iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BND/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.7176
  • بالاترین قیمت روز:0.7195
  • پایین ترین قیمت روز:0.7176
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7195
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۰۱:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.7176
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک BND/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BND/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7176 ریال7:01:11
0.7195 ریال7:00:40
0.7195 ریال7:00:29
0.7176 ریال6:57:05
0.7195 ریال6:56:21
0.7176 ریال6:50:07
0.7176 ریال6:50:06
0.7195 ریال6:49:17
0.7176 ریال6:43:06
0.7195 ریال6:42:18
0.7176 ریال6:36:07
0.7195 ریال6:35:27
0.7195 ریال6:35:20
0.7176 ریال6:29:05
0.7195 ریال6:28:17
0.7176 ریال6:22:05
0.7195 ریال6:21:22
0.7176 ریال6:15:06
0.7176 ریال6:15:04
0.7195 ریال6:14:19
0.7176 ریال6:08:05
0.7195 ریال6:07:18
0.7176 ریال6:01:10
0.7195 ریال6:00:37
0.7195 ریال6:00:37
0.7176 ریال5:57:06
0.7195 ریال5:56:21
0.7176 ریال5:50:04
0.7195 ریال5:49:17
0.7176 ریال5:43:05
0.7195 ریال5:42:17
0.7176 ریال5:36:07
0.7195 ریال5:35:28
0.7195 ریال5:35:19
0.7176 ریال5:29:05
0.7195 ریال5:28:17
0.7176 ریال5:22:05
0.7195 ریال5:21:21
0.7176 ریال5:15:06
0.7176 ریال5:15:05
0.7195 ریال5:14:17
0.7176 ریال5:08:05
0.7195 ریال5:07:14
0.7176 ریال5:01:08
0.7195 ریال5:00:33
0.7195 ریال5:00:20
0.7176 ریال4:57:05
0.7195 ریال4:56:16
0.7176 ریال4:50:06
0.7176 ریال4:50:05
0.7195 ریال4:49:14
0.7176 ریال4:43:05
0.7195 ریال4:42:15
0.7176 ریال4:36:05
0.7195 ریال4:35:17
0.7195 ریال4:35:16
0.7176 ریال4:29:04
0.7195 ریال4:28:15
0.7176 ریال4:22:04
0.7195 ریال4:21:18
0.7176 ریال4:15:05
0.7176 ریال4:15:04
0.7195 ریال4:14:15
0.7176 ریال4:08:05
0.7195 ریال4:07:15
0.7176 ریال4:01:10
0.7195 ریال4:00:31
0.7195 ریال4:00:29
0.7176 ریال3:57:06
0.7195 ریال3:56:18
0.7176 ریال3:50:05
0.7195 ریال3:49:14
0.7176 ریال3:43:05
0.7195 ریال3:42:16
0.7176 ریال3:36:06
0.7195 ریال3:35:20
0.7195 ریال3:35:19
0.7176 ریال3:29:05
0.7195 ریال3:28:17
0.7176 ریال3:22:05
0.7195 ریال3:21:20
0.7176 ریال3:15:05
0.7176 ریال3:15:04
0.7195 ریال3:14:15
0.7176 ریال3:08:04
0.7195 ریال3:07:15
0.7176 ریال3:01:10
0.7195 ریال3:00:33
0.7195 ریال3:00:22
0.7176 ریال2:57:06
0.7195 ریال2:56:17
0.7176 ریال2:50:07
0.7176 ریال2:50:06
0.7195 ریال2:49:15
0.7176 ریال2:43:05
0.7195 ریال2:42:14
0.7176 ریال2:36:05
0.7195 ریال2:35:18
0.7195 ریال2:35:17
0.7176 ریال2:29:05
0.7195 ریال2:28:15
0.7176 ریال2:22:04
0.7195 ریال2:21:17
0.7176 ریال2:15:06
0.7176 ریال2:15:05
0.7195 ریال2:14:16
0.7176 ریال2:08:05
0.7195 ریال2:07:17
0.7176 ریال2:01:09
0.7195 ریال2:00:32
0.7195 ریال2:00:31
0.7176 ریال1:57:04
0.7195 ریال1:56:16
0.7176 ریال1:50:06
0.7176 ریال1:50:05
0.7195 ریال1:49:18
0.7176 ریال1:43:05
0.7195 ریال1:42:17
0.7176 ریال1:36:05
0.7195 ریال1:35:23
0.7195 ریال1:35:21
0.7176 ریال1:29:04
0.7195 ریال1:28:15
0.7176 ریال1:22:05
0.7195 ریال1:21:19
0.7176 ریال1:15:06
0.7176 ریال1:15:05
0.7195 ریال1:14:15
0.7176 ریال1:08:05
0.7195 ریال1:07:16
0.7176 ریال1:01:09
0.7195 ریال1:00:32
0.7195 ریال1:00:32
0.7176 ریال0:57:04
0.7195 ریال0:56:16
0.7176 ریال0:50:07
0.7176 ریال0:50:05
0.7195 ریال0:49:16
0.7176 ریال0:43:05
0.7195 ریال0:42:17
0.7176 ریال0:36:06
0.7195 ریال0:35:18
0.7195 ریال0:35:17
0.7176 ریال0:29:05
0.7195 ریال0:28:16
0.7176 ریال0:22:05
0.7195 ریال0:21:21
0.7176 ریال0:15:06
0.7176 ریال0:15:05
0.7195 ریال0:14:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات