شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوئیس / درهم امارات

  • نرخ فعلی:3.8187
  • بالاترین قیمت روز:3.8219
  • پایین ترین قیمت روز:3.8151
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.8187
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۵:۲۳
  • نرخ روز گذشته:3.8171
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0016

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس / درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس / درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.8187 ریال12:35:23
3.8187 ریال12:35:22
3.8203 ریال12:28:21
3.8207 ریال12:21:20
3.8199 ریال12:07:25
3.8191 ریال12:00:36
3.8191 ریال12:00:33
3.8195 ریال11:56:20
3.8203 ریال11:49:18
3.8211 ریال11:42:21
3.8207 ریال11:35:21
3.8207 ریال11:35:20
3.8187 ریال11:28:19
3.8191 ریال11:21:18
3.8171 ریال11:14:15
3.8183 ریال11:07:15
3.8177 ریال11:00:26
3.8177 ریال11:00:26
3.8191 ریال10:56:14
3.8203 ریال10:49:14
3.8198 ریال10:42:15
3.8187 ریال10:35:17
3.8187 ریال10:35:17
3.8199 ریال10:28:14
3.8179 ریال10:21:15
3.8183 ریال10:14:14
3.8199 ریال10:07:16
3.8191 ریال10:00:27
3.8191 ریال10:00:25
3.8183 ریال9:56:15
3.8203 ریال9:49:14
3.8199 ریال9:42:15
3.8187 ریال9:35:15
3.8187 ریال9:35:15
3.8199 ریال9:28:16
3.8207 ریال9:21:14
3.8211 ریال9:14:14
3.8199 ریال9:07:14
3.8203 ریال9:00:23
3.8203 ریال9:00:21
3.8195 ریال8:56:15
3.8207 ریال8:49:13
3.8211 ریال8:42:15
3.8215 ریال8:35:15
3.8215 ریال8:35:14
3.8211 ریال8:28:15
3.8215 ریال8:21:15
3.8211 ریال8:14:14
3.8207 ریال8:07:16
3.8199 ریال7:56:15
3.8203 ریال7:49:14
3.8171 ریال7:42:16
3.8203 ریال7:35:15
3.8203 ریال7:35:14
3.8175 ریال7:28:15
3.8199 ریال7:21:17
3.8183 ریال7:14:14
3.8179 ریال7:07:14
3.8187 ریال7:00:24
3.8187 ریال7:00:21
3.8183 ریال6:49:13
3.8175 ریال6:28:15
3.8151 ریال6:21:15
3.8167 ریال6:14:35
3.8179 ریال6:00:31
3.8179 ریال6:00:31
3.8175 ریال5:57:29
3.8187 ریال5:49:14
3.8179 ریال5:42:15
3.8167 ریال5:21:15
3.8175 ریال5:14:14
3.8191 ریال4:35:15
3.8191 ریال4:35:14
3.8203 ریال4:28:14
3.8195 ریال4:21:15
3.8199 ریال4:14:14
3.8191 ریال4:07:16
3.8187 ریال4:00:26
3.8187 ریال4:00:21
3.8191 ریال3:56:15
3.8195 ریال3:49:14
3.8203 ریال3:42:14
3.8195 ریال3:35:17
3.8195 ریال3:35:16
3.8199 ریال3:21:14
3.8203 ریال3:14:14
3.8207 ریال3:07:14
3.8199 ریال3:00:25
3.8199 ریال3:00:24
3.8211 ریال2:42:17
3.8203 ریال2:35:17
3.8203 ریال2:35:16
3.8199 ریال2:28:14
3.8183 ریال2:21:15
3.8199 ریال2:07:16
3.8187 ریال1:56:15
3.8199 ریال1:49:15
3.8203 ریال1:35:14
3.8203 ریال1:35:14
3.8219 ریال1:28:15
3.8215 ریال1:21:15
3.8195 ریال1:00:20
3.8195 ریال1:00:18
3.8187 ریال0:49:13
3.8191 ریال0:42:15
3.8203 ریال0:35:15
3.8203 ریال0:35:14
3.8191 ریال0:28:14
3.8175 ریال0:21:16
3.8171 ریال0:14:13
3.8187 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی