شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / دلار فیجی

  • نرخ فعلی:1.5409
  • بالاترین قیمت روز:1.5491
  • پایین ترین قیمت روز:1.5127
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5363
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۷:۱۹
  • نرخ روز گذشته:1.5361
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0048

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار فیجی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار فیجی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5409 ریال21:07:19
1.5416 ریال21:00:34
1.5416 ریال21:00:33
1.542 ریال20:56:21
1.544 ریال20:49:19
1.5435 ریال20:42:22
1.5433 ریال20:35:21
1.5433 ریال20:35:21
1.544 ریال20:28:20
1.5433 ریال20:21:20
1.5431 ریال20:14:18
1.5444 ریال20:07:21
1.5433 ریال20:00:41
1.5433 ریال20:00:40
1.5422 ریال19:56:20
1.5429 ریال19:49:19
1.5435 ریال19:42:22
1.5438 ریال19:35:21
1.5438 ریال19:35:20
1.5431 ریال19:28:20
1.5422 ریال19:21:19
1.542 ریال19:14:19
1.5411 ریال19:07:22
1.5396 ریال19:00:34
1.5396 ریال19:00:33
1.5393 ریال18:56:20
1.5398 ریال18:49:19
1.5393 ریال18:42:20
1.5405 ریال18:28:19
1.5442 ریال18:14:18
1.5451 ریال18:07:22
1.544 ریال18:00:45
1.544 ریال18:00:45
1.5127 ریال17:56:11
1.5455 ریال17:49:17
1.5418 ریال17:42:19
1.5413 ریال17:35:21
1.5413 ریال17:35:21
1.5418 ریال17:21:18
1.542 ریال17:14:18
1.544 ریال17:07:20
1.5438 ریال17:00:41
1.5438 ریال17:00:40
1.5435 ریال16:49:17
1.5433 ریال16:35:20
1.5433 ریال16:35:20
1.5429 ریال16:28:19
1.5427 ریال16:21:18
1.5422 ریال16:14:18
1.542 ریال16:07:20
1.5416 ریال16:00:41
1.5416 ریال16:00:41
1.5407 ریال15:56:19
1.5418 ریال15:49:18
1.5427 ریال15:42:20
1.542 ریال15:28:18
1.5409 ریال15:14:17
1.5413 ریال15:07:19
1.5398 ریال15:00:33
1.5398 ریال15:00:33
1.5413 ریال14:56:19
1.5411 ریال14:49:17
1.5424 ریال14:35:19
1.5424 ریال14:35:18
1.5427 ریال14:21:18
1.5429 ریال14:14:17
1.5422 ریال14:07:20
1.5433 ریال14:00:44
1.5433 ریال14:00:42
1.5435 ریال13:56:20
1.5433 ریال13:49:16
1.5418 ریال13:42:19
1.5409 ریال13:35:18
1.5409 ریال13:35:18
1.5416 ریال13:28:19
1.5455 ریال13:14:17
1.5451 ریال13:07:19
1.546 ریال13:00:30
1.546 ریال13:00:30
1.5466 ریال12:56:18
1.5482 ریال12:49:17
1.5484 ریال12:42:17
1.5477 ریال12:35:18
1.5477 ریال12:35:17
1.5475 ریال12:28:19
1.5491 ریال12:21:18
1.5489 ریال12:14:17
1.5475 ریال12:07:22
1.548 ریال12:00:39
1.548 ریال12:00:39
1.5473 ریال11:49:17
1.5462 ریال11:42:18
1.5449 ریال11:28:18
1.5451 ریال11:21:18
1.5469 ریال11:14:17
1.5464 ریال11:07:18
1.5458 ریال10:49:16
1.5471 ریال10:42:20
1.5464 ریال10:35:18
1.5464 ریال10:35:17
1.5447 ریال10:28:18
1.5413 ریال10:21:17
1.5416 ریال10:14:16
1.5418 ریال10:07:18
1.5413 ریال10:00:34
1.5413 ریال10:00:34
1.5422 ریال9:56:17
1.5418 ریال9:42:18
1.5427 ریال9:35:18
1.5427 ریال9:35:17
1.5418 ریال9:28:17
1.5413 ریال9:21:17
1.5409 ریال9:14:16
1.538 ریال9:02:11
1.538 ریال9:02:11
1.5369 ریال8:56:19
1.5365 ریال8:49:17
1.5371 ریال8:42:18
1.536 ریال8:14:17
1.5363 ریال8:07:19
1.536 ریال7:56:18
1.5356 ریال7:28:18
1.536 ریال7:14:16
1.5367 ریال7:07:18
1.5358 ریال6:56:18
1.5347 ریال6:49:17
1.5345 ریال6:42:23
1.5349 ریال6:35:19
1.5349 ریال6:35:18
1.5347 ریال6:28:19
1.5345 ریال6:07:19
1.5329 ریال6:00:40
1.5329 ریال6:00:37
1.5327 ریال5:56:19
1.534 ریال5:49:17
1.5343 ریال5:42:19
1.534 ریال5:35:20
1.534 ریال5:35:19
1.5343 ریال5:28:18
1.5338 ریال5:14:17
1.5334 ریال5:07:17
1.5332 ریال5:00:26
1.5332 ریال5:00:25
1.5347 ریال4:56:17
1.5343 ریال4:49:16
1.534 ریال4:42:18
1.5347 ریال4:28:17
1.5356 ریال4:21:16
1.5358 ریال4:14:16
1.5365 ریال3:56:17
1.536 ریال3:49:16
1.5358 ریال3:42:18
1.5351 ریال3:35:17
1.5351 ریال3:35:17
1.5354 ریال3:28:17
1.5376 ریال3:21:16
1.5369 ریال3:14:17
1.5365 ریال3:07:16
1.536 ریال3:00:34
1.536 ریال3:00:34
1.5356 ریال2:56:17
1.5351 ریال2:49:16
1.5345 ریال2:35:17
1.5345 ریال2:35:16
1.5343 ریال2:28:18
1.5338 ریال2:21:16
1.534 ریال2:14:17
1.5138 ریال2:07:18
1.5141 ریال1:56:17
1.513 ریال1:49:16
1.5138 ریال1:35:19
1.5138 ریال1:35:17
1.5143 ریال1:28:18
1.539 ریال1:21:17
1.5388 ریال1:14:17
1.5377 ریال1:07:17
1.5374 ریال1:00:30
1.5374 ریال1:00:30
1.5372 ریال0:49:15
1.537 ریال0:42:19
1.5359 ریال0:35:18
1.5359 ریال0:35:17
1.5366 ریال0:28:16
1.5363 ریال0:21:18
1.5366 ریال0:14:17
1.5363 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی