خبر

گزارش قیمت بازارهای کالایی / دوشنبه 7 آذر 1401

گزارش قیمت بازارهای کالایی / دوشنبه 7 آذر 1401

امروز دوشنبه 7 آذر 1401 در بورس های کالایی جهان، برنج با 1.34 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 17.89 دلار داد و ستد گردید و گندم نیز با نرخ 778.9 دلار در تابلوها به ثبت رسید. در ادامه می توانید قیمت انواع فرآورده های کشاورزی و زراعی را در بازارهای جهان مشاهده نمایید.

 🌾 #قیمت_گندم ( انگلیس)
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 260 پوند

بیشترین : 260 پوند

کمترین : 260 پوند

تغییر روزانه : 5 پوند

 🌾 #قیمت_جو
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 387.75 دلار

بیشترین : 394 دلار

کمترین : 387 دلار

تغییر روزانه : 1 دلار

 🥔 #قیمت_کنجاله_سویا
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 409.95 دلار

بیشترین : 413.65 دلار

کمترین : 403.35 دلار

تغییر روزانه : 0.85 دلار

 🥔 #قیمت_روغن_سویا
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 72.5 دلار

بیشترین : 72.53 دلار

کمترین : 70.28 دلار

تغییر روزانه : 0.54 دلار

 🥔 #قیمت_سویا
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 1,445.75 دلار

بیشترین : 1,445.75 دلار

کمترین : 1,424 دلار

تغییر روزانه : 3 دلار

 🌽 #قیمت_ذرت
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 668.38 دلار

بیشترین : 668.88 دلار

کمترین : 664.12 دلار

تغییر روزانه : 4 دلار

 🌾 #قیمت_برنج
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 17.89 دلار

بیشترین : 18.103 دلار

کمترین : 17.655 دلار

تغییر روزانه : 0.15 دلار

 🌾 #قیمت_گندم
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 778.9 دلار

بیشترین : 794.6 دلار

کمترین : 773.6 دلار

تغییر روزانه : 25.5 دلار

دوشنبه 7 آذر 1401 ساعت 20:30
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین