شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/INR Ask

  • نرخ فعلی:48.755
  • بالاترین قیمت روز:48.755
  • پایین ترین قیمت روز:48.637
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:48.73
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۳۶
  • نرخ روز گذشته:48.723
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.032

نمودار کندل استیک AUD/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
48.755 ریال13:56:36
48.75 ریال13:42:46
48.714 ریال13:21:36
48.71 ریال12:56:35
48.699 ریال12:42:34
48.719 ریال12:21:41
48.686 ریال11:56:41
48.721 ریال11:42:39
48.703 ریال11:21:36
48.697 ریال10:56:35
48.699 ریال10:42:39
48.711 ریال10:21:36
48.718 ریال9:56:42
48.715 ریال9:43:00
48.73 ریال9:21:50
48.704 ریال8:56:29
48.699 ریال8:42:28
48.689 ریال8:21:32
48.726 ریال7:56:27
48.707 ریال7:42:28
48.716 ریال7:21:27
48.708 ریال6:56:30
48.68 ریال5:56:32
48.651 ریال5:42:29
48.637 ریال5:21:28
48.658 ریال4:56:28
48.673 ریال4:42:25
48.701 ریال4:21:25
48.722 ریال3:56:24
48.751 ریال3:42:25
48.744 ریال3:21:26
48.751 ریال2:56:23
48.715 ریال2:42:23
48.73 ریال2:21:22
48.737 ریال1:56:22
48.73 ریال1:21:21
48.723 ریال0:56:23
48.716 ریال0:42:25
48.73 ریال0:21:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات