۸
  • نرخ روز گذشته:2.5785
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0189

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / راند آفریقای جنوبی تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / راند آفریقای جنوبی تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5596 ریال17:36:08
2.5596 ریال17:36:03
2.5589 ریال17:29:08
2.5562 ریال17:21:59
2.5542 ریال17:14:52
2.556 ریال17:08:16
2.5555 ریال17:01:44
2.5555 ریال17:01:43
2.5559 ریال16:56:55
2.5603 ریال16:49:54
2.5605 ریال16:42:58
2.5596 ریال16:35:58
2.5596 ریال16:35:56
2.5607 ریال16:28:59
2.5608 ریال16:21:57
2.5604 ریال16:14:56
2.5605 ریال16:08:00
2.5593 ریال15:57:00
2.5577 ریال15:49:52
2.5585 ریال15:42:54
2.5583 ریال15:35:59
2.5583 ریال15:35:59
2.5615 ریال15:28:56
2.5632 ریال15:21:57
2.5637 ریال15:14:47
2.5635 ریال15:07:59
2.564 ریال15:01:27
2.564 ریال15:01:27
2.5634 ریال14:56:57
2.562 ریال14:42:58
2.5631 ریال14:35:55
2.5631 ریال14:35:55
2.563 ریال14:28:48
2.5616 ریال14:21:53
2.5631 ریال14:14:48
2.5627 ریال14:07:56
2.5632 ریال13:56:50
2.5629 ریال13:49:47
2.5591 ریال13:42:50
2.5606 ریال13:35:53
2.5606 ریال13:35:51
2.5638 ریال13:28:43
2.5608 ریال13:21:48
2.5605 ریال13:14:43
2.5587 ریال13:07:46
2.5564 ریال13:01:22
2.5564 ریال13:01:22
2.5551 ریال12:56:44
2.5617 ریال12:49:45
2.5609 ریال12:42:44
2.5577 ریال12:35:50
2.5577 ریال12:35:48
2.5559 ریال12:28:47
2.555 ریال12:21:44
2.5548 ریال12:14:45
2.5544 ریال12:07:47
2.5561 ریال12:01:44
2.5561 ریال12:01:43
2.5563 ریال11:56:45
2.5573 ریال11:49:37
2.5588 ریال11:42:46
2.5635 ریال11:35:46
2.5635 ریال11:35:45
2.5649 ریال11:28:20
2.5648 ریال11:21:19
2.5638 ریال11:14:16
2.5647 ریال11:07:19
2.5665 ریال10:56:17
2.5648 ریال10:49:15
2.5653 ریال10:42:17
2.5643 ریال10:35:17
2.5643 ریال10:35:16
2.5675 ریال10:28:16
2.5654 ریال10:21:15
2.5669 ریال10:14:15
2.5677 ریال10:07:16
2.5695 ریال10:00:26
2.5695 ریال10:00:25
2.5694 ریال9:56:15
2.5709 ریال9:49:14
2.571 ریال9:42:15
2.5707 ریال9:35:15
2.5707 ریال9:35:14
2.5706 ریال9:28:16
2.571 ریال9:21:16
2.5724 ریال9:14:15
2.5726 ریال9:07:15
2.5735 ریال8:49:13
2.5737 ریال8:43:07
2.5735 ریال8:35:15
2.5735 ریال8:35:14
2.573 ریال8:28:13
2.5733 ریال8:21:15
2.5766 ریال8:14:13
2.5756 ریال8:00:28
2.5756 ریال8:00:27
2.5751 ریال7:56:14
2.5757 ریال7:49:13
2.5752 ریال7:42:15
2.5748 ریال7:35:15
2.5748 ریال7:35:14
2.5747 ریال7:28:15
2.575 ریال7:21:15
2.5748 ریال7:14:15
2.5754 ریال7:07:16
2.5753 ریال6:56:14
2.5757 ریال6:49:14
2.5759 ریال6:42:15
2.5754 ریال6:35:16
2.5754 ریال6:35:15
2.5757 ریال6:28:15
2.576 ریال6:21:16
2.5756 ریال5:56:14
2.5764 ریال5:49:14
2.5763 ریال5:42:15
2.5752 ریال5:35:15
2.5752 ریال5:35:14
2.5755 ریال5:28:14
2.5804 ریال5:21:15
2.5813 ریال5:07:14
2.5818 ریال4:56:14
2.5817 ریال4:49:14
2.5815 ریال4:42:14
2.5816 ریال4:35:14
2.5816 ریال4:35:13
2.5818 ریال4:28:13
2.5821 ریال4:21:13
2.5817 ریال4:07:15
2.5798 ریال3:56:14
2.5796 ریال3:49:12
2.5793 ریال3:42:14
2.5798 ریال3:35:14
2.5798 ریال3:35:13
2.5795 ریال3:21:14
2.5792 ریال3:14:12
2.5787 ریال3:07:13
2.5785 ریال2:56:14
2.5786 ریال2:49:13
2.5789 ریال2:42:14
2.5798 ریال2:35:14
2.5798 ریال2:35:13
2.5797 ریال2:28:13
2.5799 ریال2:21:14
2.5797 ریال2:14:12
2.5796 ریال2:07:15
2.5792 ریال1:49:14
2.5801 ریال1:42:14
2.5817 ریال1:35:14
2.5817 ریال1:35:13
2.5807 ریال1:28:13
2.5809 ریال1:21:14
2.5765 ریال1:14:13
2.5804 ریال1:07:13
2.5808 ریال1:00:21
2.5808 ریال1:00:18
2.5814 ریال0:56:13
2.5811 ریال0:49:12
2.5812 ریال0:42:15
2.5808 ریال0:35:13
2.5808 ریال0:35:13
2.5813 ریال0:28:12
2.581 ریال0:21:13
2.5813 ریال0:14:12
2.5817 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی