شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون چک / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:0.3914
  • بالاترین قیمت روز:0.3935
  • پایین ترین قیمت روز:0.3899
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3917
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۹:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.3916
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک کرون چک / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون چک / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3914 ریال22:49:24
0.3913 ریال22:35:26
0.3913 ریال22:35:26
0.3912 ریال22:28:26
0.3913 ریال22:21:23
0.3911 ریال22:14:24
0.3912 ریال21:56:25
0.3914 ریال21:42:25
0.3916 ریال21:35:27
0.3916 ریال21:35:25
0.3912 ریال21:28:25
0.3913 ریال21:21:24
0.3915 ریال21:07:27
0.3912 ریال20:56:27
0.3911 ریال20:49:24
0.3912 ریال20:42:29
0.3913 ریال20:21:24
0.3915 ریال20:14:23
0.3914 ریال20:00:51
0.3914 ریال20:00:50
0.3917 ریال19:56:27
0.3914 ریال19:49:23
0.3916 ریال19:42:28
0.3915 ریال19:35:28
0.3915 ریال19:35:27
0.3911 ریال19:14:23
0.3913 ریال19:00:39
0.3913 ریال19:00:38
0.3911 ریال18:49:23
0.3915 ریال18:35:26
0.3915 ریال18:35:25
0.3917 ریال18:28:25
0.3916 ریال18:21:27
0.3917 ریال18:00:52
0.3917 ریال18:00:51
0.3915 ریال17:49:23
0.3917 ریال17:42:27
0.3918 ریال17:35:28
0.3918 ریال17:35:28
0.3911 ریال17:28:25
0.3917 ریال17:21:24
0.3914 ریال17:14:25
0.3915 ریال17:07:27
0.3917 ریال17:00:41
0.3917 ریال17:00:41
0.3914 ریال16:56:25
0.3915 ریال16:49:21
0.3917 ریال16:42:27
0.392 ریال16:35:28
0.392 ریال16:35:27
0.3921 ریال16:28:24
0.391 ریال16:21:24
0.3904 ریال16:14:25
0.3907 ریال16:07:26
0.3903 ریال16:00:47
0.3903 ریال16:00:41
0.3906 ریال15:56:25
0.3908 ریال15:49:23
0.3911 ریال15:42:24
0.3909 ریال15:35:31
0.3909 ریال15:35:30
0.3908 ریال15:21:24
0.3907 ریال15:14:22
0.3906 ریال15:07:27
0.3903 ریال15:00:42
0.3903 ریال15:00:37
0.3901 ریال14:56:26
0.3903 ریال14:49:23
0.3899 ریال14:42:24
0.3907 ریال14:35:26
0.3908 ریال14:35:26
0.3909 ریال14:28:24
0.3908 ریال14:21:24
0.3912 ریال14:14:22
0.3914 ریال14:07:28
0.3913 ریال14:00:39
0.3913 ریال14:00:38
0.3914 ریال13:56:22
0.3913 ریال13:49:22
0.3915 ریال13:42:23
0.3916 ریال13:35:26
0.3916 ریال13:35:25
0.3918 ریال13:28:25
0.3915 ریال13:21:23
0.3918 ریال13:14:22
0.3917 ریال13:00:36
0.3917 ریال13:00:35
0.3916 ریال12:56:21
0.3917 ریال12:49:21
0.3913 ریال12:42:23
0.3914 ریال12:35:24
0.3914 ریال12:35:23
0.3915 ریال12:28:22
0.3914 ریال12:21:21
0.3912 ریال12:14:21
0.3907 ریال12:07:26
0.3906 ریال12:00:40
0.3906 ریال12:00:38
0.3912 ریال11:49:19
0.3916 ریال11:42:21
0.3923 ریال11:35:22
0.3923 ریال11:35:21
0.3921 ریال11:21:19
0.3922 ریال11:14:16
0.3921 ریال11:07:16
0.3924 ریال11:00:28
0.3924 ریال11:00:27
0.3922 ریال10:56:15
0.3921 ریال10:49:15
0.3922 ریال10:42:16
0.3924 ریال10:35:18
0.3924 ریال10:35:17
0.3925 ریال10:28:15
0.3924 ریال10:21:16
0.3925 ریال9:35:16
0.3925 ریال9:35:15
0.3923 ریال9:28:16
0.3922 ریال9:21:15
0.3925 ریال9:14:15
0.3926 ریال9:07:14
0.3924 ریال9:00:24
0.3924 ریال9:00:23
0.3923 ریال8:56:15
0.3925 ریال8:49:14
0.3923 ریال8:42:16
0.3924 ریال8:35:16
0.3924 ریال8:35:15
0.3926 ریال8:28:16
0.3924 ریال8:21:15
0.3925 ریال8:07:17
0.3924 ریال7:49:15
0.3925 ریال7:42:16
0.3924 ریال7:35:16
0.3924 ریال7:35:15
0.3922 ریال7:28:15
0.3925 ریال7:21:18
0.3924 ریال7:14:15
0.3923 ریال7:00:26
0.3923 ریال7:00:24
0.3925 ریال6:56:15
0.3923 ریال6:42:16
0.3922 ریال6:28:16
0.3923 ریال6:21:15
0.3922 ریال5:57:34
0.3923 ریال5:49:15
0.3924 ریال5:35:15
0.3924 ریال5:35:15
0.3926 ریال5:28:15
0.3935 ریال5:21:16
0.3934 ریال5:14:15
0.3933 ریال5:00:27
0.3933 ریال5:00:27
0.393 ریال4:49:15
0.3928 ریال4:42:16
0.3925 ریال4:35:16
0.3925 ریال4:35:15
0.393 ریال4:28:14
0.3931 ریال4:21:15
0.3925 ریال4:00:29
0.3925 ریال4:00:25
0.3923 ریال3:56:15
0.3922 ریال3:49:15
0.3923 ریال3:42:15
0.392 ریال3:35:17
0.392 ریال3:35:16
0.3922 ریال3:28:15
0.3923 ریال3:14:14
0.3924 ریال3:00:26
0.3924 ریال3:00:25
0.3922 ریال2:56:15
0.3924 ریال2:49:14
0.3922 ریال2:42:17
0.3923 ریال2:35:17
0.3923 ریال2:35:17
0.3924 ریال2:28:15
0.3925 ریال2:21:16
0.3926 ریال2:14:16
0.3927 ریال1:56:16
0.3928 ریال1:49:15
0.3926 ریال1:42:15
0.3921 ریال1:28:15
0.3922 ریال1:21:15
0.392 ریال1:14:15
0.3921 ریال1:07:15
0.392 ریال1:00:22
0.392 ریال1:00:20
0.3921 ریال0:56:15
0.3919 ریال0:49:14
0.392 ریال0:42:16
0.3923 ریال0:35:16
0.3923 ریال0:35:15
0.3916 ریال0:28:15
0.3917 ریال0:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی