کالایاب
شاخص یاب

ای او اس / EOS

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EOS/BTC exx 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۴۹
EOS/ETH exx 0.0191 0.0192 0.0166 0.0195 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/BCH okex 0.0081 - 0.0079 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC okex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/QTUM exx 0.387 - 0.387 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bibox 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/BTC bit-z 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/BTC huobi 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۲۱
EOS/BTC liqui 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC tidex 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۵۶
EOS/BTC yobit 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۵:۲۱
EOS/CNY chbtc 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/ETH bibox 0.0218 - 0.0208 0.0219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۵۲
EOS/ETH huobi 0.0191 0.0192 0.019 0.0195 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/ETH lbank 0.0192 - 0.0187 0.0192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۲۴
EOS/ETH liqui 0.0204 - 0.0201 0.0207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD bibox 6.2504 - 5.3217 6.3153 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD huobi 6.18 - 5.36 6.3155 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD liqui 6.223 - 5.4076 6.223 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD yobit 6.4409 - 5.7383 6.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/ANS kucoin 0.079 - 0.079 0.0872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bigone 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bigone 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/BTC hitbtc 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۵۶
EOS/BTC kraken 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۲۱
EOS/BTC kucoin 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/BTC zb-com 0.0007 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۴۸
EOS/ETH hitbtc 0.0191 0.0192 0.019 0.0194 0.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
EOS/ETH kraken 0.0192 0.0193 0.0191 0.0194 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۲۰
EOS/ETH kucoin 0.0192 0.0191 0.019 0.0195 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
EOS/USD bigone 6.19 - 5.5 6.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD hitbtc 6.3749 - 5.4952 6.4896 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD zb-com 6.096 - 5.381 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC binance 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/BTC gate-io 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۲۱
EOS/ETH binance 0.0191 0.0192 0.019 0.0195 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۷
EOS/ETH gate-io 0.0191 0.0192 0.019 0.0195 0.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۷
EOS/USD gate-io 6.2211 - 5.375 6.288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/WAVES tidex 1.975 - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bitfinex 0.0007 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۴۸
EOS/BTC coinrail 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۴
EOS/BTC livecoin 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۵۶
EOS/ETH bitfinex 0.0218 - 0.0209 0.0219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۴۸
EOS/ETH livecoin 0.0171 - 0.0171 0.0171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۴
EOS/KRW coinrail 2545 - 2545 2545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۱۶
EOS/USD bitfinex 6.137 - 5.3409 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD livecoin 6.5 - 5.3317 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/AUD synthetic 6.1234 6.1151 5.9837 6.238 0.10 1.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/BITCNY bigone 88.01 - 80 92.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/BITCNY bigone 75.87 - 72.8 77.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC cobinhood 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
EOS/CAD synthetic 5.6252 5.6175 5.5042 5.7375 0.08 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/CNY synthetic 34.194 - 33.263 37.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۵۲
EOS/ETH cobinhood 0.0213 - 0.0213 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۱:۵۲
EOS/EUR synthetic 3.8479 3.842 3.772 3.9296 0.05 1.31% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/HKD synthetic 17.823 - 17.823 18.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۲۴
EOS/ILS synthetic 15.2557 15.2363 14.9222 15.5558 0.23 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/INR synthetic 162.24 - 162.24 171.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۸
EOS/MXN synthetic 81.985 81.881 80.206 83.61 1.25 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/MYR synthetic 17.731 17.704 17.337 18.079 0.28 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/PLN synthetic 16.3295 16.3112 15.9744 16.651 0.25 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/RUB synthetic 271.48 271.07 265.64 276.95 4.08 1.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/SAR synthetic 16.1539 16.1297 15.8075 16.4814 0.24 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/SEK synthetic 40.446 40.393 39.545 41.247 0.64 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/TRY synthetic 29.103 - 28.963 29.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۳۶
EOS/USD cobinhood 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
EOS/VND synthetic 100098 99948 100005 99958 1482.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/ZAR synthetic 60.1 60.033 58.732 61.199 0.98 1.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/ETH etherdelta 0.0019 - 0.0019 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۷:۰۵
EOS Index investing-com 3.8373 3.847 3.7758 3.9277 0.02 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
EOS AUD Index investing-com 6.1234 6.1151 5.9837 6.238 0.10 1.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS BTC Index investing-com 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS CAD Index investing-com 5.6252 5.6175 5.5042 5.7375 0.08 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS CNY Index investing-com 29.63 29.586 29.006 30.241 0.43 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS HKD Index investing-com 33.832 33.757 33.103 34.431 0.53 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS ILS Index investing-com 15.2557 15.2363 14.9222 15.5558 0.23 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS INR Index investing-com 336.98 338.4 333.37 344.04 0.48 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
EOS KRW Index investing-com 5118.4 5121.4 5040.4 5238 51.60 1.02% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS MXN Index investing-com 81.985 81.881 80.206 83.61 1.25 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS MYR Index investing-com 17.731 17.704 17.337 18.079 0.28 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS PLN Index investing-com 16.3295 16.3112 15.9744 16.651 0.25 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS RUB Index investing-com 271.48 271.07 265.64 276.95 4.08 1.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS SAR Index investing-com 16.1539 16.1297 15.8075 16.4814 0.24 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS SEK Index investing-com 40.446 40.393 39.545 41.247 0.64 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS TRY Index investing-com 25.284 24.413 23.683 25.38 1.19 4.92% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS VND Index investing-com 100098 99948 100005 99958 1482.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS ZAR Index investing-com 60.1 60.033 58.732 61.199 0.98 1.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Investing.com EOS Index investing-com 4.3123 4.3063 4.2231 4.3929 0.07 1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ای او اس / EOS 2.335 - 2.3045 2.4145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
EOS/BTC cbx 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/BTC exx 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۲۴
EOS/ETH cbx 0.0191 0.0192 0.019 0.0194 0.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
EOS/USD cbx 4.3137 4.3068 4.2206 4.39 0.07 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/BCH okex 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۱۶
EOS/BTC exmo 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۲۱
EOS/BTC idax 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/BTC idcm 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/ETH abcc 0.0194 0.0189 0.0188 0.0197 0.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
EOS/ETH idax 0.0191 0.0192 0.019 0.0195 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/ETH okex 0.0191 0.0192 0.019 0.0195 0.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/HKD idcm 17.823 - 17.823 17.868 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
EOS/HKD idcm 33.832 33.757 33.103 34.431 0.53 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD abcc 2.9 - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
EOS/USD exmo 4.3165 4.3302 4.2397 4.4211 0.04 0.83% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD idcm 4.313 4.307 4.23 4.4 0.06 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD okex 4.314 4.305 4.223 4.395 0.06 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/BTC bibox 0.2923 - 0.2923 0.2923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۰۱
EOS/CNY chbtc 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
EOS/ETH bibox 0.0191 0.0192 0.019 0.0195 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
EOS/KRW upbit 2545 - 2545 2550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
EOS/KRW upbit 5115 5110 5035 5235 50.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
EOS/USD bibox 4.3104 4.3061 4.219 4.392 0.07 1.58% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD bit-z 4.3117 4.3061 4.2237 4.3905 0.07 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD huobi 4.3121 4.3076 4.2202 4.3907 0.07 1.59% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD liqui 9.8185 - 9.6672 10.3938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD yobit 3.6032 3.5825 3.5 3.6032 0.08 2.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۳
EOS/BCH coinex 0.0203 - 0.0203 0.0206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۴۴
EOS/BCH coinex 0.0135 0.0136 0.0133 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۱
EOS/BTC chaoex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۲۵
EOS/BTC fatbtc 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۷
EOS/BTC zb-com 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/CNY fatbtc 49.92 - 49.75 52.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
EOS/ETH chaoex 0.0191 0.0192 0.019 0.0195 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۷
EOS/ETH fatbtc 0.025 - 0.0233 0.0251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
EOS/INR bitbns 178.27 - 177.33 178.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
EOS/INR bitbns 336.98 338.4 333.37 344.04 0.48 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
EOS/INR zebpay 348.05 - 346.2 385.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۲۸
EOS/LA latoken 20 - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
EOS/TRY paribu 25.29 24.4 23.71 25.39 1.15 4.76% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD bigone 12.816 - 11.75 12.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD bigone 4.3137 4.3068 4.2206 4.39 0.07 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD chaoex 4.3109 4.3069 4.2187 4.3941 0.07 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD fatbtc 7.129 - 7.103 7.217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
EOS/USD hitbtc 4.3137 4.3056 4.2253 4.3988 0.06 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD kraken 4.324 4.317 4.2244 4.3956 0.06 1.33% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۷
EOS/USD zb-com 4.3133 4.3057 4.2214 4.3888 0.07 1.58% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/BNB binance 0.1369 0.1373 0.1367 0.1445 0.01 3.87% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/BTC bitmart 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/BTC coinall 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/BTC coinegg 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۵۳
EOS/BTC coinmex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۲۵
EOS/ETH bitmart 0.0191 0.0192 0.019 0.0194 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
EOS/ETH coinmex 0.0191 0.0192 0.019 0.0195 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/KRW bithumb 5120 5125 5040 5240 55.00 1.09% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/KRW coinone 5120 5110 5050 5230 30.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
EOS/TRY koineks 25 24.89 23.2 25 1.70 7.30% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
EOS/USD binance 4.3115 4.307 4.2222 4.3893 0.07 1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD bitmart 4.3116 4.3062 4.221 4.3894 0.07 1.59% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD coinegg 4.31 4.303 4.211 4.387 0.06 1.29% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD coinmex 4.3107 4.3064 4.2222 4.391 0.07 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD gate-io 4.3101 4.3015 4.2214 4.3977 0.06 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/BRL coinbene 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۴۴
EOS/BTC bitfinex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۲۱
EOS/BTC bitforex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۳:۱۷
EOS/BTC coinbene 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/ETH bitfinex 0.0191 0.0192 0.019 0.0194 0.00 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۷
EOS/ETH bitforex 0.0191 0.0192 0.019 0.0195 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۷
EOS/KRW coinrail 2880 - 2880 2880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۳۷
EOS/USD bitfinex 4.3093 4.3011 4.213 4.3867 0.07 1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD bitforex 4.3102 4.3041 4.2202 4.3925 0.06 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD coinbene 4.3117 4.3077 4.2237 4.3905 0.07 1.59% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD dragonex 4.3174 4.3115 4.2301 4.3856 0.07 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD livecoin 4.024 - 4.024 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۸:۱۲
EOS/BTC cointiger 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۶
EOS/CNY synthetic 29.63 29.586 29.006 30.241 0.43 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/ETH cointiger 0.0191 0.0192 0.019 0.0195 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۷
EOS/HKD synthetic 33.662 33.608 32.975 34.308 0.49 1.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/INR synthetic 297.46 297.07 290.76 302.61 4.94 1.69% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/TRY synthetic 24.43 24.398 23.84 24.863 0.43 1.80% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/USD cobinhood 3.0001 - 3.0001 3.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۲
EOS/USD cointiger 4.3103 4.3066 4.2259 4.3908 0.07 1.58% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
EOS/THB bxthailand 77.5 - 77.5 77.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۴۸
EOS/THB bxthailand 131.11 131.1 131.1 136 0.12 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۵
EOS/USD coinbase-pro 4.315 4.307 4.226 4.393 0.06 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹