شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات / لئو رومانی

  • نرخ فعلی:1.2026
  • بالاترین قیمت روز:1.2109
  • پایین ترین قیمت روز:1.2021
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2102
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۱:۴۸
  • نرخ روز گذشته:1.21
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0074

نمودار کندل استیک درهم امارات / لئو رومانی در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم امارات / لئو رومانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2026 ریال17:01:48
1.2026 ریال17:01:48
1.2029 ریال16:56:57
1.2023 ریال16:49:56
1.2021 ریال16:43:00
1.2031 ریال16:36:01
1.2031 ریال16:35:59
1.204 ریال16:21:59
1.2044 ریال16:08:09
1.2045 ریال15:42:57
1.2046 ریال15:28:58
1.2044 ریال15:21:59
1.2043 ریال15:14:50
1.204 ریال15:08:01
1.2038 ریال15:01:31
1.2038 ریال15:01:30
1.2036 ریال14:43:01
1.2035 ریال14:35:58
1.2035 ریال14:35:58
1.2031 ریال14:28:50
1.203 ریال14:21:56
1.2023 ریال14:14:50
1.203 ریال14:07:59
1.2022 ریال13:56:53
1.2026 ریال13:49:49
1.2032 ریال13:42:53
1.2036 ریال13:35:56
1.2036 ریال13:35:54
1.2047 ریال13:28:46
1.2043 ریال13:21:51
1.2041 ریال13:14:45
1.2052 ریال13:07:49
1.2054 ریال13:01:26
1.2054 ریال13:01:26
1.205 ریال12:56:47
1.2053 ریال12:49:48
1.2052 ریال12:42:46
1.2053 ریال12:28:50
1.2056 ریال12:21:47
1.2055 ریال12:14:48
1.2057 ریال12:07:50
1.2056 ریال12:02:25
1.2056 ریال12:02:23
1.2053 ریال11:56:48
1.2074 ریال11:49:39
1.2068 ریال11:35:48
1.2068 ریال11:35:48
1.2066 ریال11:28:24
1.2065 ریال11:21:24
1.2064 ریال11:14:19
1.2068 ریال11:07:24
1.2064 ریال10:56:21
1.2067 ریال10:49:19
1.2068 ریال10:42:21
1.2077 ریال10:35:21
1.2077 ریال10:35:21
1.2079 ریال10:28:20
1.2077 ریال10:21:19
1.2078 ریال10:14:18
1.2077 ریال10:07:19
1.208 ریال9:49:17
1.2077 ریال9:42:19
1.2078 ریال9:35:17
1.2078 ریال9:35:17
1.2079 ریال9:28:20
1.2077 ریال9:21:19
1.2076 ریال9:07:18
1.2081 ریال8:56:16
1.2078 ریال8:43:10
1.2079 ریال8:35:17
1.2079 ریال8:35:17
1.208 ریال8:28:15
1.2079 ریال8:21:17
1.208 ریال8:14:16
1.2084 ریال8:07:16
1.2088 ریال8:00:36
1.2088 ریال8:00:35
1.2085 ریال7:56:16
1.2083 ریال7:42:18
1.2087 ریال7:35:17
1.2087 ریال7:35:16
1.2084 ریال7:28:17
1.2089 ریال7:21:18
1.209 ریال7:14:17
1.2086 ریال7:07:18
1.2088 ریال6:56:17
1.2085 ریال6:49:16
1.2084 ریال6:35:18
1.2084 ریال6:35:17
1.2085 ریال6:28:17
1.2088 ریال6:21:18
1.2087 ریال6:14:16
1.2089 ریال6:07:17
1.2087 ریال6:00:42
1.2087 ریال6:00:40
1.2088 ریال5:56:17
1.2085 ریال5:49:16
1.2088 ریال5:42:18
1.2089 ریال5:28:16
1.2093 ریال5:21:17
1.2096 ریال5:14:16
1.21 ریال5:07:17
1.2098 ریال4:56:16
1.2099 ریال4:49:16
1.2098 ریال4:42:16
1.21 ریال4:35:16
1.21 ریال4:35:15
1.2099 ریال4:28:15
1.2101 ریال4:21:16
1.2102 ریال3:49:14
1.2104 ریال3:42:15
1.2105 ریال3:21:16
1.2107 ریال3:14:14
1.2109 ریال3:07:15
1.2107 ریال2:49:15
1.2108 ریال2:42:16
1.2107 ریال2:07:17
1.2104 ریال1:56:15
1.2103 ریال1:42:16
1.2102 ریال1:35:16
1.2102 ریال1:35:16
1.2104 ریال1:28:15
1.2103 ریال1:14:14
1.2104 ریال1:07:15
1.2103 ریال0:56:15
1.2101 ریال0:42:17
1.2102 ریال0:28:14
1.2101 ریال0:14:14
1.2102 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی