شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین / روپیه هند

  • نرخ فعلی:10.6117
  • بالاترین قیمت روز:10.6213
  • پایین ترین قیمت روز:10.5483
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.5768
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۰:۴۴
  • نرخ روز گذشته:10.5782
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0335

نمودار کندل استیک یوان چین / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.6117 ریال14:00:44
10.6117 ریال14:00:44
10.6137 ریال13:56:24
10.6106 ریال13:49:24
10.6131 ریال13:42:24
10.6156 ریال13:35:24
10.6156 ریال13:35:22
10.6142 ریال13:28:25
10.6163 ریال13:21:25
10.6135 ریال13:14:22
10.6069 ریال13:07:23
10.6145 ریال13:00:42
10.6145 ریال13:00:41
10.6176 ریال12:56:24
10.6121 ریال12:49:23
10.6191 ریال12:42:22
10.6213 ریال12:35:24
10.6213 ریال12:35:22
10.6128 ریال12:28:23
10.6159 ریال12:21:23
10.6068 ریال12:14:22
10.6089 ریال12:07:25
10.6066 ریال12:00:44
10.6066 ریال12:00:44
10.6044 ریال11:56:23
10.6057 ریال11:49:21
10.5995 ریال11:42:23
10.5959 ریال11:35:22
10.5959 ریال11:35:21
10.5958 ریال11:28:21
10.5943 ریال11:21:19
10.5958 ریال11:14:17
10.5885 ریال11:07:18
10.5843 ریال11:00:28
10.5843 ریال11:00:28
10.583 ریال10:56:17
10.5886 ریال10:49:16
10.5761 ریال10:35:17
10.5761 ریال10:35:17
10.5798 ریال10:28:16
10.5773 ریال10:21:17
10.5776 ریال10:14:17
10.5828 ریال10:07:18
10.584 ریال10:00:31
10.584 ریال10:00:31
10.5833 ریال9:56:17
10.5819 ریال9:42:17
10.579 ریال9:35:17
10.579 ریال9:35:16
10.5695 ریال9:28:17
10.5662 ریال9:21:19
10.5701 ریال9:14:16
10.5544 ریال9:07:17
10.5563 ریال9:00:29
10.5563 ریال9:00:28
10.5645 ریال8:56:17
10.569 ریال8:49:16
10.5591 ریال8:42:17
10.5587 ریال8:35:17
10.5587 ریال8:35:16
10.5579 ریال8:28:17
10.5536 ریال8:14:17
10.5522 ریال8:00:32
10.5522 ریال8:00:31
10.5513 ریال7:56:18
10.5483 ریال7:49:16
10.558 ریال7:35:19
10.558 ریال7:35:18
10.5593 ریال7:21:18
10.5591 ریال7:14:17
10.5609 ریال7:00:26
10.5609 ریال7:00:26
10.5625 ریال6:49:16
10.5698 ریال6:35:19
10.5698 ریال6:35:18
10.5658 ریال6:21:16
10.5715 ریال6:14:16
10.5658 ریال5:35:19
10.5658 ریال5:35:18
10.5686 ریال4:49:16
10.5768 ریال0:35:15
10.5768 ریال0:35:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی