کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PLN Bid 1.0087 - 1.0079 1.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/QAR Bid 0.991 - 0.9909 0.991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
AED/RON Bid 1.0906 - 1.0899 1.0914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/RUB Bid 18.3137 - 18.3109 18.3198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/SAR Bid 1.0199 - 1.0197 1.0211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/SEK Bid 2.4746 - 2.4728 2.4762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/SGD Bid 0.3714 - 0.3712 0.3716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/THB Bid 8.8857 - 8.8671 8.8903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/TRY Bid 1.6518 - 1.6405 1.6518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/TWD Bid 8.3391 - 8.3385 8.3447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/VEF Bid 21725.8137 - 21724.6308 21726.2277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AED/XAF Bid 154.28 - 154.28 155.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/XCD Bid 0.7318 - 0.7318 0.7318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/XOF Bid 154.28 - 154.28 156.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/ZAR Bid 3.9179 - 3.9123 3.9208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/AED Bid 0.1225 - 0.1224 0.1225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
ARS/AUD Bid 0.0453 - 0.0452 0.0456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
ARS/BBD Bid 0.065 - 0.065 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
ARS/BHD Bid 0.0125 - 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۲۴
ARS/BOB Bid 0.2236 - 0.2236 0.2247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ARS/BRL Bid 0.135 - 0.1341 0.1351 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/CAD Bid 0.0435 - 0.0434 0.0436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
ARS/CHF Bid 0.0328 - 0.0328 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
ARS/CLP Bid 22.13 - 21.79 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/CNY Bid 0.2283 - 0.2283 0.2284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۷
ARS/COP Bid 99.28 - 99.28 99.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۷
ARS/CZK Bid 0.7405 - 0.7404 0.7411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/DKK Bid 0.2147 - 0.2147 0.2149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/EGP Bid 0.5949 - 0.5947 0.5953 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/EUR Bid 0.0288 - 0.0288 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ARS/GBP Bid 0.0258 - 0.0258 0.0259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۷
ARS/HKD Bid 0.2618 - 0.2617 0.2618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/HUF Bid 9.32 - 9.31 9.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/IDR Bid 484.94 - 484.78 486.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/ILS Bid 0.1552 - 0.1552 0.1552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ARS/INR Bid 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۲
ARS/ISK Bid 3.57 - 3.57 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ARS/JMD Bid 4.48 - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ARS/JOD Bid 0.0236 - 0.0236 0.0236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ARS/JPY Bid 3.6728 - 3.6701 3.6827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷