شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CHF/JMD 136.46 139.62 - 139.59 140.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/JOD 0.7183 0.7234 - 0.7223 0.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KES 101.55 103.59 - 103.42 104.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KRW 1134.9 1187.65 - 1187.65 1187.65 2.98 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/LBP 1495.12 1565.33 - 1540.43 1565.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LFX - 2.0581 - 2.0581 2.0581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
CHF/LKR 159.36 165.5 - 163.03 165.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LTL 2.9195 2.9195 - 2.9192 2.9376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CHF/LVL - 0.5671 - 0.5671 0.5671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
CHF/MAD 9.3584 9.8849 - 9.6101 9.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MXN 19.2228 19.319 - 19.319 19.319 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CHF/MYR 4.1607 4.2186 - 4.2186 4.2186 0.02 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/NAD 14.621 14.7734 - 14.7509 14.7779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NOK 8.531 9.2545 - 9.2545 9.2545 0.10 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CHF/NPR 111.51 114.5 - 114.48 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NZD 1.5148 1.5935 - 1.5935 1.5935 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CHF/OMR 0.3899 0.3926 - 0.3919 0.3926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CHF/PAB 0.9895 1.0334 - 1.0332 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PHP 54.18 54.26 - 54.18 54.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PKR 122.45 156.768 - 156.768 156.768 0.29 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CHF/PLN 3.766 3.8949 - 3.8949 3.8949 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۶
CHF/QAR 3.6985 3.7006 - 3.6949 3.7017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/RON 4.0703 4.3156 - 4.3156 4.3156 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۶
CHF/RSD - 106.78 - 106.78 106.78 0.18 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۶
CHF/RUB 68.35 64.437 - 64.437 64.437 0.09 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۶
CHF/SAR 3.8064 3.8152 - 3.8057 3.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/SEK 9.2332 9.818 - 9.818 9.818 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/SGD 1.3871 1.3786 - 1.3786 1.3786 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/SZL - 14.9553 - 14.9553 14.9553 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/THB 33.145 30.57 - 30.57 30.57 0.13 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/TRY 6.1626 5.9455 - 5.9455 5.9455 0.04 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/TWD 30.163 30.845 - 30.845 30.845 0.17 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/UZS - 7901.9 - 7901.9 7901.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/VEF 80818.3107 81020.8629 - 80906.1489 81053.6981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CHF/XAF 575.79 575.79 - 575.73 578.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/XCD 2.731 2.7603 - 2.7564 2.7615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/ZAR 14.6239 14.9919 - 14.9919 14.9919 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
CLP/ARS 0.0452 0.0813 - 0.0813 0.0813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۶
CLP/AUD - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۰۶