کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/CLP Bid 488.4 - 480.73 488.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CNY Bid 5.0339 - 5.0306 5.0394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CZK Bid 16.35 - 16.344 16.3758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/DKK Bid 4.7409 - 4.7401 4.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EGP Bid 13.1306 - 13.1235 13.1501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EUR Bid 0.6357 - 0.6356 0.6365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/FJD Bid 1.5365 - 1.5365 1.5471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/GBP Bid 0.5703 - 0.5699 0.5709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/HKD Bid 5.7773 - 5.7723 5.7823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/HRK Bid 4.7159 - 4.7145 4.7221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/HUF Bid 205.635 - 205.474 205.801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/IDR Bid 10533.9 - 10529.3 10738.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/ILS Bid 2.6947 - 2.6947 2.6947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
AUD/INR Bid 51.372 - 51.32 51.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/ISK Bid 78.73 - 78.72 78.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JMD Bid 98.86 - 98.78 99.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JOD Bid 0.5204 - 0.52 0.5209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KES Bid 73.57 - 72.97 73.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KRW Bid 822.33 - 820.09 822.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LBP Bid 1083.02 - 1082.58 1112.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LKR Bid 115.43 - 115.39 118.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LTL Bid 2.2028 - 2.2028 2.2124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AUD/MAD Bid 6.7789 - 6.7749 6.9636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/MXN Bid 13.9207 - 13.8991 13.9573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/MYR Bid 3.0139 - 3.0111 3.0165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NAD Bid 10.591 - 10.5853 10.6011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NOK Bid 6.1804 - 6.1739 6.1901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NPR Bid 80.78 - 80.75 81.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/OMR Bid 0.2824 - 0.2823 0.2827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/PAB Bid 0.7168 - 0.7166 0.7207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/PHP Bid 39.24 - 39.17 39.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/PKR Bid 89.997 - 89.997 90.772 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
AUD/PLN Bid 2.7283 - 2.7251 2.7309 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/QAR Bid 2.6791 - 2.6777 2.6817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RON Bid 2.9484 - 2.9475 2.9526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RUB Bid 49.51 - 49.48 49.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SAR Bid 2.7573 - 2.7553 2.7622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK Bid 6.6902 - 6.6842 6.6988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SGD Bid 1.0049 - 1.0039 1.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/THB Bid 24.01 - 23.998 24.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷