شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / دلار کارائیب شرقی

  • نرخ فعلی:0.4093
  • بالاترین قیمت روز:0.4098
  • پایین ترین قیمت روز:0.4073
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4073
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۵:۳۹
  • نرخ روز گذشته:0.4074
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار کارائیب شرقی در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار کارائیب شرقی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4093 ریال19:35:39
0.4093 ریال19:35:38
0.4095 ریال19:28:33
0.4094 ریال19:21:36
0.4097 ریال19:14:33
0.4098 ریال19:00:51
0.4098 ریال19:00:51
0.4093 ریال18:49:32
0.4095 ریال18:42:36
0.409 ریال18:35:36
0.409 ریال18:35:36
0.4089 ریال18:28:35
0.4088 ریال18:21:33
0.4089 ریال18:07:38
0.4087 ریال18:01:19
0.4087 ریال18:01:17
0.4085 ریال17:49:33
0.4084 ریال17:42:33
0.4083 ریال17:35:35
0.4083 ریال17:35:35
0.4082 ریال17:28:33
0.4083 ریال17:21:33
0.4088 ریال17:07:34
0.4086 ریال17:01:00
0.4086 ریال17:01:00
0.4084 ریال16:56:33
0.4085 ریال16:49:29
0.4084 ریال16:42:31
0.4086 ریال16:35:34
0.4086 ریال16:35:33
0.4084 ریال16:28:31
0.4082 ریال16:21:28
0.4083 ریال16:14:28
0.4084 ریال16:00:55
0.4084 ریال16:00:55
0.4085 ریال15:49:28
0.4088 ریال15:42:28
0.4087 ریال15:35:32
0.4087 ریال15:35:32
0.409 ریال15:28:27
0.4089 ریال15:21:28
0.409 ریال15:07:27
0.4089 ریال15:00:50
0.4089 ریال15:00:49
0.409 ریال14:56:30
0.4092 ریال14:49:27
0.4093 ریال14:35:32
0.4093 ریال14:35:32
0.4094 ریال14:28:28
0.4092 ریال14:21:28
0.4094 ریال14:14:25
0.4093 ریال13:56:26
0.4094 ریال13:49:26
0.4092 ریال13:42:26
0.4091 ریال13:28:28
0.409 ریال13:00:48
0.409 ریال13:00:48
0.4089 ریال12:49:26
0.4092 ریال12:42:24
0.4093 ریال12:28:25
0.409 ریال12:21:26
0.4092 ریال12:14:25
0.4093 ریال12:07:28
0.4096 ریال12:01:01
0.4096 ریال12:01:00
0.4093 ریال11:56:26
0.4092 ریال11:42:26
0.4091 ریال11:35:25
0.4091 ریال11:35:25
0.4092 ریال11:28:24
0.4091 ریال11:21:21
0.4092 ریال11:14:20
0.4089 ریال11:07:20
0.409 ریال11:00:34
0.409 ریال11:00:34
0.4089 ریال10:49:19
0.409 ریال10:42:20
0.4088 ریال10:35:20
0.4088 ریال10:35:20
0.4087 ریال10:28:18
0.4088 ریال10:21:20
0.4089 ریال10:00:36
0.4089 ریال10:00:36
0.409 ریال9:49:18
0.4087 ریال9:14:18
0.4088 ریال9:07:19
0.4087 ریال9:00:33
0.4087 ریال9:00:33
0.4089 ریال8:35:20
0.4089 ریال8:35:19
0.4088 ریال8:28:19
0.4087 ریال8:14:19
0.4086 ریال7:56:20
0.4084 ریال7:49:19
0.4083 ریال7:35:22
0.4083 ریال7:35:21
0.4082 ریال7:14:19
0.4081 ریال6:49:19
0.4082 ریال6:35:22
0.4082 ریال6:35:22
0.4084 ریال6:21:19
0.4083 ریال6:14:18
0.4084 ریال6:00:48
0.4084 ریال6:00:48
0.4085 ریال5:49:20
0.4084 ریال5:35:22
0.4084 ریال5:35:21
0.4085 ریال5:14:20
0.4083 ریال5:00:31
0.4083 ریال5:00:31
0.4081 ریال4:14:19
0.4078 ریال4:00:39
0.4078 ریال4:00:38
0.4076 ریال3:49:18
0.4078 ریال3:35:19
0.4078 ریال3:35:18
0.4077 ریال3:14:18
0.4076 ریال3:00:33
0.4076 ریال3:00:33
0.4075 ریال2:49:17
0.4076 ریال2:35:19
0.4076 ریال2:35:18
0.4077 ریال2:00:42
0.4077 ریال2:00:42
0.4076 ریال1:49:19
0.4075 ریال1:21:19
0.4074 ریال0:49:16
0.4076 ریال0:35:18
0.4076 ریال0:35:18
0.4074 ریال0:21:19
0.4073 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی