شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/SEK Bid

  • نرخ فعلی:1.4139
  • بالاترین قیمت روز:1.4154
  • پایین ترین قیمت روز:1.4103
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4128
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۸:۲۶
  • نرخ روز گذشته:1.4113
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0026

نمودار کندل استیک DKK/SEK Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/SEK Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4139 ریال23:28:26
1.4144 ریال23:00:43
1.4144 ریال23:00:41
1.4143 ریال22:56:27
1.4142 ریال22:49:27
1.4143 ریال22:42:27
1.4144 ریال22:35:30
1.4144 ریال22:35:29
1.4145 ریال22:28:25
1.4139 ریال22:21:24
1.4135 ریال22:14:24
1.4139 ریال22:07:31
1.4143 ریال22:00:44
1.4143 ریال22:00:44
1.4142 ریال21:56:28
1.4141 ریال21:49:27
1.414 ریال21:42:27
1.4136 ریال21:21:24
1.4135 ریال21:14:28
1.4136 ریال21:07:27
1.414 ریال20:56:27
1.4142 ریال20:49:27
1.4141 ریال20:42:28
1.414 ریال20:35:30
1.414 ریال20:35:29
1.4139 ریال20:21:29
1.4142 ریال20:14:27
1.4143 ریال20:07:28
1.4142 ریال20:00:48
1.4142 ریال20:00:46
1.4144 ریال19:56:29
1.4148 ریال19:42:28
1.4147 ریال19:35:33
1.4147 ریال19:35:30
1.4154 ریال19:28:29
1.415 ریال19:21:30
1.4146 ریال19:14:28
1.4145 ریال19:07:29
1.4144 ریال18:56:30
1.4141 ریال18:42:29
1.4146 ریال18:35:30
1.4146 ریال18:35:29
1.4147 ریال18:28:27
1.4142 ریال18:21:28
1.4145 ریال18:14:26
1.4143 ریال18:07:28
1.4145 ریال18:00:51
1.4145 ریال18:00:50
1.4146 ریال17:56:28
1.415 ریال17:49:24
1.4151 ریال17:42:28
1.4149 ریال17:35:31
1.4149 ریال17:35:30
1.415 ریال17:28:26
1.4145 ریال17:21:29
1.4148 ریال17:14:26
1.4145 ریال17:07:28
1.4147 ریال16:56:26
1.4148 ریال16:49:23
1.4141 ریال16:42:26
1.4144 ریال16:35:27
1.4144 ریال16:35:27
1.4138 ریال16:28:24
1.4139 ریال16:21:26
1.4142 ریال16:14:23
1.4141 ریال16:07:24
1.414 ریال16:00:48
1.414 ریال16:00:47
1.4141 ریال15:56:25
1.4138 ریال15:49:25
1.4144 ریال15:42:26
1.4139 ریال15:35:27
1.4139 ریال15:35:25
1.414 ریال15:28:24
1.4143 ریال15:21:25
1.4145 ریال15:14:22
1.4143 ریال15:07:24
1.4141 ریال15:00:36
1.4141 ریال15:00:36
1.4143 ریال14:56:23
1.4142 ریال14:49:23
1.4137 ریال14:42:25
1.4141 ریال14:35:27
1.4141 ریال14:35:27
1.4137 ریال14:28:22
1.4141 ریال14:07:27
1.4142 ریال13:56:23
1.4139 ریال13:49:22
1.4134 ریال13:42:23
1.4125 ریال13:35:24
1.4125 ریال13:35:23
1.4126 ریال13:28:22
1.4135 ریال13:21:23
1.4128 ریال13:14:22
1.4127 ریال13:07:21
1.4129 ریال13:00:34
1.4129 ریال13:00:32
1.413 ریال12:56:22
1.4135 ریال12:49:22
1.4134 ریال12:42:21
1.4129 ریال12:35:23
1.4129 ریال12:35:23
1.413 ریال12:28:21
1.4134 ریال12:21:21
1.4137 ریال12:07:24
1.4134 ریال11:56:21
1.4132 ریال11:49:21
1.4131 ریال11:42:21
1.4128 ریال11:35:21
1.4128 ریال11:35:21
1.413 ریال11:28:17
1.4129 ریال11:14:17
1.4119 ریال11:07:15
1.4127 ریال10:56:19
1.4128 ریال10:42:18
1.4127 ریال10:35:19
1.4127 ریال10:35:19
1.4123 ریال10:28:17
1.4127 ریال10:14:17
1.413 ریال9:49:16
1.4129 ریال9:28:15
1.4128 ریال9:21:17
1.4127 ریال8:56:16
1.4129 ریال8:35:20
1.4129 ریال8:35:17
1.4127 ریال8:28:16
1.4128 ریال8:21:17
1.4127 ریال8:14:16
1.4128 ریال8:07:17
1.4126 ریال7:56:17
1.4125 ریال7:49:16
1.4124 ریال7:36:41
1.4124 ریال7:36:38
1.4129 ریال7:28:16
1.4127 ریال7:21:17
1.4129 ریال7:07:17
1.4125 ریال6:56:16
1.4129 ریال6:49:15
1.4128 ریال6:42:16
1.413 ریال6:35:24
1.413 ریال6:35:24
1.4129 ریال6:14:17
1.4128 ریال6:07:17
1.4129 ریال6:00:35
1.4129 ریال6:00:35
1.413 ریال5:56:17
1.4121 ریال5:49:16
1.4122 ریال5:42:18
1.4128 ریال5:35:17
1.4128 ریال5:35:17
1.4119 ریال5:28:16
1.412 ریال5:21:17
1.4118 ریال5:07:16
1.4123 ریال4:56:15
1.4118 ریال4:42:16
1.4113 ریال4:35:16
1.4113 ریال4:35:15
1.4111 ریال4:28:16
1.4119 ریال4:21:16
1.4111 ریال4:14:14
1.4121 ریال4:07:15
1.4115 ریال4:00:26
1.4115 ریال4:00:26
1.4116 ریال3:56:15
1.4114 ریال3:42:15
1.4121 ریال3:35:16
1.4121 ریال3:35:15
1.4115 ریال3:28:15
1.4116 ریال3:21:15
1.4127 ریال3:14:14
1.4115 ریال3:07:17
1.4127 ریال2:56:16
1.4135 ریال2:49:14
1.4134 ریال2:42:16
1.4125 ریال2:35:15
1.4125 ریال2:35:14
1.4112 ریال2:28:14
1.412 ریال2:21:14
1.4129 ریال2:14:13
1.4103 ریال2:07:14
1.412 ریال1:56:15
1.4131 ریال1:49:13
1.4118 ریال1:42:16
1.4117 ریال1:28:13
1.4125 ریال1:21:14
1.4118 ریال1:14:13
1.4117 ریال0:56:13
1.4124 ریال0:42:13
1.4121 ریال0:28:15
1.4124 ریال0:21:14
1.4125 ریال0:14:13
1.4128 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی