شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PHP 0.85 0.85 - 0.85 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۵۴
ARS/PKR 2.6 2.61 2.62 2.61 2.62 0.02 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۵۴
ARS/PLN 0.0651 0.0651 0.065 0.0649 0.0652 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
ARS/PYG 108.17 108.35 108.34 108.17 108.67 0.34 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
ARS/QAR 0.061 0.061 - 0.0609 0.061 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
ARS/RON 0.0724 0.0725 - 0.0723 0.0726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۱۵
ARS/RUB 1.0746 1.0746 - 1.0704 1.0764 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
ARS/SAR 0.0628 0.0628 0.0627 0.0627 0.0629 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
ARS/SEK 0.1626 0.1627 0.1626 0.1623 0.1631 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
ARS/SGD 0.0228 0.0228 0.0229 0.0228 0.0229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۵۴
ARS/THB 0.5082 0.5084 0.5083 0.5072 0.5094 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
ARS/TRY 0.0967 0.0967 0.0968 0.0965 0.097 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
ARS/TWD 0.5099 0.5105 0.5104 0.509 0.5112 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
ARS/UYU 0.6276 0.6285 0.6284 0.6272 0.6289 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
ARS/VEF 447.4809 448.6025 448.5837 447.7025 449.3551 16.82 3.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
ARS/XAF 9.98 9.98 9.97 9.96 9.98 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
ARS/XCD 0.0452 0.0456 - 0.0454 0.0456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۱۵
ARS/XOF 9.9 10.02 - 10 9.98 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
ARS/ZAR 0.25 0.2501 0.2499 0.248 0.2503 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/AED 2.5129 2.5134 - 2.5103 2.5184 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/ARS 40.8433 40.8561 - 40.805 41.0195 0.06 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/BBD 1.3671 1.3958 - 1.3943 1.3986 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/BGN - 1.2136 - 1.2136 1.2136 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
AUD/BHD 0.2579 0.258 - 0.2577 0.2585 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/BRL 2.8485 2.8494 - 2.8386 2.861 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/BYN 1.4033 1.4072 - 1.4021 1.4084 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/CLP 533.57 534.46 - 519.15 545.89 13.94 2.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/CNH - 4.798 - 4.798 4.798 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
AUD/CNY 4.7939 4.797 - 4.7901 4.8056 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/CZK 15.87 15.8771 - 15.819 15.879 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/DKK 4.6432 4.6445 4.6458 4.6326 4.6474 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۵۴
AUD/EGP 11.0035 11.072 - 11.0527 11.1051 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/EUR 0.6214 0.6216 0.6218 0.62 0.6219 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۵۴
AUD/FJD 1.494 1.4977 - 1.4977 1.5275 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/GBP 0.5321 0.5322 - 0.5319 0.5339 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/HKD 5.3551 5.3568 - 5.3482 5.3671 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/HRK 4.6259 4.6293 - 4.6116 4.6337 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/HUF 207.95 208.094 - 207.224 208.094 0.65 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/IDR 9611.61 9621.26 9622.66 9608.6 9642.21 19.54 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
AUD/INR 49.086 49.105 49.112 48.939 49.141 0.05 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵