شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ARS Bid 16.1899 - 16.1899 16.1899 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۱۵
AED/AUD Bid 0.4011 0.4012 0.4011 0.4012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
AED/BBD Bid 0.544 - 0.5423 0.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۱۵
AED/BHD Bid 0.1026 - 0.1026 0.1027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۵۴
AED/BRL Bid 1.142 1.1395 1.1391 1.142 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AED/CAD Bid 0.3606 - 0.3606 0.3606 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
AED/CHF Bid 0.2691 0.2692 0.2691 0.2692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AED/CLP Bid 218.37 - 215.15 219.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
AED/CNY Bid 1.911 - 1.9095 1.9118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۷:۵۴
AED/CZK Bid 6.3224 6.3226 6.3221 6.3226 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AED/DKK Bid 1.8457 1.8461 1.8457 1.8461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AED/EGP Bid 4.3777 - 4.3695 4.3859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۱۵
AED/EUR Bid 0.247 - 0.2469 0.2477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
AED/GBP Bid 0.2113 0.2114 0.2113 0.2114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AED/HKD Bid 2.1309 - 2.1309 2.1309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
AED/HUF Bid 82.53 82.51 82.51 82.53 0.04 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AED/IDR Bid 3833.22 - 3832.41 3838.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۵۴
AED/ILS Bid 0.9726 - 0.9723 0.9726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
AED/INR Bid 19.59 - 19.57 19.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۱۵
AED/ISK Bid 33.54 33.53 33.53 33.54 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
AED/JMD Bid 37.95 38 37.95 38 0.16 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
AED/JOD Bid 0.1928 - 0.1927 0.1928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۱۵
AED/JPY Bid 29.5141 29.5168 29.5141 29.5168 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AED/KES Bid 27.76 - 27.74 27.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
AED/KRW Bid 318.09 318.34 318.09 318.39 0.40 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AED/KWD Bid 0.0826 - 0.0826 0.0827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۱۵
AED/LBP Bid 408.65 - 408.65 408.65 1.23 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۱۵
AED/LKR Bid 49.09 - 49 49.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
AED/LTL Bid 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD Bid 2.6337 2.6339 2.6337 2.6339 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AED/MXN Bid 5.2601 5.2624 5.2601 5.2624 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AED/MYR Bid 1.1315 - 1.1301 1.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۵۴
AED/NAD Bid 4.0301 4.0309 4.0301 4.0341 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AED/NOK Bid 2.4957 2.4953 2.4953 2.4961 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AED/NPR Bid 31.35 - 31.31 31.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۵۴
AED/NZD Bid 0.4274 0.4273 0.4273 0.4274 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AED/OMR Bid 0.1048 - 0.1045 0.1048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
AED/PAB Bid 0.2722 - 0.2722 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۵۴
AED/PHP Bid 13.81 - 13.79 13.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۵۴
AED/PKR Bid 42.46 42.11 42.11 42.46 0.23 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳