شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.2629
  • بالاترین قیمت روز:0.2641
  • پایین ترین قیمت روز:0.2603
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.262
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۶:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.2619
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دینار بحرین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دینار بحرین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2629 ریال22:56:27
0.2626 ریال22:49:27
0.2625 ریال22:42:28
0.2624 ریال22:28:29
0.2622 ریال22:21:26
0.2621 ریال21:56:28
0.2623 ریال21:49:27
0.262 ریال21:35:30
0.262 ریال21:35:28
0.2621 ریال21:28:28
0.2622 ریال21:21:26
0.2624 ریال21:14:26
0.2626 ریال21:07:30
0.2627 ریال21:00:42
0.2627 ریال21:00:41
0.2626 ریال20:56:30
0.2627 ریال20:49:26
0.2625 ریال20:35:33
0.2625 ریال20:35:33
0.2623 ریال20:28:28
0.2624 ریال20:21:27
0.2625 ریال20:14:26
0.2617 ریال20:07:32
0.2626 ریال20:01:00
0.2626 ریال20:01:00
0.263 ریال19:56:30
0.2641 ریال19:49:26
0.2638 ریال19:42:31
0.2632 ریال19:35:31
0.2632 ریال19:35:30
0.263 ریال19:28:29
0.2625 ریال19:14:26
0.2621 ریال19:00:47
0.2621 ریال19:00:47
0.2619 ریال18:56:28
0.2615 ریال18:35:29
0.2615 ریال18:35:28
0.2613 ریال18:28:28
0.2615 ریال18:21:29
0.2617 ریال18:14:27
0.2615 ریال18:07:35
0.2616 ریال17:49:26
0.2613 ریال17:42:31
0.2611 ریال17:35:32
0.2611 ریال17:35:32
0.2609 ریال17:28:28
0.261 ریال17:14:28
0.2613 ریال17:07:30
0.2612 ریال17:00:51
0.2612 ریال17:00:50
0.2613 ریال16:56:28
0.2615 ریال16:42:30
0.2618 ریال16:35:31
0.2618 ریال16:35:30
0.2614 ریال16:28:27
0.261 ریال16:07:29
0.2609 ریال16:00:57
0.2609 ریال16:00:54
0.261 ریال15:56:27
0.2608 ریال15:49:26
0.2607 ریال15:42:27
0.2605 ریال15:28:26
0.2608 ریال15:14:24
0.2607 ریال15:00:46
0.2607 ریال15:00:43
0.2608 ریال14:56:28
0.2606 ریال14:49:26
0.2605 ریال14:42:27
0.2603 ریال14:00:44
0.2603 ریال14:00:44
0.2606 ریال13:56:25
0.2607 ریال13:42:26
0.2608 ریال13:28:28
0.2607 ریال13:21:26
0.2606 ریال13:14:24
0.2605 ریال13:07:27
0.2607 ریال13:00:43
0.2607 ریال13:00:43
0.2606 ریال12:42:26
0.2605 ریال12:21:23
0.2604 ریال12:14:24
0.2603 ریال12:00:52
0.2603 ریال12:00:49
0.2604 ریال11:56:24
0.2603 ریال11:49:21
0.2606 ریال11:42:24
0.2603 ریال11:35:25
0.2603 ریال11:35:25
0.2605 ریال11:28:23
0.2608 ریال11:14:18
0.2607 ریال11:07:19
0.2603 ریال11:00:33
0.2603 ریال11:00:33
0.261 ریال10:56:18
0.2613 ریال10:49:18
0.2611 ریال10:28:17
0.2612 ریال10:14:17
0.2614 ریال10:07:19
0.2613 ریال9:56:18
0.2611 ریال9:49:17
0.261 ریال9:42:18
0.2608 ریال9:28:19
0.261 ریال9:21:17
0.2609 ریال9:14:17
0.2607 ریال9:00:31
0.2607 ریال9:00:31
0.2606 ریال8:56:18
0.2609 ریال8:49:16
0.2603 ریال8:42:18
0.2607 ریال8:35:18
0.2607 ریال8:35:18
0.2606 ریال8:28:18
0.2607 ریال8:21:18
0.2608 ریال8:14:17
0.2607 ریال7:56:18
0.2609 ریال7:49:17
0.2607 ریال7:28:17
0.2606 ریال7:07:18
0.2608 ریال7:00:29
0.2608 ریال7:00:28
0.2609 ریال6:49:16
0.2608 ریال6:42:19
0.2609 ریال6:35:21
0.2609 ریال6:35:20
0.2608 ریال6:28:19
0.2607 ریال6:21:17
0.2609 ریال6:14:48
0.261 ریال6:09:03
0.2611 ریال6:00:43
0.2611 ریال6:00:43
0.2612 ریال5:57:57
0.2611 ریال5:49:17
0.261 ریال5:42:18
0.2607 ریال5:35:18
0.2607 ریال5:35:17
0.2605 ریال5:28:18
0.2609 ریال5:21:18
0.2611 ریال5:14:17
0.2612 ریال5:00:34
0.2612 ریال5:00:34
0.2613 ریال4:49:17
0.2616 ریال4:42:18
0.2619 ریال4:28:16
0.262 ریال4:21:17
0.2619 ریال4:14:17
0.2617 ریال4:07:19
0.2616 ریال4:00:42
0.2616 ریال4:00:38
0.2617 ریال3:49:17
0.2618 ریال3:42:17
0.2616 ریال3:21:16
0.2615 ریال3:14:16
0.2614 ریال2:56:17
0.2615 ریال2:49:16
0.2617 ریال2:42:20
0.2616 ریال2:21:17
0.2615 ریال2:14:18
0.2617 ریال1:28:17
0.2615 ریال1:14:17
0.2617 ریال0:56:17
0.2612 ریال0:49:16
0.2619 ریال0:35:19
0.2619 ریال0:35:18
0.2621 ریال0:28:17
0.262 ریال0:21:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی