شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون چک / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:0.3913
  • بالاترین قیمت روز:0.3926
  • پایین ترین قیمت روز:0.3909
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3916
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.3915
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک کرون چک / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون چک / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3913 ریال13:14:15
0.3909 ریال13:00:26
0.3909 ریال13:00:26
0.3915 ریال12:56:16
0.3918 ریال12:49:15
0.3917 ریال12:42:15
0.3914 ریال12:35:16
0.3914 ریال12:35:16
0.3912 ریال12:28:17
0.3914 ریال12:14:16
0.3915 ریال12:07:18
0.3911 ریال12:00:31
0.3911 ریال12:00:31
0.3914 ریال11:56:16
0.3912 ریال11:49:15
0.3918 ریال11:42:17
0.3915 ریال11:21:16
0.3913 ریال11:14:15
0.3912 ریال11:07:16
0.3913 ریال11:00:26
0.3913 ریال11:00:24
0.3912 ریال10:56:15
0.3914 ریال10:49:15
0.3912 ریال10:42:17
0.391 ریال10:35:16
0.391 ریال10:35:15
0.3909 ریال10:28:16
0.3915 ریال10:21:16
0.3917 ریال10:14:15
0.3916 ریال10:00:32
0.3916 ریال10:00:31
0.3913 ریال9:49:14
0.3912 ریال9:42:16
0.3913 ریال9:35:17
0.3913 ریال9:35:16
0.3915 ریال9:28:16
0.3914 ریال9:21:16
0.3915 ریال9:07:17
0.3914 ریال9:01:58
0.3914 ریال9:01:57
0.3915 ریال8:56:18
0.3914 ریال8:49:15
0.3915 ریال8:42:16
0.3914 ریال8:28:16
0.3911 ریال8:21:16
0.3913 ریال8:14:15
0.3912 ریال8:07:17
0.3913 ریال8:00:33
0.3913 ریال8:00:32
0.3914 ریال7:49:15
0.3913 ریال7:42:16
0.3915 ریال7:35:16
0.3915 ریال7:35:16
0.3912 ریال7:28:17
0.3913 ریال7:21:16
0.3914 ریال7:07:16
0.3916 ریال6:56:16
0.3914 ریال6:49:16
0.3918 ریال6:42:21
0.3915 ریال6:35:17
0.3915 ریال6:35:16
0.3913 ریال6:28:18
0.3916 ریال6:14:18
0.3913 ریال6:07:17
0.3916 ریال6:00:33
0.3916 ریال6:00:28
0.3919 ریال5:56:17
0.3916 ریال5:42:17
0.3915 ریال5:35:18
0.3915 ریال5:35:16
0.3916 ریال5:21:16
0.3915 ریال5:14:15
0.3917 ریال5:00:23
0.3917 ریال5:00:21
0.3916 ریال4:56:15
0.3917 ریال4:42:15
0.3915 ریال4:28:15
0.3914 ریال4:21:15
0.3918 ریال4:14:14
0.3917 ریال4:00:27
0.3917 ریال4:00:25
0.3912 ریال3:56:15
0.3915 ریال3:42:16
0.3914 ریال3:28:15
0.3917 ریال3:07:15
0.3918 ریال3:00:28
0.3918 ریال3:00:27
0.392 ریال2:56:16
0.3921 ریال2:49:14
0.3911 ریال2:42:15
0.3921 ریال2:35:16
0.3921 ریال2:35:15
0.392 ریال2:28:17
0.3916 ریال2:14:15
0.3923 ریال2:00:36
0.3923 ریال2:00:36
0.3926 ریال1:42:18
0.3916 ریال1:35:17
0.3916 ریال1:35:16
0.3917 ریال1:28:16
0.3914 ریال1:14:16
0.3915 ریال1:00:27
0.3915 ریال1:00:27
0.3916 ریال0:56:15
0.3914 ریال0:49:14
0.3915 ریال0:42:16
0.3918 ریال0:35:16
0.3918 ریال0:35:16
0.3917 ریال0:28:15
0.3915 ریال0:14:15
0.3916 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی