شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CAD/MYR Ask

  • نرخ فعلی:3.1186
  • بالاترین قیمت روز:3.1197
  • پایین ترین قیمت روز:3.1126
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.1131
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۶:۴۴
  • نرخ روز گذشته:3.1135
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0051

نمودار کندل استیک CAD/MYR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CAD/MYR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.1186 ریال16:56:44
3.1185 ریال16:42:44
3.1188 ریال16:21:51
3.1197 ریال15:56:44
3.1178 ریال15:42:39
3.1162 ریال15:21:46
3.1181 ریال14:42:46
3.1179 ریال14:21:39
3.1172 ریال13:56:52
3.1171 ریال13:21:57
3.1163 ریال12:56:42
3.1156 ریال12:43:00
3.1178 ریال12:21:53
3.1186 ریال11:56:47
3.1178 ریال11:42:47
3.119 ریال10:56:37
3.1185 ریال10:42:40
3.1174 ریال9:56:35
3.1176 ریال9:42:33
3.1183 ریال8:56:24
3.1175 ریال8:42:27
3.118 ریال8:21:27
3.1175 ریال7:56:22
3.1187 ریال7:42:22
3.118 ریال7:22:17
3.1182 ریال6:56:25
3.1179 ریال6:42:27
3.1161 ریال6:21:28
3.1167 ریال5:56:24
3.1172 ریال5:42:27
3.1165 ریال5:21:28
3.1155 ریال4:56:23
3.1139 ریال4:42:22
3.1136 ریال4:21:22
3.1141 ریال3:56:21
3.1128 ریال3:42:21
3.1131 ریال3:21:23
3.1128 ریال2:56:23
3.1131 ریال2:42:20
3.1135 ریال2:21:25
3.1133 ریال1:42:18
3.1138 ریال1:21:23
3.1126 ریال0:56:19
3.1138 ریال0:42:19
3.1131 ریال0:21:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات