شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:0.2033
  • بالاترین قیمت روز:0.2058
  • پایین ترین قیمت روز:0.2032
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2054
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۸:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.2055
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0022

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2033 ریال21:28:21
0.2034 ریال21:21:22
0.2033 ریال21:07:20
0.2034 ریال21:00:34
0.2034 ریال21:00:34
0.2033 ریال20:49:20
0.2032 ریال20:42:22
0.2033 ریال20:28:20
0.2034 ریال20:21:20
0.2033 ریال20:14:19
0.2034 ریال19:56:21
0.2035 ریال19:49:19
0.2034 ریال19:42:22
0.2037 ریال19:28:20
0.2034 ریال19:21:20
0.2036 ریال19:14:19
0.2035 ریال18:49:19
0.2036 ریال18:42:20
0.2037 ریال18:28:20
0.2033 ریال18:14:18
0.2037 ریال18:07:23
0.2035 ریال18:00:49
0.2035 ریال18:00:49
0.2052 ریال17:56:12
0.2037 ریال17:42:20
0.2038 ریال17:35:22
0.2038 ریال17:35:22
0.2035 ریال17:28:19
0.2052 ریال17:21:18
0.2034 ریال17:14:19
0.2043 ریال17:07:21
0.2044 ریال17:00:44
0.2044 ریال17:00:42
0.2043 ریال16:56:19
0.2045 ریال16:49:17
0.2044 ریال16:28:20
0.2047 ریال16:14:18
0.205 ریال16:07:20
0.2049 ریال16:00:44
0.2049 ریال16:00:44
0.205 ریال15:56:20
0.2049 ریال15:49:19
0.2048 ریال15:42:20
0.2049 ریال15:35:20
0.2049 ریال15:35:19
0.2048 ریال15:28:19
0.2049 ریال15:21:19
0.205 ریال14:56:19
0.2049 ریال14:49:18
0.2051 ریال14:28:19
0.205 ریال14:14:17
0.2048 ریال14:07:20
0.2049 ریال13:35:19
0.2049 ریال13:35:18
0.205 ریال13:28:20
0.2049 ریال13:21:19
0.205 ریال13:14:17
0.2051 ریال13:07:19
0.205 ریال13:00:31
0.205 ریال13:00:31
0.2051 ریال12:56:18
0.205 ریال12:42:17
0.2051 ریال12:28:19
0.2052 ریال12:21:18
0.2053 ریال12:07:23
0.2054 ریال11:56:19
0.2056 ریال11:49:17
0.2058 ریال11:28:19
0.2057 ریال11:21:18
0.2058 ریال11:14:17
0.2057 ریال11:07:18
0.2055 ریال10:56:17
0.2056 ریال10:49:17
0.2055 ریال10:35:19
0.2055 ریال10:35:18
0.2054 ریال10:28:19
0.2053 ریال10:14:17
0.2054 ریال10:00:36
0.2054 ریال10:00:35
0.2053 ریال9:35:19
0.2053 ریال9:35:18
0.2054 ریال9:07:19
0.2053 ریال8:21:17
0.2052 ریال8:00:38
0.2052 ریال8:00:37
0.2053 ریال7:49:17
0.2052 ریال7:21:17
0.2051 ریال7:14:17
0.2052 ریال6:56:18
0.2053 ریال5:56:19
0.2054 ریال5:21:18
0.2055 ریال5:07:17
0.2054 ریال4:56:17
0.2053 ریال4:42:18
0.2054 ریال4:28:17
0.2053 ریال3:49:17
0.2052 ریال3:42:18
0.2053 ریال2:42:17
0.2054 ریال2:35:17
0.2054 ریال2:35:16
0.2053 ریال2:14:17
0.2052 ریال1:49:16
0.2053 ریال1:42:20
0.2052 ریال1:14:18
0.2053 ریال1:00:31
0.2053 ریال1:00:30
0.2052 ریال0:42:19
0.2054 ریال0:14:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی