شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VEF/NOK Bid 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/NPR Bid 0.95 - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/NZD Bid 0.0127 - 0.0127 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۳:۵۱
VEF/OMR Bid 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۲۱
VEF/PAB Bid 0.0085 - 0.0085 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/PEN Bid 0.0286 - 0.0286 0.0286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/PHP Bid 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
VEF/PKR Bid 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/PLN Bid 0.0323 - 0.0323 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
VEF/PYG Bid 0.23 - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/QAR Bid 0.0317 - 0.0317 0.0317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/RON Bid 0.0345 - 0.0345 0.0345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۲۱
VEF/RUB Bid 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/SAR Bid 0.0327 - 0.0327 0.0327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/SEK Bid 0.076 - 0.076 0.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۲۱
VEF/SGD Bid 0.0118 - 0.0118 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/THB Bid 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/TRY Bid 0.0399 - 0.0399 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/TWD Bid 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/UYU Bid 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/XAF Bid 0.23 - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
VEF/XCD Bid 0.0234 - 0.0234 0.0234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/XOF Bid 0.23 - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
VEF/ZAR Bid 0.1175 - 0.1175 0.1175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۲۱
VND/XAF Bid 0.0245 - 0.0245 0.0245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
XBR/USD Bid 59.15 59.13 59.07 59.27 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۴۹
ZAR/AED Bid 0.255 - 0.2549 0.2555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/ARS Bid 2.0823 - 2.0813 2.0869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/AUD Bid 0.0943 - 0.0943 0.0945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/BBD Bid 0.1354 - 0.1353 0.1364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BHD Bid 0.026 - 0.026 0.0261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BRL Bid 0.281 - 0.2798 0.2815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BWP Bid 0.7381 - 0.7377 0.7406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CAD Bid 0.0906 - 0.0905 0.0908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CHF Bid 0.0684 - 0.0683 0.0686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CLP Bid 46.08 - 45.37 46.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CNY Bid 0.475 - 0.4746 0.4763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CZK Bid 1.5422 - 1.5415 1.5475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/DKK Bid 0.447 - 0.4468 0.4489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/EGP Bid 1.2388 - 1.2383 1.2432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷