شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/RUB TOM Bid 63.823 - 63.755 63.9636 0.07 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
پوند / دلار 1.2927 - 1.2874 1.2954 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
یورو / دلار 1.1152 - 1.1149 1.1162 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
دلار / یورو 0.8963 - 0.8956 0.8967 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
یورو / پوند 0.897 - 0.8964 0.897 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
اتریوم / دلار 690.53 - 682.55 695.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
سول پرو / دلار 0.2994 - 0.2994 0.2994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
پوند / ین ژاپن 142.13 - 142.01 142.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
دلار / سدی غنا 5.44 - 5.355 5.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۱۳
دلار / سول پرو 3.335 - 3.335 3.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / ین ژاپن 108.47 - 108.3 108.53 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
دلار / ین ژاپن 108.68 - 108.68 108.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
سدی غنا / دلار 0.1818 - 0.1818 0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۱۳
ین ژاپن / دلار 0.0092 - 0.0092 0.0093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۴۷
یورو / ین ژاپن 127.51 - 127.36 127.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
بیت کوین / دلار 8200.3 - 8143.4 8262.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
بیت کوین / یورو 6997.6 - 6952.7 7033.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
پزو شیلی / دلار 0.0014 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۲
پوند مصر / دلار 0.0616 - 0.0614 0.0616 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
دلار / پزو شیلی 710.19 - 710.19 710.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / پزو کوبا 1 - 0.9712 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۲
دلار / پوند مصر 16.16 - 16.16 16.2 0.07 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
دلار / ریال قطر 3.64 3.6415 3.64 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
دلار / ریال یمن 249.18 - 249.18 249.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / کرونا چک 22.989 - 22.947 22.989 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
دلار / یوان چین 7.0744 - 7.0657 7.0749 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
دلار / یوان چین 7.07 - 7.0624 7.0715 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
یوان چین / دلار 0.1413 0.1414 0.1413 0.1415 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۲۷
دلار / کرون نروژ 9.1602 - 9.1464 9.1726 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
کرون نروژ / دلار 0.1091 0.1092 0.109 0.1093 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۲۹
پزو مکزیک / دلار 0.0523 0.0522 0.0522 0.0523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۳:۲۹
دلار / دلار بلیز 1.9982 - 1.9982 1.9982 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱:۲۱
دلار / دلار فیجی 2.1445 2.182 2.1445 2.182 0.04 2.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲:۵۷
دلار / روپیه هند 70.929 - 70.929 71.07 0.15 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
دلار / ریال عمان 0.385 0.384 0.384 0.385 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۹:۴۳
دلار / کرون سوئد 9.6601 - 9.6453 9.6686 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
دلار / کیپ لائوس 8783.57 - 8783.57 8783.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / لک آلبانی 110.4 110.35 110.35 110.8 0.15 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۲۱
دلار فیجی / دلار 0.4493 0.4481 0.4481 0.4573 0.01 1.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲:۵۳
روپیه هند / دلار 0.0141 - 0.014 0.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳