کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRL/XOF Bid 139.93 - 139.92 142.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/ZAR Bid 3.5533 - 3.5495 3.5723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BSD/GBP Bid 0.7738 - 0.7738 0.7738 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BWP/ZAR Bid 1.3538 - 1.3493 1.3547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BYN/EUR Bid 0.4238 - 0.4219 0.4239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BYN/RUB Bid 32.9917 - 32.8405 32.9971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BYN/USD Bid 0.4858 0.4855 0.4841 0.4865 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۵۹
CAD/AED Bid 2.8168 - 2.8151 2.8176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/ARS Bid 22.996 - 22.99 23.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/AUD Bid 1.0418 - 1.0404 1.0424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BBD Bid 1.4949 - 1.4948 1.5025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BHD Bid 0.2872 - 0.2871 0.2874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BRL Bid 3.1039 - 3.082 3.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BYN Bid 1.5565 - 1.5563 1.5645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CLP Bid 508.86 - 501.07 509.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CNY Bid 5.2448 - 5.2415 5.2466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/COP Bid 2283.15 - 2282.63 2289.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CZK Bid 17.03 - 17.03 17.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/DKK Bid 4.942 - 4.9401 4.9442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EGP Bid 13.6832 - 13.6721 13.6905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EUR Bid 0.6623 - 0.6622 0.6627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/GBP Bid 0.5942 - 0.5937 0.5945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/HKD Bid 6.0186 - 6.0167 6.0216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/HUF Bid 214.25 - 214 214.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/IDR Bid 10975.3 - 10975.3 11180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/ILS Bid 2.7927 - 2.7925 2.7927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CAD/INR Bid 53.524 - 53.498 53.537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/ISK Bid 82.03 - 82.02 82.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/JMD Bid 103 - 102.98 103.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/JOD Bid 0.5422 - 0.542 0.5423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KES Bid 76.65 - 76.06 76.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KRW Bid 856.77 - 854.61 856.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KWD Bid 0.2322 - 0.232 0.2323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LBP Bid 1128.54 - 1128.54 1158.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LKR Bid 120.29 - 120.29 123.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LTL Bid 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CAD/MAD Bid 7.0638 - 7.0599 7.2513 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MXN Bid 14.5081 - 14.4633 14.5336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MYR Bid 3.1405 - 3.1388 3.1414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NAD Bid 11.0361 - 11.0294 11.0395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷