شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / فورینت مجارستان تقاضا

  • نرخ فعلی:326.239
  • بالاترین قیمت روز:327.942
  • پایین ترین قیمت روز:325.936
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.89
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.45%
  • نرخ بازگشایی بازار:327.171
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۱:۱۹
  • نرخ روز گذشته:326.941
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.702

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / فورینت مجارستان تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / فورینت مجارستان تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
326.239 ریال14:21:19
326.166 ریال14:14:18
326.155 ریال14:07:22
326.059 ریال13:56:18
325.937 ریال13:49:18
325.936 ریال13:42:20
326.129 ریال13:35:21
326.129 ریال13:35:20
326.365 ریال13:28:20
326.534 ریال13:21:20
326.548 ریال13:14:18
326.529 ریال13:07:21
326.427 ریال13:00:28
326.427 ریال13:00:27
326.566 ریال12:56:20
326.824 ریال12:49:18
326.751 ریال12:42:20
326.911 ریال12:35:21
326.911 ریال12:35:21
326.931 ریال12:28:20
326.94 ریال12:21:19
326.875 ریال12:14:17
326.623 ریال12:07:23
327.155 ریال11:56:19
327.311 ریال11:49:18
326.81 ریال11:42:20
326.934 ریال11:35:20
326.934 ریال11:35:19
327.165 ریال11:28:19
327.142 ریال11:21:18
327.047 ریال11:14:18
326.92 ریال11:07:20
327.388 ریال11:00:34
327.388 ریال11:00:33
326.897 ریال10:56:18
326.829 ریال10:49:17
326.728 ریال10:42:18
326.701 ریال10:35:18
326.701 ریال10:35:17
326.668 ریال10:28:18
326.696 ریال10:21:18
326.909 ریال10:14:16
327.025 ریال10:07:18
327.111 ریال10:00:33
327.111 ریال10:00:31
326.76 ریال9:56:18
326.818 ریال9:49:16
326.966 ریال9:42:17
327.172 ریال9:35:18
327.172 ریال9:35:18
327.176 ریال9:28:17
327.085 ریال9:21:17
327.231 ریال9:14:17
327.273 ریال9:07:19
327.171 ریال8:56:38
327.236 ریال8:49:19
327.223 ریال8:42:17
327.433 ریال8:35:21
327.433 ریال8:35:21
327.316 ریال8:28:20
327.362 ریال8:21:18
327.358 ریال8:14:17
327.42 ریال8:07:19
327.407 ریال8:00:38
327.407 ریال8:00:37
327.43 ریال7:56:19
327.41 ریال7:49:18
327.365 ریال7:42:18
327.313 ریال7:35:20
327.313 ریال7:35:20
327.345 ریال7:28:20
327.342 ریال7:21:19
327.407 ریال7:14:17
327.396 ریال7:07:19
327.552 ریال6:56:19
327.446 ریال6:49:16
327.5 ریال6:42:21
327.565 ریال6:35:22
327.565 ریال6:35:21
327.555 ریال6:28:21
327.742 ریال6:21:20
327.705 ریال6:14:18
327.799 ریال6:07:19
327.697 ریال6:00:50
327.697 ریال6:00:46
327.599 ریال5:56:19
327.738 ریال5:49:17
327.6 ریال5:42:19
327.516 ریال5:35:19
327.516 ریال5:35:19
327.545 ریال5:28:19
327.535 ریال5:21:18
327.491 ریال5:14:18
327.46 ریال5:07:18
327.481 ریال4:56:18
327.515 ریال4:49:16
327.601 ریال4:42:18
327.528 ریال4:35:18
327.528 ریال4:35:17
327.648 ریال4:28:17
327.687 ریال4:21:17
327.791 ریال4:14:16
327.653 ریال4:07:17
327.721 ریال4:00:34
327.721 ریال4:00:33
327.71 ریال3:56:16
327.942 ریال3:49:17
327.718 ریال3:42:16
327.795 ریال3:35:17
327.795 ریال3:35:16
327.776 ریال3:28:17
327.61 ریال3:21:16
327.599 ریال3:14:15
327.666 ریال3:07:19
327.657 ریال3:00:26
327.657 ریال3:00:25
327.594 ریال2:56:16
327.479 ریال2:49:15
327.695 ریال2:42:19
326.8 ریال2:35:18
326.8 ریال2:35:18
326.766 ریال2:28:18
326.732 ریال2:21:17
326.785 ریال2:14:15
326.717 ریال2:07:17
326.577 ریال1:49:15
326.862 ریال1:42:18
327.42 ریال1:35:18
327.42 ریال1:35:17
327.392 ریال1:28:15
327.5 ریال1:21:17
327.362 ریال1:14:16
327.456 ریال1:07:17
327.412 ریال1:00:28
327.412 ریال1:00:27
327.391 ریال0:56:17
327.29 ریال0:49:15
327.222 ریال0:42:17
327.287 ریال0:35:18
327.287 ریال0:35:18
327.188 ریال0:28:17
327.199 ریال0:21:17
327.29 ریال0:14:16
327.171 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی