شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CBOE S&P 500 VIX

  • نرخ فعلی:44.925
  • بالاترین قیمت روز:45.4
  • پایین ترین قیمت روز:44.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.73%
  • نرخ بازگشایی بازار:45.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۰:۰۸
  • نرخ روز گذشته:45.85
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.925

نمودار کندل استیک CBOE S&P 500 VIX در روز جاری

نمودار کندل استیک CBOE S&P 500 VIX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
44.925 ریال1:40:08
45 ریال1:37:07
44.925 ریال1:34:07
45 ریال1:32:07
44.925 ریال1:31:07
45 ریال1:30:09
44.925 ریال1:29:07
45 ریال1:27:07
44.95 ریال1:26:07
44.925 ریال1:24:12
44.93 ریال1:23:07
44.79 ریال1:22:07
44.93 ریال1:16:07
44.79 ریال1:15:07
44.93 ریال1:14:07
44.5 ریال1:12:06
44.93 ریال1:11:08
44.42 ریال1:10:07
44.5 ریال1:09:08
44.93 ریال1:07:07
44.42 ریال1:06:06
44.93 ریال1:04:07
44.3 ریال1:03:06
44.93 ریال1:02:07
44.5 ریال1:01:08
44.8 ریال1:00:11
44.3 ریال0:58:06
44.5 ریال0:56:07
44.8 ریال0:54:07
44.3 ریال0:52:07
44.8 ریال0:51:08
44.3 ریال0:50:09
44.6 ریال0:48:07
44.8 ریال0:46:08
44.3 ریال0:45:07
44.6 ریال0:44:07
44.8 ریال0:42:07
44.6 ریال0:40:08
45.3 ریال0:37:07
45.25 ریال0:36:08
44.6 ریال0:34:07
45.2 ریال0:32:08
45.25 ریال0:31:08
45.3 ریال0:30:08
45.25 ریال0:29:07
45.3 ریال0:28:08
45.25 ریال0:27:07
45.3 ریال0:25:07
45.25 ریال0:24:07
45.29 ریال0:23:07
45.2 ریال0:22:07
45.3 ریال0:21:08
45.4 ریال0:19:07
45.29 ریال0:18:08
45.4 ریال0:14:07
45.29 ریال0:13:07
45.4 ریال0:12:07
45.29 ریال0:09:07
45.4 ریال0:06:07
45.29 ریال0:05:08
45.4 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی